Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Полтавчани обирають європейський шлях розвитку
Інститут трансформації суспільства7 жовтня 2011 09:54

Під час підготовки та проведення молодіжних дебатів на тему:„Світ стикнувся з новими викликами безпеці. Як їм протистояти?”., що проходив 15 вересня 2011 року у Полтаві, Інститут трансформації суспільства провів два опитування для виявлення громадської думки на тему: «Нові виклики безпеки».

 
Опитування складалося з двох частин – до і під час проведення заходу. Загалом в опитуванні взяло участь 434 респонденти: 384 людей було опитано до проведення молодіжних дебатів та 50 – під час заходу. Опитування проходило шляхом анкетування. 
 
Анкета, що була розроблена ІТС, містила шість запитань. Відповідаючи на них, респонденти за бажання могли зазначати свої коментарі. 
 
І. Результати першого опитування.
 
Кількість респондентів: 384 осіб.

Склад респондентів:
Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, та Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.

Час проведення:
напередодні молодіжних дебатів.
 
На перше запитання анкети Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців? було запропоновано 3 відповіді, з яких респондентами були обрані такі:
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?
Кількість
%
Так
211
54,95
Ні
144
37,50
Не визначився (-лась)
29
7,55
Загалом
384
100,00
 
 
На друге  запитання анкети „Якумодель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?” були отримані такі відповіді: 
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Якумодель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
104
27,08
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
56
14,58
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
117
30,47
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
42
10,94
Не визначився (-лась)
65
16,93
Загалом
384
100,00
 
27,08% респондентів є прибічниками євроатлантичної інтеграції України. Свою позицію вони аргументують наступним чином:
– Сьогодні Північноатлантичний альянс найпотужніша дієва військово-політична організація, поряд з якою Україна буде почувати себе у безпеці;
– Україна має обирати найуспішніших та найкращих військово-політичних партнерів.
 
14,58% опитаних підтримали євразійський вектор колективної безпеки, адже на їх думку тільки історично близькі народи можуть разом забезпечити свою національну безпеку.
 
Переважна більшість респондентів 30,47% вважають, що Україна має бути нейтральною, позаблоковою країною: «Україна сьогодні має обрати нейтральну позицію, враховуючи своє геополітичне положення», «Тільки позаблоковий статус може забезпечити національну безпеку та захистити національні інтереси».
 
Нову модель європейської безпеки, запропоновану Д. Медвєдєвим, підтримують 10,94% опитаних. На їх тверде переконання, ця модель зможе змінити ситуацію у світі й  забезпечити більш ефективну колективну безпеку. Адже перестановка військових сил допоможе більш якісно вирішувати конфлікти у світі.  
 
Не змогли визначитися з відповіддю на це запитання 16,93% респондентів.
 
На третє запитання анкети: Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України? респондентам було запропоновано 4 відповіді:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного союзу
34
8,85
Вступ до Європейського Союзу
245
63,80
Неприєднання до жодного Союзу
44
11,46
Не визначився (-лась)
61
15,89
Загалом
384
100,00
 
Результати анкетування показали, що більшість опитаних (63,80%) вважають, що інтеграція до Європейського Союзу відповідає національним інтересам України. На підтвердження своєї позиції респонденти висловили такі аргументи:
 
-  «Місце України в європейській родині. Українці дуже близькі до європейців. Варто вже остаточно вирішити, який вектор зовнішньої політики для нашої країни буде найкращим
-  «Європейський Союз – це найрозвиненіші країни світу, досвід яких допоможе Україні подолати всі проблеми»;
-   «Мій вибір – ЄС. Україна повинна відновити свій потенціал ».
 
11,46% опитаних виступають за неприєднання до жодного союзу. На їх думку жодний союз не допоможе Україні вийти з кризи та забезпечити стабільний розвиток. Україна має запозичувати найкращий досвід від усіх можливих союзів.
 
Входження до Митного Союзу підтримують 8,85% респондентів. Вони зазначають: «Українські товари користуються попитом тільки в країнах Митного Союзу. Більш того, найкраща торгівля відбувається також з цими країнами. Навіщо нашій країні рухатися в невигідному напрямі?». 
 
