Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Про “круглий” стіл на тему
“Перспективи розвою Тернополя у ХХІ столітті: нове бачення”
28 грудня 2002 13:29

м. Тернопіль, 27 грудня 2002 року
У четвер, 27 грудня 2002 року, Інститут трансформації суспільства (м. Київ) спільно з Інститутом економіки і підприємництва та кафедрою Державного і муніципального управління ТАНГу, Тернопільським Агентством міського розвитку, Організацією роботодавців, за участю депутатів Тернопільської міської ради, народного депутата п. О. Устенка провів “круглий” стіл на тему “Перспективи розвою Тернополя у ХХІ столітті: нове бачення”. Учасники “круглого” столу зібрались для того, щоб окреслити можливості та перспективи Тернополя, виділивши при цьому спільні позиції зацікавлених сторін. Під час заходу відбулось активне обговорення та розгорнулась дискусія навколо наступних питань:
 • Переваги і загрози розвою Тернополя.
 • Порівняльний аналіз підходів до розвитку регіону.
 • Аналіз можливостей розвитку рекреаційної та туристичної сфери Тернополя.
 • Стратегічне маркетингове планування як ефективний важіль впливу на економічний розвиток.
 • Формування середнього класу і процес бюджетотворення міста.
 • Проблеми створення іміджу міста та залучення інвестицій.
 • Регіональні ЗМІ як база комунікаційних заходів ефективного самоврядування і демонстрації відкритості території;
 • Можливості розвою Тернополя в рамках транс’європейської магістралі (А-5 європейський транспортний коридор Італія - Словенія - Угорщина - Україна), як реального заходу, спрямованого на формування Балто-Чорноморського альянсу. У роботі “круглого” столі взяли участь: Соскін Олег Ігорович, директор Інституту трансформації суспільства; Білоус Ольга Степанівна, ректор Інституту економіки і підприємництва, голова бюджетної комісії Тернопільської міської ради; Мельник Алла Федорівна, проректор з наукової роботи ТАНГ, завідувач кафедри Державного і муніципального управління, д.е.н.; Устенко Олександр Андрійович, народний депутат України, академік; Федик Павло Дмитрович, проректор і завідувач кафедри Інституту економіки і підприємництва; Лучко Михайло Романович, завідувач кафедри обліку і контролю в невиробничій сфері, помічник народного депутата України; Ратушняк Михайло, депутат міської ради, підприємець, директор представництва ВАТ “Оболоні” в Тернополі; Похиляк Ольга, секретар міської Ради, директор ЗОШ №8; Дудкіна Олена Павлівна, доцент, к.е.н.; Кириленко Ольга Павлівна, завідувач кафедри ТАНГ, д.е.н., професор; Гецько Василь Володимирович, виконавчий директор Організації роботодавців Тернопільської області, та інші представники наукового та бізнес-середовища й авторитетні городяни. “Круглий” стіл зібрав не просто вчених, а насамперед авторитетних фахівців, визнаних не тільки в Україні, а й у світі, які мають великий досвід співпраці із польськими та німецькими колегами, є учасниками престижних міжнародних конференцій з регіонального розвитку, менеджменту місцевих фінансів, комунікацій в сучасному світі, тощо. Під час “круглого” столу дискусії серед її учасників розгорілись навколо наступних питань:
 • Стан Тернополя за останні десять років: занепад чи ефективний розвиток?
 • Що заважає розвитку Тернополя на рівні аналогічних міст Центральної чи Східної Європи?
 • Які перешкоди постають на шляху створення стратегії розвитку Тернополя? Проблеми критеріїв розвитку.
 • Як вдосконалити систему муніципального управління, яка б сприяла ефективному розвитку Тернополя?
 • Як сформувати прозорий механізм творення і використання міського бюджету?
 • Чи існує небезпека втрати стратегічних переваг розвитку міста?
 • Які напрямки стратегічного розвитку міста існують сьогодні? Яким інтересам вони відповідають чи протидіють?
 • Якою має бути роль міського голови і депутатського корпусу у формуванні стратегії розвитку міста?
 • Можливі варіанти стратегічного розвитку Тернополя, можливості наукових методів їх аналізу. Науковий аналіз дозволяє прослідкувати п’ять сучасних підходів, які виокремлюються в регіональному розвитку:
 • Очікування (пасивна реакція на зовнішні, перш за все, директивні, адміністративні зміни);
 • Економічні детермінанти (розвиток залежить від економіки, наприклад - Донбас, де розвиток міст є конкретним результатом діючих галузей, але при відсутності нового виробництва та інновацій);
 • Комфорт проживання (наприклад: Київ, який завдяки концентрації інвестицій отримав як “столичну” перевагу в міжрегіональному змаганні, проте це дозволяє нівелювати зміни зовнішнього середовища);
 • Дизайн (концентрація на зовнішньому оформленні міста, його архітектурній та екологічній привабливості, чистоті та туристичній зручності, що вимагає сприятливих умов та порівняно значних ресурсів); У Тернополі цей підхід найбільш повно відображено в ідеї аквапарку;
 • “Пожежні” плани (здебільшого проекти пропонуються виконавчими структурами міста на рівні функціонування, але не розвитку);
