Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Ставлення херсонців до європейської та євроатлантичної інтеграції України
ІТС10 травня 2011 07:06

Під час підготовки та проведення семінару-тренінгу на тему: «Європейське та євроатлантичне партнерство в контексті забезпечення національних інтересів України», що проходив 27 квітня 2011 року у Херсоні, Інститут трансформації суспільства провів два опитування для виявлення громадської думки з питань європейського та євроатлантичного партнерства України.
 
Опитування складалося з двох частин – до і під час проведення заходу. Загалом в опитуванні взяло участь 257 респондентів: 220 людей було опитано до проведення семінару-тренінгу та 57 – під час заходу. Опитування проходило шляхом анкетування. 
 
Анкета, що була розроблена ІТС, містила чотири запитання. Відповідаючи на них, респонденти за бажання могли зазначати свої коментарі. 
 
І. Результати першого опитування.
 
Кількість респондентів: 220 осіб.
Склад респондентів: освітяни Херсонщини, що проходили підвищення кваліфікації в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Час проведення: напередодні семінару-тренінгу.
 
На перше запитання анкети Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України? було запропоновано 4 відповіді, з яких респондентами були обрані такі:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного союзу
24
10,90
Вступ до Європейського Союзу
77
35,00
Неприєднання до жодного Союзу
46
20,90
Не визначився (-лась)
73
33,20
Загалом
220
100,00
 
Результати анкетування показали, що більшість опитаних (35%) вважають, що інтеграція до Європейського Союзу відповідає національним інтересам України. На підтвердження своєї позиції респонденти висловили такі аргументи:
-  «Європейський Союз – це майбутнє України. Тільки у співпраці з ЄС Україна вийде на гідний рівень економічного та політичного процвітання»;
-  «Україна має бути у складі ЄС, адже українське суспільство вже остаточно визначилось з ким краще і безпечніше»;
-  «Я обираю ЄС, тому що за цими країнами майбутнє».
 
20,90% опитаних виступають за неприєднання до жодного союзу, аргументуючи свою відповідь наступним чином:
-  «Україна має обрати власний шлях розвитку. Потрібно шукати інші варіанти співпраці»;
-  «Сьогодні інтеграція до будь-якого союзу – це шлях в нікуди. Останні події показують проблемні місця тих чи інших об’єднань».
 
Входження до Митного Союзу підтримують 10,90% респондентів. Вони зазначають: «Україна історично тяжіє до Росії, тому якщо відбудеться приєднання до Митного Союзу, то, безперечно, від цього отримують економічні бонуси всі країни – члени такого Союзу». 
 
Не визначились 33,20% опитаних. Ця цифра свідчить про недостатню обізнаність освітян Херсонщини з питань зовнішньої політики України в контексті її національних інтересів.
 
На друге запитання анкети: „Чи потрібно, на Ваш погляд, поглиблювати партнерство України та НАТО?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Чи потрібно, на Ваш погляд, поглиблювати партнерство України та НАТО?
Кількість
%
Так
32
14,54
Ні
127
57,73
Не визначився (-лась)
61
27,73
Загалом
220
100,00
 
Найбільша частина респондентів – 57,73% – вважає, що Україні не слід орієнтуватися на більш глибоку співпрацю з НАТО. Вони зауважують: «Ситуація, яка виникла сьогодні, не сприяє поглибленню партнерства України з Альянсом. Наша держава проводить політику неприєднання до військово-політичних союзів».
 
14, 54% учасників виступають за подальше поглиблення партнерства України з НАТО, відзначаючи: «Відносини України З НАТО вийшли на новий рівень. Позиція, яку зайняла Україна по відношенню до НАТО, дає можливість вести переговори та підтримувати партнерські відносини на рівних засадах».
 
27,73% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання.
 
На третє запитання анкети „Як Ви вважаєте, яку модель колективної безпеки має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?” були отримані таківідповіді: 
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Як Ви вважаєте, яку модель колективної безпеки має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
23
10,45
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
71
32,27
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
56
25,45
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
17
7,73
Не визначився (-лась)
53
24,10
Загалом
220
100,00
 
Лише 10,45% респондентів є прибічниками євроатлантичної інтеграції України. На їх думку, членство України в НАТО забезпечить незалежність та безпеку нашої країни.
 
