Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Рівненчани підтримують євроатлантичну модель колективної безпеки
Інститут трансформації супільства14 листопада 2011 13:03

Під час підготовки та проведення молодіжних дебатів на тему: „Світ стикнувся з новими викликами безпеці. Як їм протистояти?”, що проходив 19 жовтня 2011 року у Рівному, Інститут трансформації суспільства провів опитування для виявлення громадської думки на тему: «Нові виклики безпеці».
Опитування складалося з двох частин – до і під час проведення заходу. Загалом в опитуванні взяло участь 434 респонденти: 384 людей було опитано до проведення молодіжних дебатів та 50 – під час заходу. Опитування проходило шляхом анкетування. 

Анкета, що була розроблена ІТС, містила шість запитань. Відповідаючи на них, респонденти за бажання могли зазначати свої коментарі.

І. Результати першого опитування.

Кількість респондентів
: 219 осіб.

Склад респондентів:
Студенти Рівненського Національного університету водного господарства та природокористування, Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука, Рівненського інституту ВМУРоЛ „Україна”. 

Час проведення:
напередодні молодіжних дебатів.

На перше запитання анкети Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців? було запропоновано 3 відповіді, з яких респондентами були обрані такі:
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?
Кількість
%
Так
138
63,02
Ні
64
29,22
Не визначився (-лась)
17
7,76
Загалом
219
100,00

На друге  запитання анкети „Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?” були отримані таківідповіді: 

Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку, має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
108
49,32
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
29
13,24
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
31
14,16
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
10
4,56
Не визначився (-лась)
41
18,72
Загалом
219
100,00

Майже половина опитаних 49,32% є прихильниками євроатлантичної інтеграції України. Їх аргументи наступні:

– Інтеграція до НАТО допоможе Україні вийти на якісний та ефективний шлях розвитку;
– Я обираю НАТО тому, що хочу аби професія військовослужбовець гідно оплачувалася і поважалася в суспільстві.

 
13,24% респондентів обрали євразійський вектор колективної безпеки. На їх переконання приєднання України до ОДКБ допоможе нашій країні отримати гарантії захисту національного суверенітету та цілісності кордонів.
 14,16% опитаних вважають, що Україна має бути нейтральною, позаблоковою країною, яка не втручається у військові конфлікти та війни інших країн.
Нову модель європейської безпеки, запропоновану Д. Медвєдєвим, підтримують 4,56% опитаних. Вони впевненні, що нова модель допоможе підтримати мир та стабільність не тільки у Європі, а й у всьому світі.
Не змогли визначитися з відповіддю на це запитання 18,72% респондентів. Це свідчить про недостатній рівень поінформованості молоді у питаннях колективної та національної безпеки.

На третє запитання анкети: «Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?» респондентам було запропоновано 4 відповіді:
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного союзу
37
16,89
Вступ до Європейського Союзу
138
63,01
Неприєднання до жодного Союзу
19
8,68
Не визначився (-лась)
25
11,42
Загалом
219
100,00
Результати анкетування показали, більшість респондентів (63,01%) вважають, що інтеграція до Європейського Союзу відповідає національним інтересам України. На підтвердження своєї позиції респонденти висловили такі аргументи:
– Україна має увійти до Європейського Союзу тому, що суспільство не бажає повертатися назад до «Радянського Союзу», який сьогодні намагається повернути Російська Федерація.
  Європейський Союз – це політичне та економічне об’єднання розвинений країн, саме там має бути наша держава;
– Я хочу жити у вільній країні, де молодь може мати гідну та оплачувану роботу.

8,68%
опитаних виступають за неприєднання до жодного союзу. На їх думку Україна має покладатися на власні сили і проводити прагматичну зовнішню політику.
16,89% опитаних підтримую інтеграцію України до Митного союзу. Вони переконанні, що тільки разом з країнами-членами Митного союзу Україна зможе підняти свою економіку та вийти з фінансово-економічної кризи. 
Не визначились 11,42% опитаних.

На четверте запитання анкети: „Чи матиме Україна як європейська країна якісь переваги від статусу позаблокової держави?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Чи матиме Україна як європейська країна, якісь переваги від статусу позаблокової держави?
Кількість
%
Так
81
36,98
Ні
78
35,62
Не визначився (-лась)
60
27,40
Загалом
219
100,00
Найбільша частина опитаних (36,98%) вважає, що Україна як європейська держава отримала ряд переваг відмовившись від інтеграції до НАТО. На їх думку, позаблокова Україна може зараз вирішувати всі військові питання без тиску окремих держав.

35,62%,
навпаки,впевнені, що відмовившись від євроатлантичного курсу Україна пригальмувала свій економічний та політичний розвиток.
27,40% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання. Ці цифри говорять про недостатній рівень інформації, яку отримують студенти під час навчання.

На п’яте запитання: «Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?» були отримані наступні відповіді:
Варіанти відповіді
 
Запитання 5
Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?
Кількість
%
Так
79
36,07
Ні
105
47,95
Не визначився (-лась)
35
15,98
Загалом
219
100,00

Відповідаючи на шосте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України?”, 52,97%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 7,31% – як високий, 29,22% – як низький, а 10,50% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї теми.

 Варіанти відповіді
 
Запитання 6
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України
Кількість
%
Високий
16
7,31
Середній
116
52,97
Низький
64
29,22
Важко відповісти
23
10,50
Загалом
219
100,00
 
ІІ. Результати другого опитування.

 Кількість респондентів: 75 осіб.
Склад респондентів: представники місцевих органів влади, студенти, керівники і викладачі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, журналісти Рівненської області.
Час проведення: 19 жовтня 2011 р.

