Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 

            

Проект Інституту трансформації суспільства та Національного фонд з підтримки демократії (The National Endowment for Democracy).

Лютий 2007 – січень 2008

Вийшла у світ книга «Україна та Росія на шляху до демократії: особливості перехідного періоду», видана Інститутом трансформації суспільства (ІТС).

В основу книги покладені матеріали міжнародного проекту«Україна та Росія: роль вищої школи в утвердженні сталої демократії», який у 2007 році був реалізований ІТС за сприяння Національного фонду в підтримку демократії (NED). Метою проекту є пошук напрямів взаємодії та формування механізмів взаєморозуміння між Україною і Росією, а також просування демократичних стандартів розвитку в обох країнах шляхом активізації їх наукових і освітніх співтовариств.

 

 

 


У чому полягає суть проекту?

Проект, підготовлений Інститутом трансформації суспільства (Київ), передбачає формування системи постійно діючих комунікацій між українськими та російськими вищими навчальними закладами задля вироблення, аналізу та поширення інформації щодо переваг упровадження моделі представницької демократії в Україні та Росії.

Основними формами комунікативних зв’язків будуть: проведення спільних дискусій, обміну досвідом, корегування підходів під час міжнародних круглих столів, поширення напрацьованих інтелектуальних продуктів (аналітичних оглядів, спільних науково-дослідницьких розробок, публікацій) щодо шляхів зміцнення демократичних підвалин розвитку двох країн.

З російської сторони у проекті будуть задіяні провідні експерти, а також ректори, викладачі та студенти Воронезького, Білгородського, Брянського і Курського державних університетів, з української – провідні експерти, а також керівники, викладачі та студенти університетів східних прикордонних міст (Харків, Суми, Луганськ, Донецьк). Для активізації дискусії планується залучити освітян із Львівського університету (Західна Україна), Миколаївського гуманітарного університету ім. Петра Могили (Південна Україна) та провідних учених з київських університетів. Можуть бути залучені відомі наукові експерти з Москви.

Проектом передбачається проведення дискусій в університетському середовищі двох країн для просування демократичних стандартів розвитку й посилення взаєморозуміння між Україною та Росією. У рамках проекту буде проведено два україно-російських круглих столи, один із них – у Харкові на тему: «Україна і Росія: утвердження сталої демократії через співпрацю та взаєморозуміння», а другий – у Воронежі на тему: «Україна і Росія: що нас єднає та роз’єднує на шляху до демократії». Обидва заходи проходитимуть на базі вищих навчальних закладів. У Харкові це буде Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, у Воронежі – Воронезький державний університет.

Матеріали та результати зазначених заходів будуть видані окремою книгою, надруковані в науково-аналітичному журналі «Економічний часопис-ХХІ» та висвітлені в Інтернеті. Матеріали проекту поширюватимуться серед керівників центральної, регіональної і міської влади України та Росії, недержавних організацій, науково-аналітичних центрів, навчальних закладів усіх рівнів, у бібліотеки та ЗМІ.


Загальний фон

Колишні радянські республіки Україна та Росія майже одночасно, на початку 1990-х років, здобули незалежність і стали суверенними державами. Вони проголосили демократичний шлях розвитку. Однак демократичні традиції поки що не вкоренилися ні в українському, ні в російському суспільстві, а відтак демократія перебуває в перехідному нестабільному періоді. Причина полягає в тому, що в обох країнах не відбулося зміни еліт, а владні важелі знаходяться в руках колишньої комуністичної номенклатури.

Водночас, наразі обидві країни демонструють різні моделі демократичного розвитку. У Росії авторитаризм поки що домінує над демократією. Натомість в Україні намітився шлях до європейської моделі демократії. Однак вона запроваджується переважно зверху, бо не налагоджено ефективного зв’язку між державними структурами і населенням. По суті, в Україні є ознаки формальної демократії, а реальна демократія відсутня. До того ж із формуванням в українському парламенті лівої більшості у липні 2006 р. виникла загроза відкоту від демократичних здобутків в Україні. Тому сьогодні, як ніколи раніше, важливо посилити демократичні засади розвитку двох країн, забезпечити їх непохитність, надати демократичному процесу незворотного характеру.

Важливу роль у поширенні цінностей свободи та демократії, здійсненні глибинних змін у масовій політичній свідомості відіграють освітянські середовища, особливо університети та інші вищі навчальні заклади.

Активізація цих середовищ у Росії та Україні, налагодження ефективних комунікацій між ними сприятиме:

по-перше, усвідомленню переваг демократії над тоталітаризмом;

по-друге, поширенню ідей політичної та економічної свободи в українському і російському суспільствах;

по-третє, посиленню взаєморозуміння та взаємостримування у відносинах між Україною і Росією;

по-четверте, постійному обміну досвідом у царині розвитку демократичного суспільства


Завдання проекту

Упровадження проекту «Україна та Росія: роль вищої школи в утвердженні сталої демократії» сприятиме

а) у короткотерміновій перспективі:
- організації спільних україно-російських заходів заради створення середовища довіри та взаєморозуміння між народами;
- здійсненню глибинного наукового аналізу й порівняння сучасних політичних реалій та цілей у сфері демократизації українського і російського суспільства;
- виявленню перешкод, які гальмують просування Росії та України шляхом утвердження демократичних цінностей і свобод;
- визначенню можливостей освітянської еліти поширювати ідею творення нової політичної культури нації;
- налагодженню відкритого діалогу між освітянською елітою і студентською молоддю України та Росії стосовно реальних переваг країни, яка будує повноправну демократичну державу;
- виявленню аргументів на користь позицій двох країн щодо шляхів становлення стабільної демократії;
- створенню інтерактивних площадок для вільного спілкування, обміну думками та інформацією щодо української і російської демократичної перспективи.