32,27% опитаних підтримали євразійський вектор колективної безпеки, мотивуючи свій вибір єдиною історією, ментальною близькістю та економічною однорідністю народів.
 
25,45% учасників опитування вважають, що Україна має бути нейтральною країною: «Україна досить потужна держава, яка має забезпечувати свою незалежність самостійно. Будь-який союз буде тільки стримувати наш рух у правильному напрямі».
 
Нову модель європейської безпеки, запропоновану РФ, підтримують 7,73% опитаних. На їх переконання, ця модель зможе змінити ситуацію у світі й  забезпечити більш ефективну колективну безпеку. Деякі респонденти зазначили, що в перспективі цю модель мають обрати як європейські, так і азійські країни.
 
Не змогли визначитися з відповіддю на це запитання 24,10% респондентів.
 
Відповідаючи на четверте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про євроінтеграційну та євроатлантичну перспективу України?” 50,90%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 4,50% – як високий, 27,30% – як низький, а 17,30% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї теми.
 
 Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про євроінтеграційну та євроатлантичну перспективу України?
Кількість
%
Високий
10
4,50
Середній
112
50,90
Низький
60
27,30
Важко відповісти
38
17,30
Загалом
220
100,00
 
ІІ. Результати другого опитування.
 
Кількість респондентів: 57 осіб.
Склад респондентів: представники місцевих органів влади, державні службовці, керівники і викладачі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, журналісти Херсонської області.
Час проведення: 27 квітня 2011 р.
 
На перше запитання анкети Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України? із чотирьох запропонованих відповідей було отримано такі:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 1
Що, на Вашу думку, відповідає національним інтересам України?
Кількість
%
Входження до Митного Союзу
8
14,04
Вступ до Європейського Союзу
34
59,64
Неприєднання до жодного Союзу
7
12,28
Не визначився (-лась)
8
14,04
Загалом
57
100,00
 
Результати анкетування показали, що більшість опитаних (59,64%) вважає, що інтеграція до Європейського Союзу відповідає національним інтересам України. Свою думку вони аргументували таким чином:
- «Європейський Союз – це потужна регіональна організація держав. Україна має бути членом цієї організації, тому що тільки з успішними партнерами можна досягти економічного розвитку»;
- «Європейський Союз – це не панацея від всіх проблем. Але корупція значно зменшиться і економіка почне відроджуватися».
 
12,28% опитаних вважають, що неприєднання до жодного союзу сьогодні відповідає національним інтересам України. На їх думку, економіка Україна занадто слабка для інтеграції до будь-якого об’єднання. В першу чергу, варто вирішити найболючіші питання всередині країни, а вже потім на рівних умовах інтегруватися.
 
Входження до Митного Союзу підтримують 14,04% респондентів:
- «Україна має увійти до Митного Союзу, аби відновити історичну справедливість»;
- «Тільки у співпраці з Росією, Білоруссю та Казахстаном Україна швидко відновить свою економіку».
 
14,04% опитаних не змогли визначити свій вибір.
 
На друге запитання анкети: „Чи потрібно, на Ваш погляд, поглиблювати партнерство України та НАТО?” відповіді респондентів розподілилися таким чином:
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 2
Чи потрібно, на Ваш погляд, поглиблювати партнерство України та НАТО?
Кількість
%
Так
25
43,86
Ні
18
31,58
Не визначився (-лась)
14
24,56
Загалом
57
100,00
 
Найбільша частина респондентів – 43,86% – вважає, що Україна має поглиблювати партнерство з НАТО: «Партнерство України та НАТО дає дуже багато позитивних речей. Це, по-перше, підтримка НАТО колишніх військовослужбовців в Україні, шляхом проведення мовних курсів. По-друге, Альянс зацікавлений у розвитку наукової сфери, тому українські науковці мають змогу отримати фінансову допомогу на розвиток своїх проектів».
 