 • Стратегічне маркетингове планування (передбачає підготовку і “продаж” регіону бізнесу, що спонукає до розвою). Умовою провадження такого підходу є громадська згода та злагода, що впроваджуються за допомогою ринкових форм регулювання. Учасники “круглого” столу дійшли висновку, що впровадження такого підходу вимагає наступних конкретних дій:
 • створення й реклама іміджу міста;
 • послідовна орієнтація на інтереси тих конкретних груп населення і види діяльності, які залучаються в місто та регіон;
 • екологічна й соціальна направленість його реалізації;
 • партнерство влади і приватного бізнесу, яке сьогодні затрудняється через слабке знайомство позицій та недовіру, яка виникає завдяки двійникам сторін (кримінальним, пірамідальним, тіньовим і “халтурним”). Оскільки Україна бачить своє майбутнє в інтеграції в Європу, то одним із найбільш важливих напрямів реалізації стратегічного маркетингового планування є приєднання України до системи європейських транспортних коридорів. Транспортний коридор №3 Німеччина - Польща - Україна на північному заході країни вже більш-менш структурована навіть на практичному рівні, але щодо транспортного коридору №5 Італія - Словенія - Угорщина - Україна існує чимало перепон. Наприклад, між Словенією та Україною досі не встановлені прямі дипломатичні відносини, а без них неможливо навіть розпочати теоретичну роботу зі створення транспортного коридору. На думку учасників “круглого” столу, нині настав дуже вигідний момент, щоб створити ініціативну групу для лобіювання цієї ідеї серед керівництва європейських країн, українського суспільства та уряду. Важливу роль у формуванні такої групи має відіграти Тернопіль. Саме він має найкращий потенціал серед інших міст української частини коридору (Стрий, Хмельницький, Вінниця), щоб узагальнити методологічні, теоретичні, економічні та практичні питання стосовно розбудови та розвитку транспортного коридору А-5 в Україні. Реальним стає створення тернопільського кістяка групи людей, які могли б виробити практичні рекомендації із створення коридору, ініціювати широке обговорення проекту у владних установах, сприяти приверненню уваги та фінансуванню побудови коридору з боку бізнес-спільности. Інший аспект співпраці, який також сприяв би створенню транспортного коридору А-5, - співробітництво на рівні мерів міст, через які він проходить. На “круглому” столі було заявлено про готовність науковців, фахівців регіонального розвитку надати методичну допомогу адміністрації міста, демонструвались конкретні приклади такої діяльності. Прозвучала критика адміністрації міста, яка не використовує весь потенціал методів та інструментів сучасного адміністративного менеджменту в розвитку ринкових засад та економічної інфраструктури самозабезпечення міста Тернополя, а радше діє як “пожежна команда”. На “круглому” столі були висловлені наступні пропозиції:
 • Звернутись до бізнесової, муніципальної, наукової та політичної громадськості міста із пропозицією окреслити проблемні питання проходження через Тернопіль транспортного коридору А-5;
 • Створити ініціативну групу із розробки стратегічного маркетингового розвою міста “Тернопіль - ХХІ століття”, яка повинна вирішити наступні питання:
 • виробити практичні рекомендації із проведення коридору через Тернопіль
 • ініціювати широке громадське обговорення проекту
 • привернути увагу до проекту в законодавчих та виконавчих органах влади
 • сприяти приверненню уваги та сприяти інвестування проведення коридору та необхідних інфраструктур
 • сприяти співробітництво з іншими зацікавленими сторонами і в першу чергу - на рівні мерів міст, через які проходить А-5
 • провести серед студентської аудиторії міста та регіону конкурс бізнес-планів, які б охоплювали напрямки розвитку бізнесу в рамках транспортного коридору №5
 • провести конференції (регіональну та міжнародну) присвячену проблемам транс’європейської інтеграції;
 • Виробити основні етапи та форми створення інституцій (у т.ч. акціонерних), які б дозволили забезпечити як інформаційну підтримку розвитку міжнародної співпраці, так і фінансової допомоги та участі в міжнародних проектах;
 • Зібрати докладну інформацію про регіони України, через які проходить А-5, у т.ч. тернопільські сектори промисловості, окремі види товарів та послуг, які можуть зацікавити іноземних бізнесменів. Це дозволить, зокрема, створити каталог підприємств Тернопілля, які хотіли б співпрацювати на міжнародному рівні, та розмістити його в мережі INTERNET;
 • Організувати стажування та обмін делегаціями міст, зацікавлених у проведенні А-5, тощо. Підсумовуючи результати проведення “круглого” столу можна стверджувати, що потужна інтелектуальна атака в Тернополі все-таки відбулась, а її позитивні результати не за горами. Додаткову інформацію про “круглий” стіл можна отримати на веб-сайті: www.soskin.kiev.ua. Підсумкові матеріали “круглого” столу будуть надруковані в науково-аналітичному журналі “Економічний часопис-ХХІ” за 2003 рік та розміщені в Інтернеті на Web-порталі Інституту трансформації суспільства за адресою www.soskin.kiev.ua (українська та англійська версії).
 • [обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

  версія для друку
  версія для друку

  © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27