б) у довготерміновій перспективі:
- підвищенню рівня обізнаності українських і російських громадян щодо переваг демократії над тоталітаризмом;
- поглибленню співпраці між Україною та Росією в освітянській і науковій сферах;
- формуванню духу довіри та взаємодії між двома державами, що обрали різну стратегічну перспективу, але просуваються шляхом демократизації суспільства;
- налагодженню постійно діючих форм співпраці між українськими та російськими вищими навчальними закладами – учасниками проекту.


Діяльність Інституту трансформації суспільства в рамках реалізації проекту

1) Організація та проведення міжнародного круглого столу на тему „Україна та Росія: утвердження сталої демократії через співпрацю і порозуміння”. Публікація матеріалів заходу в науково-аналітичному журналі «Економічний часопис-ХХІ», їх розміщення на веб-сторінках Інтернет-холдингу www.soskin.info (47 сайтів, серед них 36 сайтів міст України).

Місце проведення: місто Харків (обласний центр у східній Україні, що межує з Росією), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Цілі українсько-російського круглого столу:

  1. шляхом проведення „мозкового штурму” за участю провідних українських і російських учених, експертів-інтелектуалів, владної еліти, громадських організацій, ЗМІ віднайти точки порозуміння в політичній дискусії щодо:

1) ефективності країни, яка впроваджує модель повної, суверенної чи обмеженої демократії;
2) наслідків демократичної перспективи України та Росії для безпеки і стабільності в Європейському регіоні;
3) можливостей ефективної співпраці України та Росії в напрямі просування демократичних стандартів розвитку.

  • залучити студентську молодь і засоби масової інформації до дискусії з питань стратегії взаємин Україна – Росія на шляху зміцнення демократії;
  • поширити експертні оцінки й узагальнення, вироблені під час міжнародного круглого столу, серед керівників центральних і місцевих органів влади, недержавних організацій, науково-аналітичних центрів, вищих навчальних закладів, ЗМІ, широкої громадськості України та Росії для прийняття до відома й підготовки відповідних рішень.
Огляд міжнародного круглого столу
Україна та Росія: утвердження сталої демократії через співпрацю і порозуміння
Харків, 27 квітня 2007 року


2) Організація та проведення міжнародної наукової конференції  на тему „Україна та Росія: що нас єднає і роз’єднує на шляху до демократії”. Публікація матеріалів заходу в науково-аналітичному журналі «Економічний часопис-ХХІ», їх розміщення на веб-сторінках Інтернет-холдингу www.soskin.infoБ (47 сайтів, серед них 36 сайтів міст України).

Программа конференции [РУС.]

21 вересня 2007 року у Воронежі відбулася міжнародна наукова конференція „Україна і Росія: що нас єднає та роз’єднує на шляху до демократії”. Організатором заходу є Інститут трансформації суспільства (ІТС). Конференція проходитла за сприяння Національного Фонду в підтримку демократії (NED) у рамках проекту ІТС „Україна та Росія: роль вищої школи в утвердженні сталої демократії”. Російським партнером у реалізації проекту виступає Воронезький державний університет.

      

Мета міжнародної наукової конференції: організувати відкриту дискусію для з’ясування витоків та визначення перспектив українсько-російських взаємин у контексті формування демократичної моделі розвитку в Росії та Україні.

Учасники міжнародної наукової конференції:
 представники Адміністрації Воронезької області, Воронезької Обласної Думи, Адміністрації м. Воронежа; керівники Інституту трансформації суспільства; провідні експерти з Києва та Москви; ректори та викладачі Воронезького, Бєлгородського, Брянського, Курського і Ростовського державних університетів; ректори та викладачі Харківського, Львівського, Хмельницького, Рівненського Полтавського та Запорізького національних університетів; студенти воронезьких вищих навчальних закладів; представники громадських та молодіжних організацій, місцеві ЗМІ. 

Міжнародна наукова конференція є другим етапом проекту „Україна та Росія: роль вищої школи в утвердженні сталої демократії”. Першим етапом було проведення міжнародного круглого столу „Україна та Росія: утвердження сталої демократії через співпрацю і порозуміння” (Харків, 27 квітня 2007 року). 

Огляд міжнародної наукової конференції  на тему
„Україна та Росія: що нас єднає і роз’єднує на шляху до демократії”.
Воронеж, 21 вересня 2007 року


3) Підготовка та публікація книги за результатами міжнародних круглих столів.

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2021. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
E-mail: admin.osp@gmail.com
  
TyTa