Не визначились 15,89% опитаних. Ці дані свідчать про недостатній рівень обізнаності серед студентства Полтавщини.
 
На четверте запитання анкети: „Чи матиме Україна як європейська країна, якісь переваги від статусу позаблокової держави?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Чи матиме Україна як європейська країна, якісь переваги від статусу позаблокової держави?
Кількість
%
Так
153
39,84
Ні
132
34,38
Не визначився (-лась)
99
25,78
Загалом
384
100,00
 
Найбільша частина респондентів – 39,84% – вважає, що Україна отримала ряд переваг відмовившись від євроатлантичної інтеграції. На їх переконання Україна сьогодні може вільно вирішувати будь-які військово-політичних питання, де раніше ми мали тиск з боку сусідніх країн.
 
34,38% – опитаних навпаки вважають, що Україна втратила шанс стати розвинутою демократичною країною, відмовившись від інтеграції в НАТО.
 
25,78% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання. Це свідчить про неосвіченість молоді в питаннях національної безпеки.
 
На п’яте запитання: «Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?» були отримані наступні відповіді:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 5
Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?
Кількість
%
Так
149
38,80
Ні
177
46,10
Не визначився (-лась)
58
15,10
Загалом
384
100,00
 
 
Відповідаючи на шосте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України?”, 43,75%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 5,21% – як високий, 36,20% – як низький, а 14,84% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї теми.
 
 Варіанти відповіді
 
Запитання 6
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України
Кількість
%
Високий
20
5,21
Середній
168
43,75
Низький
139
36,20
Важко відповісти
57
14,84
Загалом
384
100,00
 

ІІ. Результати другого опитування.
 
Кількість респондентів: 50 осіб.
Склад респондентів: представники місцевих органів влади, студенти, керівники і викладачі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, журналісти Полтавської області.
 
Час проведення: 15 вересня 2011 р.
 
На перше запитання анкети Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців? було запропоновано 3 відповіді, з яких респондентами були обрані такі:
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?
Кількість
%
Так
37
74,00
Ні
13
26,00
Не визначився (-лась)
0
0,00
Загалом
50
100,00
 
 
На друге  запитання анкети „Якумодель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?” були отримані таківідповіді: 
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Якумодель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
21
42,00
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
4
8,00
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
15
30,00
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
2
4,00
Не визначився (-лась)
8
16,00
Загалом
50
100,00
 
Більшість опитаних (42,00%) вважають, що Україна, аби захистити свою незалежність має обрати євроатлантичну модель колективної безпеки. Їх аргументи наступні:
– «НАТО – це найдієвіше та найефективніша військово-політична організація, яка діє сьогодні на світовій арені. Україна має увійти до її складу»;
– «Колективна безпека – це Північноатлантичний альянс. Україна – це складова колективної безпеки на європейському просторі».
 
8,00% респондентів обрали євразійську модель колективної безпеки, аргументуючи свій вибір тим, що країни-члени ОДКБ допоможуть Україні відновити військовий потенціал та розвинути військово-промисловий комплекс.
 
15,00% вважають, що наша країна має орієнтуватися на нейтральну модель колективної безпеки, яка сьогодні діє в розвинутих країнах Європи. На їх думку, Україна може забезпечити свою незалежність та територіальну цілісність, використовуючи власні збройні сили. Основне, що потрібно робити,  це розвивати свою економіку для підтримку боєздатності армії.
 
Нову модель європейської безпеки підтримують 4,00% опитаних. На їх переконання все нове – це поєднання всього старого. Нова модель європейської безпеки покликана об’єднати країни, котрі ще не визначилися зі своїм статусом.
 
Не змогли визначитися з відповіддю на це запитання 16,00% респондентів.
 
