Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель
ІТС14 січня 2008 14:37

У 2007 р. вийшла у світ книга «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель», підготовлена Інститутом трансформації суспільства (директор О.І. Соскін).
 
У книзі представлені узагальнені результати багаторічної діяльності Інституту трансформації суспільства (ІТС) – провідного українського науково-дослідного центру – в напрямі зміцнення системи місцевого самоврядування в Україні. У цьому науково-практичному виданні можна ознайомитися з Моделлю адміністративно-територіальної реформи в Україні (далі – Модель), розробленою ІТС, а також із підготовленим на базі цієї Моделі законопроектом «Про внесення змін до Конституції України». Окрім того, у книзі вміщено статті науковців та експертів, матеріали інтерактивних семінарів і круглих столів, організованих Інститутом трансформації суспільства в регіонах України з метою апробації Моделі.
 


Наразі понад 200 міських голів України офіційно висловили свою підтримку Моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні. Вони скликали Всеукраїнську нараду міських голів (її матеріали можуть зацікавити багатьох читачів) та створили Всеукраїнську раду для втілення цієї Моделі в життя.
 
У книзі надруковані листи та пропозиції міських голів України щодо необхідності найшвидшого впровадження адміністративно-територіальної реформи за Моделлю, розробленою ІТС. Формулюючи основні засади Моделі, Інститут трансформації суспільства спирався на досвід місцевого самоврядування європейських країн (передусім Скандинавії та Вишеградської групи), придатний для України. Матеріали практичних семінарів і навчальних візитів до країн Європи, організованих ІТС для українських міських голів з метою вивчення цього досвіду, також представлені у цьому виданні.
 
Книга має наукове, практичне і методологічне значення. Вона повинна стати в нагоді керівникам усіх рівнів та гілок влади, які покликані провести в Україні адміністративно-територіальну реформу; вітчизняним і зарубіжним експертам та вченим; викладачам і студентам вищих навчальних закладів; широкому колу громадян, яким не байдужа доля України.
 
 
Передмова Олега Соскіна до книги

Міжнародний досвід свідчить про те, що саме ті європейські країни (як із давніми традиціями демократії, так і посткомуністичні), що успішно здійснили комплексну адміністративно-територіальну реформу та зміцнили систему місцевого самоврядування, змогли досягти високого рівня соціально-економічного розвитку і громадянського суспільства.
Україна як посткомуністична держава з перехідною економікою обов’язково повинна реформувати свій адміністративно-територіальний устрій, аби звільнити місцеве самоврядування від номенклатурно-бюрократичних лабетів центру. Але, на жаль, ситуація в нашій державі склалася таким чином, що ми суттєво відстали від інших європейських посткомуністичних країн – Вишеградської групи та Балтії – у царині системних трансформацій. В Україні замість комплексної адміністративно-територіальної реформи сьогодні відбувається зіткнення різних поглядів, підходів, концепцій щодо її здійснення. Реальна справа з надання повноважень місцевим громадам підмінена балаканиною з боку представників парламентських партій, псевдоекспертів та авантюристів-кар’єристів. Як наслідок, наша країна у цій та інших сферах розвитку тупцює на місці, марнуючи дорогоцінний час.
Наразі в Україні сформовано декілька теоретико-методологічних моделей адміністративно-територіальної реформи, однак жодна з них не отримала підтримки керівників місцевої влади та широких верств української спільноти. 

Інститут трансформації суспільства ще від середини 90-х років спрямував серйозні інтелектуальні зусилля на розробку ефективної моделі адміністративно-територіального переустрою і становлення реального місцевого самоврядування в нашій країні. Формуючи основні засади та положення моделі, ми виходили з того, що Україна апріорі є європейською державою і нам потрібно рухатися таким самим шляхом, як і інші європейські посткомуністичні транзитивні країни. У результаті багаторічної науково-практичної діяльності в означеному напрямі Інститутом трансформації суспільства спільно з науково-дослідними інституціями, навчальними закладами, міськими головами України була розроблена комплексна модель, яка ввібрала у себе досвід Скандинавських країн, таких держав зі сталою демократією, як Франція та Німеччина, а також нових європейських демократичних країн. 