31,58% учасників не підтримують поглиблення партнерства України з НАТО. На їх думку, Україні необхідно докладати більше зусиль для розвитку  оборонної сфери та проводити більше навчань усередині країни.
 
24,56% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання.
 
На третє запитання анкети „Як Ви вважаєте, яку модель колективної безпеки має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність 
 
Варіанти відповіді
 
Запитання 3
Як Ви вважаєте, яку модель колективної безпеки має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?
Кількість
%
Євроатлантичну (вступ до НАТО)
17
29,82
Євразійську (вступ до ОДКБ з Росією, Білоруссю, Казахстаном та ін.)
16
28,07
Жодну, бути нейтральною, позаблоковою державою
11
19,03
Нову модель європейської безпеки (в рамках російської ініціативи)
6
10,53
Не визначився (-лась)
7
12,28
Загалом
57
100,00
 
29,82% респондентів є прибічниками євроатлантичної інтеграції України. На їх думку, членство України в НАТО забезпечить незалежність та безпеку нашої країни:
- «Тільки разом з НАТО наша держава буде захищена від міжнародного тероризму, кібератак та інших викликів»;
- «Інтеграція до Північноатлантичного альянсу зменшить витрати на оборону і дасть змогу надійно захистити національні інтереси нашої країни»;
 
- «Вступ до НАТО – це вимога часу. Україна як нейтральна держава не зможе захистити своєї незалежності та цілісності кордонів».
 
28,07% опитаних вважають, що євразійська модель колективної безпеки цілком відповідає національним інтересам України.
 
19,30% учасників опитування вважають, що Україна має обрати позаблокову, нейтральну модель безпеки. Їх аргументи такі: «Україна, проводячи політику неприєднання до військово-політичних блоків, може лавірувати між інтересами НАТО і Російської Федерації і при цьому мати позитивні для себе результати».
 
Модель колективної безпеки, яку ініціює Росія, підтримують 10,53% респондентів. Аргументуючи свій вибір тим, що вже прийшов час виробити нову модель колективної безпеки, яка поєднає всі позитивні сторони існуючих моделей.
 
Не змогли визначитися з цим питанням 12,28% респондентів.
 
Відповідаючи на четверте запитання анкети „Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про євроінтеграційну та євроатлантичну перспективу?”, 55,14%опитаних оцінили рівень своїх знань як середній, 8,77% – як високий, 24,56% – як низький, а 10,53% респондентів не змогли визначити рівень своєї поінформованості з цієї тематики. 
Варіанти відповіді
 
Запитання 4
Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про євроінтеграційну та євроатлантичну перспективу?
Кількість
%
Високий
5
8,77
Середній
32
55,14
Низький
14
24,56
Важко відповісти
6
10,53
Загалом
57
100,00
 
Отже, якщо порівняти результати двох опитувань, можна побачити суттєву різницю між ними. Наприклад, на запитання: «Чи потрібно, на Ваш погляд, поглиблювати партнерство України та НАТО?” 14,54% учасників опитування (освітяни Херсонщини), яке проходило до семінару, відповіли «так». На те саме запитання «так» відповіли 43,86% респондентів, які були учасниками семінару. Подібна ситуація спостерігається і при відповіді на запитання: «Яку модель колективної безпеки, на Вашу думку, має обрати Україна, аби надійно захистити свою незалежність?» Євроатлантичну модель колективної безпеки обрали 29,82% опитаних під час семінару і лише 10,45% респондентів до семінару. Цікаво, що інтеграцію до Європейського Союзу до проведення семінару підтримувало 35% респондентів, тоді як після проведення – майже 60% (59,64%).
 
Такі суттєві відмінності свідчать про інформаційний вакуум, в якому перебуває населення України. Треба зазначити, що більшість учасників семінару були освітяни. Даний семінар-тренінг продемонстрував важливість подібних заходів і діяльності в цьому напрямі. Об’єктивна інформація, яка була надана всім учасникам семінару, змінила уявлення людей про світові тенденції у сфері забезпечення колективної безпеки в контексті національних інтересів України. Таким чином, інформування населення дало певні практичні результати.
 
Прес-служба Інституту трансформації суспільства
[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27