На третє запитання анкети: Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України? респондентам було запропоновано 4 відповіді:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного союзу
6
12,00
Вступ до Європейського Союзу
28
56,00
Неприєднання до жодного Союзу
11
22,00
Не визначився (-лась)
5
10,00
Загалом
50
100,00
 
Результати анкетування показали, що більшість респондентів (56,00%) обирають європейський шлях розвитку України. На підтвердження своєї позиції респонденти висловили такі аргументи:
-         «Українці мають вийти на кращий рівень забезпечення життя. Європейський Союз – це група країн, де люди мають гідний рівень життя».
-         «Без Європейського Союзу Україну чекає темне майбутнє під тотальним контролем Російської Федерації»;
-         «Я обираю ЄС, тому що хочу жити у вільній та процвітаючій країні».
 
10,00% опитаних не підтримують жодний союз. Респонденти вважають, що Україна має розвиватися без контролю з боку інших країн, а тим паче союзів. Будь-який союз зробить нашу країну залежним сировинним додатком до економіки розвинутих країн.
 
Входження до Митного союзу підтримують 12,00% респондентів. Вони впевненні, що дружні сусідні країни, які входять до цього союзу допоможуть Україні на шляху її розвитку та відновлення, адже наші підприємства працювали понад 70 років пліч-о-пліч. 
 
Не змогли дати відповідь на це запитання 5% опитаних.
 
На четверте запитання анкети: „Чи матиме Україна як європейська країна, якісь переваги від статусу позаблокової держави?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Чи матиме Україна як європейська країна, якісь переваги від статусу позаблокової держави?
Кількість
%
Так
24
48,00
Ні
19
38,00
Не визначився (-лась)
7
14,00
Загалом
50
100,00
 
Найбільша частина опитаних – 48,00% – впевнені, що наша країна зробили правильний крок відмовившись від інтеграції в НАТО. На їх переконання, тільки позаблокова Україна може активно співпрацювати зі своїми партнерами.
 
38,00% респондентів мають іншу думку: «Україна відмовившись від інтеграції до Північноатлантичного альянсу зробила два кроки назад, тим самим загальмувала свій політичний та економічний розвиток.
 
14,00% учасників дебатів не змогли визначитися з відповіддю на це запитанням.
 
На п’яте запитання: «Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?» відповіді розділилися наступним чином:
Варіанти відповіді
 
Запитання 5
Як Ви вважаєте, чи становитиме вступ України до НАТО загрозу для Росії?
Кількість
%
Так
17
34,00
Ні
29
58,00
Не визначився (-лась)
4
8,00
Загалом
50
100,00
 
 
Відповідаючи на шосте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України?” 74,00%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 8,00% – як високий, 14,00% – як низький, а 4,00% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї теми.
 
 Варіанти відповіді
 
Запитання 6
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про можливі моделі національної безпеки України
Кількість
%
Високий
4
8,00
Середній
37
74,00
Низький
7
14,00
Важко відповісти
2
4,00
Загалом
50
100,00
 
Отже, якщо порівняти результати двох опитувань, можна побачити суттєву різницю між ними. Наприклад, на запитання: «Якумодель колективної безпеки, на Вашу думку має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?» лише 27,08% учасників опитування (студенти Полтавщини), яке проходило до дебатів, обрали євроатлантичну модель колективної безпеки. В той час, як вже 42,00% учасників опитування (студенти, освітяни Полтавщини), яке проходило під час дебатів, підтримали Північноатлантичний альянс.
 
Цікава ситуація з відповіддю на запитання: «Як Ви вважаєте, чи може Україна стати об’єктом нападів з боку міжнародних терористів, піратів, кіберзлочинців?». 54,95% респондентів анкетування до дебатів відповіли «Так», під час дебатів дали аналогічну відповідь вже 74% опитаних.
 
Ці два анкетування показали суттєві відмінності. Це свідчить про те, що молодіжні дебати допомагають українській молоді самостійно пропустити через себе інформацію, що стосується національної безпеки і зробити власні не заполітизовані висновки. Саме такі результати і були отримані після проведення другого опутування. Крім того результати першого опитування продемонстрували цілковиту дезорієнтацію студентів та відсутність відповідних знань. Можна зробити висновок, що сьогодні в Україні вкрай не вистачає просвітницької діяльності у військових, економічних, політичних та інших надзвичайно важливих сферах.
 

Прес-служба 
Інституту трансформації суспільства
 
[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27