Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Проект Інституту Трансформації Суспільства
ІТС14 вересня 2005 16:00

Формування міст-районів у контексті реформи територіального устрою України

14 вересня 2005 року у м. Києві за участю 30 українських міських голів, представників державної влади, Уповноваженого з прав людини в Україні, експертів відбувся круглий стіл «Формування міст-районів у контексті реформи територіального устрою України». Організатор заходу – Інститут трансформації суспільства (директор Олег Соскін). Він розробив Модель адміністративно-територіальної реформи в Україні, яку запропонував до обговорення учасникам круглого столу. У ході дискусії деякі положення Моделі було відкориговано та вироблено консолідовану позицію з ряду ключових принципів, які мають бути покладені в основу адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Модель адміністративно-територіальної реформи в Україні

Мета круглого столу:
 • Виробити модель формування міста-району та окреслити його повноваження;
 • Розробити механізм фінансування повноважень міста-району;
 • Виробити пропозиції щодо скасування казначейств на рівні міст-районів та передачі частини їх функцій міській контрольній палаті;
 • Обґрунтувати необхідність ліквідації районних державних адміністрацій та силових структур;
 • Обговорити шляхи зміцнення місцевого самоврядування;
 • Проаналізувати досвід адміністративно-територіальної реформи в країнах Вишеградської групи (зокрема в Польщі).

Організатори та учасники заходу
Питання, що розглядалися під час круглого столу:
 • визначення статусу міст-районів;
 • створення системи розщеплення податків та формування фінансової бази самоврядування;
 • механізм ліквідації районних державних адміністрацій;
 • скасування казначейств на рівні міст-районів;
 • ліквідація підпорядкування міста району, області та центральній владі;
 • шляхи посилення позицій місцевого самоврядування;
 • формування міської контрольної (рахункової) палати;
 • аналіз досвіду адміністративно-територіальної реформи в країнах Вишеградської групи (зокрема в Польщі);
 • можливість ліквідації структур СБУ та прокуратури на рівні міста-району;
 • формування муніципальної міліції;
 • внесення змін до Закону України „Про боротьбу з корупцією”: вилучення примітки до ст. 1 „Поняття корупції та корупційна діяльність”; ст. 4 „Органи, які ведуть боротьбу з корупцією”; ст. 12 „Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією”.