Ми вважаємо, що сьогодні Інститут трансформації суспільства готовий презентувати результати своєї багаторічної роботи на розсуд громадськості, опублікувавши наші наробки у вигляді колективної наукової праці. У книзі представлено власне Модель адміністративно-територіальної реформи в Україні, розкрито її теоретичну та методологічну частини, викладено конкретні й практичні пропозиції щодо її реалізації. Необхідно зазначити, що це праця багатьох фахівців, як теоретиків, так і практиків муніципального управління, які впевнені в необхідності трансформації системи місцевого самоврядування й здатні втілювати новаторські підходи в життя.
На розгляд читачів виноситься важлива для європейського розвитку нашої країни, потужна Модель адміністративно-територіальної реформи, яка є унікальною комплексною розробкою, що вже дістала безперечну підтримку понад 200 міських голів України та широкої громадськості в усіх регіонах України. Ми вважаємо, що саме ця книга матиме величезне значення для здійснення в Україні другого етапу конституційної реформи, а саме адміністративно-територіальної реформи, складовою якої є зміцнення системи місцевого самоврядування. Такий постулат обмовлений тим, що Модель, розроблена Інститутом трансформації суспільства, передбачає впровадження двоступеневої системи місцевого самоврядування, формування горизонтальної мережі самовладних, рівних за статусом територіальних громад, які в результаті проведеної за нашою концепцією реформи отримують чітко визначені та фінансово забезпечені повноваження. 

Запропонована нами Модель адміністративно-територіальної реформи орієнтована на те, щоб Україна якомога швидше долучилася до процесів європейської інтеграції та в повному обсязі могла реалізувати положення Європейської хартії місцевого самоврядування. Успішному досягненню саме цієї мети присвячене колективне науково-практичне дослідження, підготовлене Інститутом трансформації суспільства.

Олег Соскін,
директор Інституту трансформації суспільства 
 
ЗМІСТ КНИГИ 
«Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель»
ВСТУП
Зміцнення системи місцевого самоврядування в Україні – пріоритетний напрям діяльності Інституту трансформації суспільства
 
МОДЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 
ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»
 
АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

~        Формування міст-районів у контексті реформи територіального устрою України Круглий стіл, Київ, 14 вересня 2005
~        Адміністративно-територіальна реформа: кроки до реалізації Інтерактивний семінар, Полтава, 14 грудня 2005
~        Європейський вибір України. Адміністративно-територіальна реформа: проблеми та шляхи її впровадження” Круглий стіл, Черкаси, 19 травня 2006
~        Зміцнення системи місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні Інтерактивний семінар, Луганськ, 4 жовтня 2006
~        Шляхи формування самодостатніх місцевих громад у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні Інтерактивний семінар, Хмельницький, 1 грудня 2006
~        Реформа системи місцевого самоврядування в Україні: вироблення оптимальної моделі Інтерактивний семінар, Миколаїв, 21 червня 2007
 
СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
 
Фінляндія
~        Фінська модель місцевого самоврядування та можливості її застосування в Україні Інтерактивний семінар, Київ, 30 червня 2006
~        Вивчення фінського досвіду муніципального управління Навчальний візит українських міських голів до Фінляндії, 18–22 вересня 2006 
~        Практичні аспекти активізації економіки українських міст у контексті фінського досвіду Семінар, Київ, 12 грудня 2006
Норвегія
~        Олав Берстад,Посол Королівства Норвегія в Україні. Економічну та державну владу в Україні варто наблизити до громади
~        Шляхи зміцнення місцевого самоврядування: норвезький досвід та українська перспектива    Інтерактивний семінар, Київ, 3 листопада 2006
Швеція
~        Вивчення шведського досвіду місцевого самоврядування та можливості його використання в Україні Навчальний візит українських міських голів до Швеції, 12–16 червня 2006
Вишеградська Група
~        Партнерство малих міст України та малих міст країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина) Міжнародна партнерська зустріч, Київ, 15 травня 2007
~        Яцек Ключковські, Посол Республіки Польща в Україні. Актуальні питання адміністративно-територіальної реформи в контексті європейської інтеграції країни
~        Ришард Сосновскі, Радник Посольства Республіки Польща в Україні. Польський досвід у сфері реформування держави і побудови розвинутого місцевого самоврядування


УПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ЕКСПЕРТНА ДУМКА

~        Олег Соскін. Модель адміністративно-територіальної реформи в Україні: необхідність та механізми впровадження
~        Петро Масляк. Проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні: брак наукового підходу та політичні впливи
~        Ігор Бистряков. Проблеми наукового обґрунтування моделі реформування територіального устрою України
~        Микола Мних. Шляхи досягнення фінансової незалежності місцевих органів влади
~        Ніна Нижник, Валентина Новик. Перспективи вдосконалення системи територіальної організації влади
~        Микола Тимчук. Впровадження європейської системи місцевого самоврядування в Україні: переваги, проблеми та застереження
~        Вадим Прошко. Модель територіального самоврядування має виходити з інтересів кожної людини
~        Сергій Коник. Теорія реформ та проблеми адміністративно-територіального устрою України
~        Сергій Чикурлій. Деякі концептуальні напрями проведення реформи місцевого самоврядування в Україні
~        Олександр Батанов. Реформа конституційної моделі місцевого самоврядування
~        Віктор Гнілорибов. Правові проблеми конституційно-правового статусу територіальних утворень в Україні
~        Володимир Горбач. Адміністративно-територіальна реформа в Україні має бути реформою публічного адміністрування
~        Ольга Берданова. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку – найсучасніший метод управління територіальним розвитком
~        Сергій Давиденко. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності міст та регіонів України
~        Оксана Музика. Трансформація концепції формування міських бюджетів у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні
~        Володимир Масарік. Застосування новітніх технологій у муніципальному управлінні. Електронне урядування міста
 
ПОСИЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПОЗИЦІЯ МІСЬКИХ ГОЛІВ

~        Упровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні Засідання Оргкомітету Всеукраїнської наради міських голів, Київ, 14 травня 2007
~        Створення Всеукраїнської ради міських голівіз проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні Всеукраїнська нарада міських голів, Київ, 12 липня 2007
~        Створення регіональних відділень Всеукраїнської ради міських голів Засідання Черкаського відділення, Сміла, 28 серпня 2007
~        Виступи міських голів під час обговорення Моделі в регіонах України
~        Пропозиції українських міських голів щодо Моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні
 
ДОДАТКИ
Відкриті звернення Інституту трансформації суспільства та міських голів до Президента України В. Ющенка щодо необхідності проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні
Відкрите звернення-3
Відкрите звернення-4
 
Листи-відповіді від Секретаріату Президента України на відкриті звернення до В. Ющенка
Лист заступника Глави Секретаріату Президента України І. Васюника
Лист-1 заступника Глави Секретаріату Президента України В. Бондаря
Лист-2 заступника Глави Секретаріату Президента України В. Бондаря
 
 
Матеріали Всеукраїнської ради міських голів Київ, 12 липня 2007
Перелік основних заходів, які необхідно здійснити в міських громадах для впровадження Моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні
Мета та функції Координаційного Бюро Всеукраїнської ради міських голів
Мета та функції Комітету Всеукраїнської ради міських голів
Мета та функції Секретаріату Черкаського відділення Всеукраїнської ради міських голів
 
Model of administrative-territorial reform in Ukraine Worked out by the Institute of Society Transformation
 
 
«Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель» / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Видавництво „Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 288 с. - Завантажити книгу у форматі PDF [153 МБ]
 
ISBN 978-966-8534-05-8
УДК 352(477)
ББК 67.401(4Укр)
 
© Інститут трансформації суспільства, 2007

 

[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27