На перше запитання анкети Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців? було запропоновано 3 відповіді, з яких респондентами були обрані такі:
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?
Кількість
%
Так
62
82,67
Ні
10
13,33
Не визначився (-лась)
3
4,00
Загалом
75
100,00

На друге запитання анкети „Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?” були отримані таківідповіді: 

Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
50
66,67
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
3
4,00
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
8
10,66
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
2
2,67
Не визначився (-лась)
12
16,00
Загалом
50
100,00

Більшістьопитаних (66,67%) вважають, що Україна, аби захистити свою незалежність, має обрати євроатлантичну модель колективної безпеки. На їх думку:

– «Північноатлантичний альянс військово-політична організація, яка діє сьогодні на світовій арені може забезпечити безпеку і врегулювати будь-які конфлікти. Україна має увійти до її складу»;
– «Колективна безпека – це Північноатлантичний альянс. Україна – це складова колективної безпеки на європейському просторі».
4,00% респондентів вважають євразійську модель колективної безпеки найкращою для захисту національних інтересів України. На їх переконання, ОДКБ може допомогти Україні у розвитку її обороноздатності.

10,66%
вважають, що Україна має орієнтуватися на нейтральну модель колективної безпеки, яка сьогодні діє у розвинутих країнах Європи. На їх думку, Україна може забезпечити свою незалежність та територіальну цілісність, використовуючи власні збройні сили.
Нову модель європейської безпеки підтримують 2,67% опитаних. На їх думку, нова модель забезпечить статус-кво на території Європи та Азії.
Не змогли визначитися з відповіддю на це запитання 16,00% респондентів.

На третє запитання анкети: Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України? респондентам було запропоновано 4 відповіді:
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного союзу
3
4,00
Вступ до Європейського Союзу
64
85,34
Неприєднання до жодного Союзу
4
5,33
Не визначився (-лась)
4
5,33
Загалом
75
100,00

Результати анкетування показали, що більшість респондентів (85,34%) обирають європейський шлях розвитку України. На підтвердження своєї позиції респонденти висловили такі аргументи:

-         «Україна має приєднатися до країн-членів Європейського Союзу, адже люди, котрі проживають у ЄС забезпеченні економічно та соціально».
-         «Краще Україна приєднається до цивілізованих країн, ніж знову повернеться до радянського минулого»;
-         «Я обираю Європейський Союз, тому що хочу вільно подорожувати і мали гідний рівень життя».

5,33%
опитаних вважають, що Україна не повинна приєднуватися до жодного союзу. Респонденти вважають, що наша країна має розвиватися без втручання інших країн, а тим паче союзів. Будь-який політичний або економічний союз зробить нашу державу залежним сировинним додатком до економіки розвинутих країн.

Входження до Митного союзу підтримують 4,00% респондентів. На їх думку, Україна має увійти до Митного Союзу, аби відновити свій економічний потенціал.
Не змогли дати відповідь на це запитання 5,33 опитаних.

На четверте запитання анкети: „Чи матиме Україна як європейська країн, якісь переваги від статусу позаблокової держави?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Чи матиме Україна як європейська країн, якісь переваги від статусу позаблокової держави?
Кількість
%
Так
24
32,00
Ні
33
44,00
Не визначився (-лась)
18
24,00
Загалом
75
100,00
Найбільша частина опитаних – 44,00% – впевнені, що наша країна втратила шанс на розвиток відмовившись від інтеграції в НАТО. На їх переконання, тільки позаблокова Україна не може активно співпрацювати з країнами Європейського Союзу.
32,00% респондентів мають іншу думку: «Україна відмовившись від інтеграції до Північноатлантичного альянсу отримала шанс самостійно впроваджувати свою зовнішню політику, зокрема у військовій сфері».
24,00% учасників дебатів не змогли визначитися з відповіддю на це запитанням. Це свідчить про недостатній рівень володіння інформацією у сфері національної безпеки України.

На п’яте запитання: «Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?» відповіді розділилися наступним чином:
Варіанти відповіді
 
Запитання 5
Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?
Кількість
%
Так
21
28,00
Ні
41
54,67
Не визначився (-лась)
13
17,33
Загалом
75
100,00

 Відповідаючи на шосте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України?”, 73,33%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 4,00% – як високий, 16,00% – як низький, а 6,67% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї теми.

 Варіанти відповіді
 
Запитання 6
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України
Кількість
%
Високий
3
4,00
Середній
55
73,33
Низький
12
16,00
Важко відповісти
5
6,67
Загалом
50
100,00
 
Отже, якщо порівняти результати двох опитувань, можна побачити суттєву різницю між ними. Наприклад, на запитання: «Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?» 49,32% учасників опитування (студенти Рівненщини), яке проходило до дебатів, обрали євроатлантичну модель колективної безпеки. В той час, як вже 66,67% учасників опитування (студенти, освітяни Рівненщини), яке проходило під час дебатів, підтримали Північноатлантичний альянс.

Відрізняються результати відповіді на запитання: «Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?». 63,01% респондентів анкетування до дебатів відповіли «Так», під час дебатів дали аналогічну відповідь вже 82,67% опитаних.

Така сама ситуація спостерігається при відповіді на запитання «Що на вашу думку відповідатиме національним інтересам України ?». Інтеграцію до Європейського Союзу підтримали 63,01% опитаних до дебатів і відповідно – 85,34% респондентів під час заходу.
Ці два анкетування показали досить суттєві відмінності. Показники свідчать про те, що студентські дебати допомагають молоді отримати об’єктивну інформацію і визначитися із відповіддю.
[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27