Голови українських міст за круглим столом
Учасники заходу виробили консолідовану позицію стосовно реформи місцевого самоврядування в Україні, обговорили та прийняли пропозиції щодо питань, винесених на обговорення на круглому столі. Вироблені пропозиції розглядатимуться на сесіях міських рад і будуть надані в узагальненому вигляді Президенту та Прем’єр-міністру України. У ході круглого столу була висунута ініціатива стосовно необхідності організації зустрічі з вищим керівництвом держави, щоб проінформувати його про вироблену позицію мерів та домогтися врахування їх пропозицій у проекті Закону “Про територіальний устрій України” та інших законодавчих актах. Перебіг круглого столу Захід відкрив організатор круглого столу – директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.Він представив учасників зустрічі, подякував усім міським головам, які відгукнулися на пропозицію взяти участь у заході. Олег Соскін підкреслив важливість заходу в контексті визнання Конституційним судом України законопроекту № 3207/1 про зміну територіального устрою в Україні. Тепер, наголосив Олег Соскін, створено всі умови для розробки самодостатнього механізму формування міст-районів (міст-повітів). Він сформулював основні положення моделі адміністративно-територіальної реформи, розробленої ІТС, яка передбачає формування сільських та міських громад і повітів (районів), та запропонував учасникам заходу виробити спільні пропозиції щодо ролі, повноважень і функцій міста-повіту в новій адміністративно-територіальній моделі. Олег Соскін висунув ідею за результатами заходу направити звернення до Президента України В. Ющенка з пропозицією взяти участь у круглому столі, на якому б уже ширше коло мерів малих і середніх міст змогли обговорити пропозиції, вироблені під час сьогоднішнього заходу, та сформулювати основні положення законопроекту про новий адміністративно-територіальний устрій України. Енберг Мортон, керівник проекту з виборів та управління Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні,наголосив на тому, що ОБСЄ підтримує і вітає демократичні перетворення в Україні, її орієнтацію на загальноєвропейські стандарти розвитку. Він підкреслив, що перед учасниками заходу стоїть надзвичайно серйозне завдання: сформулювати рекомендації щодо структурного реформування національної системи місцевого самоврядування. Він побажав усім творчої наснаги та успіхів. Першим серед авторитетних експертів взяв слово Петро Масляк,доктор географічних наук, професор.У своєму виступі він охарактеризував нинішній стан адміністративно-територіального реформування в Україні та запропонував власну модель територіального устрою нашої держави. Його дивує відсутність наукової основи адміністративно-територіальної реформи та перевірки гіпотез шляхом експерименту. На думку пана професора, бажання запровадити адміністративно-територіальну реформу одразу на території всієї України з боку Романа Безсмертного, віце-прем’єра з означеної реформи (тепер уже екс), є методологічним злочином. Петро Масляк переконаний, що у ХХІ ст. гаслом держави має стати: „Управлятися локально, діяти глобально”, оскільки, як показує світовий досвід, простота управління стає символом його ефективності. Експерт запропонував запровадити в Україні двоступеневу систему адміністративного управління (центр і 99 паланок-департаментів), на зразок французької моделі, адже вважається, що саме у Франції Шарлем де Голем було здійснено найефективнішу адміністративно-територіальну реформу ХХ століття. На думку пана професора, для реалізації адміністративно-територіальної реформи мають бути виконані дві умови: 1) наявність перехідного періоду в суспільстві (він уже триває в Україні) і 2) наявність сильної влади (наразі вона в державі відсутня). З огляду на вищевикладене, Петро Масляк вважає реалізацію реформи до парламентських виборів 2006 р. справою утопічною. Вадим Прошко,старший радник з питань місцевого самоврядування Фундації „Україна – США, висловив переконання, що нинішня влада намагається здійснити адміністративно-територіальну реформу на засадах не наукового, а мілітаристського підходу. Головною метою останнього є забезпечення ефективного централізованого управління державою, а не задоволення потреб громадян. На думку пана Прошка, в основу реформи має бути покладено інший, субсидіарний підхід. Він ґрунтується на тому, що основна функція держави – це надання щонайбільшої кількості публічних послуг своїм громадянам відповідно до їх потреб. Саме від наближення державних послуг до людини необхідно відштовхуватися при виборі стратегії адміністративно-територіальної реформи. Вадим Прошко вважає, що громада – це не територіальне і не кількісне, а соціально-психологічне поняття, яке об’єднує людей зі спільними інтересами. Тому, здійснюючи новий адміністративно-територіальний поділ у державі, необхідно ділити не землю, а функції органів управління. Окрім того, експерт виступає проти закріплення обмеженої кількості функцій за певною територіальною одиницею. Він переконаний, що для здійснення ефективного реформування потрібно діяти насамперед в інтересах громадян („низів”), а не Президента. Ігор Бистряков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу Ради з вивчення продуктивних сил України,подякував Олегу Соскіну за його систематичні зусилля у сфері розбудови місцевого самоврядування в Україні. Він вважає, що нашій державі більш близькі моделі адміністративно-територіального устрою країн Північної Європи, наприклад Фінляндії, Данії, Швеції. Він говорив про диференціацію соціально-економічного простору України, яка проявляється в підвищеній економічній і соціальній активності великих міст та малій активності інших населених пунктів, у тому числі міст-районів. Тому необхідно активізувати громадськість, яка бере участь у соціально-економічній діяльності територій. На думку пана Бистрякова, адміністративно-територіальна реформа в Україні має здійснюватися поступово. Запобігаючи різкій лібералізації відносин між центром і територіями, держава збереже свою цілісність. Далі до дискусії долучилися українські міські голови. Василь Дмитришин, Стрийський міський голова,висловив думку, що в Україні до реформ слід ставитися обережно, оскільки далеко не всі з них є ефективними. Окрім того, необхідно пройти через експеримент, випробувати механізм реформування на певній території, перш ніж упроваджувати його в усій державі. Кількісно ділити чи міняти систему управління міст-районів недоцільно, тому що вона і так є нормальною, а найпроблемнішими в контексті адміністративно-територіальної реформи є питання підпорядкування й фінансування системи освіти й охорони здоров’я. Нікопольський міський голова Сергій Старун вважає, що саме держава має визначати мінімальний рівень або стандарт освітянських та медичних послуг. Він погодився з Олегом Соскіним у тому, що міста не повинні чекати на дотації, а мають самостійно думати, як жити і бути успішними. Пан Старун наголосив на необхідності враховувати той прикрий факт, що приблизно через 15 років на українські населені пункти чекає комунальний колапс. У цьому з ним погодилися й інші міські голови. Він висловив пропозицію, щоб центральний уряд напряму фінансував бюджетну сферу (охорону здоров’я, культуру, освіту) і щоб була ліквідована така дефініція, як делегування повноважень з центру на місця. Адже наразі повноваження державою делегуються, а фінансування під них не забезпечується. На думку Первомайського міського голови Петра Пшенишнюка, Смілянського міського голови Івана Оксьома,Дрогобицького міського голови Михайла Лужицького,освіта, медицина мають бути державними. Необхідно зняти тягар виплати заробітної плати категоріям працівників цих галузей з міських бюджетів, тому що сьогодні держава не надає реальних коштів під фінансування цих галузей. Таким чином, вона й не повинна делегувати подібні функції містам. У багатьох європейських країнах медицина є державною галуззю, проте там діє система медичного страхування, яка фактично покриває значну частину державних витрат у цій сфері. Поза тим, у містах-районах існує проблема безоплатного обслуговування військових частин, розташованих на території міст, а також мешканців інших районів. Містам не вистачає часу та коштів на упорядкування власного розвитку, оскільки вони змушені шукати гроші на виконання делегованих державою функцій і брати під це кредити. Броварський міський голова Віктор Антоненко наголошував також на необхідності ліквідації підрозділів СБУ, прокуратури, підрозділу з боротьби з економічною злочинністю та інших силових структур на рівні міст. Вони повинні залишитися тільки на обласному рівні, тому що в містах подібні структури лише заважають людям працювати й створюють нездорову атмосферу. Окрім того, у місті порушуються незаконні кримінальні справи. Секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко вважає, що не можна допустити, образно кажучи, щоб у ході адміністративно-територіальної реформи Київ розрісся до масштабів України. На його думку, існує три проблеми реформування: нормативно-правова, фінансова та кадрова. Держава повинна нести відповідальність за делеговані функції. Проте саме громада мусить виконувати освітню та медичну програми, позаяк важко однозначно передбачити, чи держава сама реально піклуватиметься про ці галузі. А відповідати перед людьми, маючи гроші, легше, ніж без них. Схожої позиції дотримується і Віктор Боровський,міський голова Золотоноші. Він переконаний: не можна віддавати право на вирішення стратегічних проблем винятково державі, громада повинна мати можливість впливу на рішення у кризових ситуаціях. Адже питатимуть люди не з держави, а з безпосереднього господаря міста – міського голови. А отже, слід законодавчо виписати його повноваження. Прилуцький міський голова Микола Бабій,Свалявський міський голова Іван Ревтій,Городнянський міський голова Андрій Богдан і Лохвицький міський голова Надія Солонець також підтримують необхідність