Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Рекомендації щодо створення типової методики вивчення (шляхом опитування)
зовнішньополітичних орієнтацій громадян,
зокрема щодо вступу України в НАТО

 • Уніфікована достатньою мірою методика дає можливість здійснювати порівняння у просторі (різні області) та часі. Методика має включати:
  • принципи та навіть конкретну схему побудови вибірки (опитування має бути репрезентативним для регіону);
  • уніфікований опитувальник (кілька тематичних не дуже великих модулів);
  • певну схему аналізу даних для кожного з блоків питань.
 • Доцільно проводити соціологічні дослідження в кожному районному центрі області, поклавши в основу досліджень соціально-демографічну структуру певного населеного пункту.
 • При побудові вибірки необхідно домагатися, щоб кожний респондент мав рівні можливості взяти участь в опитуванні. Підходи потрібно стандартизувати (для порівнянності результатів).
 • Вибірку доцільно здійснювати з урахуванням кількості домогосподарств. Досить результативним є опитування кожного п’ятого помешкання з кожного п’ятого будинку (досвід соціологічного центру Черкаського національного університету). При цьому похибка не перевищує 1–1,5%.
 • Опитування необхідно проводити регулярно (принаймні один раз на квартал). Наприклад, у Словенії та країнах Балтії опитування стосовно НАТО здійснювалися щомісяця, у Словаччині – щоквартально.
 • Питання для опитувальної анкети слід формулювати таким чином, щоб мати змогу виявити ставлення людей до Північноатлантичного альянсу, причини їх негативізму стосовно вступу України до НАТО.
 • При проведенні соціологічних досліджень потрібно спиратися на докладні карти всіх населених пунктів і відповідні статистичні дані.
 • Слід ретельно підготувати бази даних, вивчивши при цьому можливості використання для проведення того чи іншого виду соціологічного дослідження наявних у місті різних персональних баз даних. Наприклад, одержати доступ до списків виборців (до усіх), або списків паспортних столів. Тут необхідне співробітництво із ЦВК і МВС. Якщо йти по базових числах – потрібна підтримка Укрпошти. Який би підхід не був обраний, необхідна серйозна робота з базами даних.
 • Потрібно розробити типологію районів в областях України для репрезентативних оперативних досліджень.
 • Ефективним є здійснення комбінованих соціологічних досліджень, тобто проведення опитування як за класичною схемою, так і з використанням вуличних, телефонних опитувань, а також опитувань різних соціальних груп.
 • Організації, що проводять опитування, повинні мати регіональні мережі досвідчених та надійних інтерв’юерів, щоб запобігти отриманню викривлених результатів дослідження.
 • Фокус-групові дослідження доцільно готувати в найкоротший термін. Вони допоможуть оцінити реальну ситуацію й сформулювати питання для колективних досліджень. І, надалі, регулярне їх проведення зможе убезпечити від помилок (і заощадити кошти).
 • Бажано дійти згоди зі ЗМІ (круглі столи, прес-конференції, регулярні інтерв'ю). ЗМІ, на жаль, поки розглядають популяризацію НАТО як комерційний проект. А це, у свою чергу, відображається на українському суспільстві.
 • Недопустимо в опитуваннях, що здійснюються маркетинговими компаніями, вставляти серед питань про споживчі товари питання про євроатлантичну інтеграцію і НАТО.

  Висновки і рекомендації щодо формування та реалізації нової моделі вивчення громадської думки стосовно євроатлантичного вибору України, вироблені міжнародними й українськими експертами, а також науковцями-соціологами, покладені в основу соціологічних досліджень, які проводитимуться з цієї тематики в усіх регіонах нашої країни.

  Пілотне дослідження громадської думки за зазначеною моделлю проведене 20 серпня – 4 вересня 2008 року серед 1600 респондентів – жителів Львівської області. У цьому регіоні був створений перший варіант побудови вибірки, опитувальника та його апробація відповідно до типової методики вивчення методом опитування зовнішньополітичних орієнтацій громадян, і зокрема їх ставлення до вступу України до НАТО.

  Дослідження, що проводилося на Львівщині, ставило за мету з’ясувати:

  • Що очікують громадяни від можливого приєднання України до НАТО? Як їх очікування співвідносяться із тими цілями, які заявлені в офіційних документах, що регламентують процес євроатлантичної інтеграції?
  • Які негативні очікування громадяни пов’язують із можливим вступом України в НАТО?
  • Які існують стереотипи (позитивні, негативні) стосовно НАТО і як вони можуть вплинути на ставлення громадян до входження України в НАТО? Чи є ці стереотипи "культурно-залежними"? Чи пов'язані вони із регіоном, віком, мовою (як важливий культурний індикатор) та, можливо, іншими факторами?
  • Чи асоціюється підтримка/не підтримка НАТО із певними ціннісними, політичними, ідеологічними орієнтаціями?
  • Які саме фактори потенційно можуть вплинути на суспільне ставлення до НАТО?

  Соціологічне дослідження у Львівській області провів Український фонд „Громадська думка” під науково-методологічним керівництвом Інституту трансформації суспільства за експертної підтримки науковців факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на замовлення Управління міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації за часткового фінансового сприяння Посольства Королівства Норвегія в Україні. За апробованою на Львівщині загальною методикою соціологічні дослідження стосовно євроатлантичного вибору України будуть проведені в усіх регіонах України.

  версія для друку
  версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2018. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa