Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Україна та Росія на шляху до демократії: особливості перехідного періоду
ІТС29 січня 2008 14:05

У грудні 2007 р. вийшла у світ книга «Україна та Росія на шляху до демократії: особливості перехідного періоду», видана Інститутом трансформації суспільства (ІТС). В основу книги покладені матеріали міжнародного проекту«Україна та Росія: роль вищої школи в утвердженні сталої демократії», який у 2007 році був реалізований ІТС за сприяння Національного фонду в підтримку демократії (NED). Метою проекту є пошук напрямів взаємодії та формування механізмів взаєморозуміння між Україною і Росією, а також просування демократичних стандартів розвитку в обох країнах шляхом активізації їх наукових і освітніх співтовариств.

 
У рамках проекту ІТС організував і провів два україно-російських наукових форуми – міжнародний круглий стіл у Харкові «Україна та Росія: утвердження стабільної демократії через взаєморозуміння й співробітництво» і міжнародну наукову конференцію у Воронежі «Україна та Росія: що нас єднає і роз'єднує на шляху до демократії».
 
У книзі представлені: інформація про проект (російською та англійською мовами), аналітичні огляди проведених проектних заходів, результати анкетування, наукові доповіді провідних українських та російських учених і експертів, які брали участь у міжнародних наукових форумах, організованих Інститутом трансформації суспільства.  
 
Тема, заявлена у назві книги – Україна та Росія на шляху до демократії: особливості перехідного періоду, – розкривається системно, на високому науковому і професійному рівні.
 
Книга видана російською мовою.

Содержание книги

Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода [закачать  файл .pdf]
 
 
Предисловие
Введение
 
О проекте «Украина и Россия: роль высшей школы в утверждении устойчивой демократии»
 
Украино-российский круглый стол «Украина и Россия: утверждение стабильной демократии через взаимопонимание и сотрудничество» (Харьков, 27 апреля 2007 года)
 
Международная научная конференция "Украина и Россия: что нас объединяет и разъединяет на пути к демократии" (Воронеж, 21 сентября 2007 года)
 
 
Раздел І. Демократические трансформации в Украине и России: оценка современной стадиии новые перспективы
 
 
Новая политическая ориентация стран постсоветского пространства: украинский и российский контексты
Александр Романовский (Украина)
 
О нравственных основах демократии: исторический опыт и современность
Татьяна Рябова (Россия)
 
Украинская демократическая перспектива: современные ориентиры власти и общества
Олег Соскин (Украина)
 
Демократия в современной России: суверенная, управляемая, формальная ... Какая?
Роман Савенков (Россия)
 
Демократизация в Украине и российский фактор
Алексей Гарань (Украина)
 
Дееспособное государство как фактор функционирования демократии
Владимир Захаров (Россия)
 
Демократия, государство и национальный экстремизм в России и в Украине
Кирилл Фролов (Россия)
 
Штрихи к «портрету» государства и чиновника
Борис Преображенский (Россия)
 
Региональные альтернативные идентичностные проекты в Украине и России в условиях процессов демократического транзита
Максим Кирчанов (Россия)
 
Россия в ракурсе перемен: проблемы и перспективы формирования института местного самоуправления
Владимир Шаповалов (Россия)
 
Административно-территориальная реформа в политических процессах Украины
Елена Слинько (Россия)
 
Раздел ІІ. Украина и Россия: испытание демократии парламентскими и президентскими выборами
 
Цена свободы: институциональный кризис 2007 года в Украине и демократическая перспектива
Антонина Колодий (Украина)
 
Политический центризм в России и Украине: проблемы и противоречия
Александр Слинько (Россия)
 
Политический режим в Украине после “Оранжевой революции”
Юрий Мациевский (Украина)
 
Официальная внешнеполитическая позиция России: подходы к процессам демократизации на постсоветском пространстве и отношениям с Украиной
Юлия Никитина (Россия)
Современная украинская стратегия России и перспективные модели модернизации
Владимир Головченко (Украина)

Становление партийной системы Российской Федерации
Дмитрий Нечаев (Россия)

Раскол Украины: политический миф или реальность?
Геннадий Корниенко (Украина)

Демократия в современной России в контексте трансформации избирательной системы
Ирина Зверева (Россия)

Украина – Россия: поствыборные ориентиры
Евгений Жеребецкий (Украина)


Раздел ІІІ. Современные украинско-российские отношения: существующие стереотипы, политические и экономические конфликты, пути их преодоления
 
Конституционно-правовое реформирование в Украине и его влияние на российско-украинские отношения
Николай Олейник (Россия)
 
Дискурсивные барьеры на пути к демократии и согласию в украино-российском диалоге
Анатолий Карась (Украина)
 
Исторические корни российско-украинских отношений: мифы и реальность
Евгений Дворецкий (Россия)
 
Влияние исторических мифов на современные украино-российские отношения
Николай Олейник (Украина)
 
Украина – Россия: постимперские отношения в ракурсе национально-государственных стереотипов
Игорь Коротец(Россия)
 
Влияние российского фактора на евроинтеграционный выбор Украины
Николай Дорошко (Украина)
 
Россия и европейский выбор Украины: противоречивое сочетание или новый уровень в двухсторонних отношениях
Феликс Барановский (Украина)
 
Российско-украинские отношения в контексте европейской интеграции
Николай Кордон (Украина)
 
Развитие российско-украинских отношений через демократическую гражданскую инициативу
Павел Харченко (Россия)
 
Развитие трансграничного сотрудничества Украина – Россия и роль еврорегионов
Любовь Михайлова (Украина)

Украино-росийская энциклопедия:проект взаимного согласия
Михаил Кутузов (Россия)

 
Раздел ІV. Высшая школа как важнейший фактор утверждения ценностей демократии в Украине и России
 
 
Возможности эффективного сотрудничества вузов Украины и России в направлении продвижения демократических стандартов развития
Владимир Титов (Россия)
 
Движение к интеграции и демократизации высшего образования Украины и России
Виктор Стрельников (Украина)
 
История России в вузах Украины: проблемы изучения и преподавания
Константин Ячменихин (Украина)
 
Результаты опросов общественного мнения (Харьков – Воронеж, 2007)
 
 
Higher Education for Democracy in Russia and Ukraine About the International Project
 
Авторский коллектив книги
 
 
 
 

Книга має наукове, практичне й методологічне значення. Вона може бути корисною керівникам центральної, регіональної та міської влади України і Росії; ученим та експертам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, широкому колу читачів двох країн.

 
Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / Под общей ред. О.И. Соскина. – К.: Изд-во „Институт трансформации общества”, 2007. – 224 с.
ISBN 978-966-8534-06-5
УДК 321.7(477)+(470+571)
ББК 66.3(4Укр+2Рос)
 
Керівник проекту О.І. Соскін
Головний редактор А.М. Матвійчук
[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27
  
Купить диплом специалиста http://diplom7.com/ украинского вуза