адміністративно-територіальної реформи. Вони переконані в потребі ліквідації „няньки” у вигляді міської та районної держадміністрацій, які фактично нічим не замаються і заважають працювати органам місцевого самоврядування в містах. Окрім того, Микола Бабій зазначив, що за законом міста із Держказначейством укладають угоду про співпрацю, однак фактично воно не допомагає, а контролює і перерозподіляє фінансові потоки міста. Більше того, Міністерство фінансів просто фізично не має змоги обрахувати й перевірити міські бюджети, а тому цифри в Держбюджеті здебільшого є умовними. Прилуцький міський голова висловив переконання, що делеговані повноваження мусять бути ліквідовані як категорія. На думку Лубенського міського голови Анатолія Соболєва,ініціатори адміністративно-територіальної реформи поки що самі не зрозуміли, чого ж вони від неї очікують, хіба що економії певної суми державних грошей. А сенс реформи має полягати в тому, щоб наблизити владу до потреб людей. Пан Соболєв запропонував, щоб міські голови проявили настирливість і звернулися до народних депутатів України від своїх округів, щоб у новому проекті Закону „Про адміністративно-територіальну реформу” було враховано інтереси міст і сіл. Якщо ж діяти за законопроектом Р. Безсмертного, то фактично відбудеться руйнування села, а без села не буде й міста. Підсумки У ході подальшого обговорення викристалізувалася остаточна консолідована позиція учасників заходу з ряду ключових питань, пов’язаних із проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні. Її узагальнив директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
 1. Проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні є об’єктивною необхідністю.
 2. У ході реформи в Україні має бути створена модель ефективного місцевого самоврядування, підкріплена відповідною фінансовою базою, що убезпечить від хабарництва та штучного перерозподілу грошей.
 3. В основу вибору стратегії адміністративно-територіальної реформи потрібно покласти передусім інтереси громади, а не держави, основною функцією якої має стати надання громадянам щонайбільшої кількості публічних послуг.
 4. Законопроект „Про територіальний устрій України”, запропонований віце-прем’єр-міністром України Романом Безсмертним, не відповідає національним інтересам України, а тому не може бути базовим документом для проведення адміністративно-територіальної реформи в нашій країні.
 5. Саме українські міські голови, завдяки професіоналізмові яких держава безболісно пережила скрутні політичні часи, повинні стати рушійною силою адміністративно-територіальної реформи та ініціювати розробку нового закону, який би відповідав інтересам громад.
 6. Потрібно забезпечити комплексність проведення реформи місцевого самоврядування. Це означає, що зміна адміністративно-територіального устрою має відбуватися одночасно з податковою та бюджетною реформами.
 7. У новому законі „Про адміністративно-територіальний устрій України” повинні міститися такі основні положення:
  • двоступенева система адміністративного управління;
  • громада – основна ланка місцевого самоврядування;
  • ліквідація делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;
  • ліквідація райрад та районних державних адміністрацій;
  • створення паланок-департаментів (орієнтовна назва) замість областей;
  • ліквідація системи держказначейств на рівні громад;
  • ліквідація силових структур на районному рівні;
 8. Звернутися від імені українських міських голів до Президента України з листом, де запропонувати йому зустрітися з керівниками міст для вироблення спільної позиції щодо впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні. Зустріч провести у вигляді круглого столу, де міські голови виступатимуть як основні експерти. Міські голови – учасники круглого столу «Формування міст-районів у контексті реформи територіального устрою України» підписали лист до В. Ющенка такого змісту:
  „Шановний Пане Президенте!
  Ми, учасники круглого столу українських міських голів на тему «Формування міст-районів у контексті реформи територіального устрою України» , звертаємося до Вас з пропозицією провести в листопаді 2005 р. за Вашої участі круглий стіл українських міських голів на тему „Упровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні на рівні середніх та малих міст”.

  З повагою, Учасники круглого столу 14 вересня 2005 р.

 9. Учасники круглого столу висловилися за доцільне звернутися до голів інших міст України, аби вони активно долучилися до цього процесу і також поставили свої підписи під листом Президенту України.

Під час дискусії

Переглянути модель адміністративно-територіальної реформи в Україні

Матеріали круглого столу в повному обсязі будуть надруковані в журналі “Економічний часопис-ХХІ”, а також розміщені на Web-порталі Інституту трансформації суспільства www.Soskin.Info. Прес-служба Інституту трансформації суспільства (044) 235-80-23, 235-98-28
[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27