Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 

Народний капіталізм: економічна модель для УкраїниСоскін О. І.

Народний капіталізм: економічна модель для України : монографія / О. І. Соскін. –  К. : Вид-во “IСТ”, 2014. – 396 с.

 
ISBN 978-966-1584-01-2
 

У представленій науковій монографії визначено сутність та параметри економічної моделі, яка потрібна Україні для виходу зі стану руїни, у який потрапила наша держава внаслідок хибної макроекономічної політики уряду і монетарної політики НБУ, що здійснювалися останні 20 років. Такий неефективний державний підхід призвів до ствердження в Україні неконкурентоспроможної економічної моделі державно-монополістичного капіталізму кланово-олігархічного типу. Автором доведено вичерпаність цієї моделі та закінчення її життєвого циклу. Представлено оригінальний одноосібно розроблений на концептуальному рівні механізм, який дозволяє перейти від деструктивної моделі державно-монополістичного капіталізму до цілісної, креативної моделі народного капіталізму європейського типу, що спрямована на формування ефективної експорто орієнтованої, інноваційно-інвестиційної моделі економіки й потужного середнього класу, усебічний розвиток відкритого багатоманітного конкурентного середовища в інтересах переважної частини населення країни. Показано невідворотність і нагальність такого переходу в умовах, коли глобалізоване світове господарство, частиною якого є Україна, стає дедалі нестабільнішим та проходить стадію падіння великого К-циклу Кондратьєва. Розкрито роль держави у процесі демонтажу старої економічної моделі, вироблено і запропоновано конкретні механізми імперативної зміни регулятивних державних функцій щодо формування та впровадження нової моделі народного капіталізму в Україні.

Монографія є оригінальним, новаторським, цілісним науковим продуктом. Вона буде корисною не тільки для науково-дослідницької верстви читачів і практиків, а й для широких кіл громадськості, які хочуть зрозуміти макроекономічну реальність, що склалася в Україні, та можливості виходу зі стану «ентропійної воронки», у якому нині функціонує наша країна, набувши статусу держави перманентного транзитивно-ентропійного типу.

 
ЗМІСТ
 
 
 
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ КРАЇНИ
 
1.1. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження національної економічної моделі
1.1.1. Еволюція теоретико-методологічних підходів до визначення поняття „економічна модель”
1.1.2. Науковий дискурс моделей економічного розвитку
1.1.3. Базові засади моделі розвитку транзитивної економіки
1.2. Гносеологічні детермінанти економічної моделі України
1.2.1. Дослідження моделі економічного розвитку України в науковому доробку вітчизняних учених
1.2.2. Теорії народного капіталізму: основні концепти, сучасний формат і прийнятність для України
 
РОЗДІЛ 2. НИНІШНЯ ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 
2.1. Тріадність моделі національної економіки: порівняльний аналіз моделей, що співіснують в Україні
2.1.1. Модель державного соціалізму
2.1.2. Модель державно-монополістичного капіталізму
2.1.3. Модель народного капіталізму
2.2. Об’єктивні та суб’єктивні спонуки до трансформації національної економічної моделі
2.2.1. Звуження життєвого циклу нинішньої економічної моделі України
2.2.2. Основні ознаки і показники вичерпаності моделі державно-монополістичного капіталізму…
2.3. Пролонгаційна чи трансформаційна перспектива економічної моделі України: аналіз альтернатив
 
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЬ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ ЯК ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
 
3.1. Сутність моделі народного капіталізму і особливості її впровадження в Україні
3.1.1. Основні параметри, характеристики і механізми переходу до моделі народного капіталізму в Україні
3.1.2. Роль державного регулювання у формуванні ефективної економічної моделі
3.2. Успішний досвід реалізації моделі народного капіталізму в європейських країнах
3.2.1. Австрійська економічна модель
3.2.2. Швейцарська економічна модель
3.3. Становлення національної буржуазії та середнього класу як носіїв моделі
народного капіталізму в Україні
3.3.1. Формування національної буржуазії України: науково-ретроспективний контекст
3.3.2. Середній клас як соціальна основа моделі народного капіталізму
3.3.3. Шляхи зміцнення національної буржуазії і середнього класу в Україні

РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНА БУДОВА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
4.1. Формування інституціональної матриці сучасної моделі української економіки
4.1.1. Основні складові інституціональної системи країни
4.1.2. Трьохсекторна модель національної економіки як результат упровадження різних моделей державного управління інституціональними змінами
4.1.3. Політична система як інституціональне відображення моделі економічного розвитку країни
4.2. Напрями і характер взаємозв’язку структури національної економіки та моделі економічного розвитку
4.2.1. Деформація структури й основних пропорцій економіки України
4.2.2. Структурні кризи в Україні та шляхи їх подолання в рамках моделі народного капіталізму
4.3. Реформування податкової системи як важливої складової інституціональної системи та регуляторної політики держави
4.3.1. Природа податків і діалектика податкових трансформацій в Україні
4.3.2. Роль Податкового кодексу України у вирішенні завдань економічного росту
4.3.3. Зміна податкової системи в контексті формування ефективної економічної моделі України
 
РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНІЙ ВИМІР МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
5.1. Механізми адаптації моделі економічного розвитку України до сучасних глобалізаційно-цивілізаційних зсувів
5.1.1. Сучасні глобалізаційно-цивілізаційні трансформаційні тренди
5.1.2. Євроатлантизм  як  цивілізаційний геном національної моделі  народного капіталізму
5.1.3. Практичні механізми реалізації зовнішньої складової моделі економічного розвитку України
5.2. Можливості впровадження геоекономічної моделі України в євразійському просторі
5.2.1. Україна як регіональний лідер на Євразійському континенті
5.2.2. Шляхи реалізації геоекономічної моделі України у Чорноморському регіоні
5.2.3. Український досвід створення механізмів транскордонного економічного співробітництва
 
РОЗДІЛ 6. АКТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РИЗИКІВ
 
6.1. Національний ризик-менеджмент у системі державної антикризової політики
6.1.1.Теоретико-методологічні основи аналізу макроекономічних ризиків на національному рівні
6.1.2. Сучасні фінансово-економічні ризики України
6.1.3. Система державного управління фінансово-економічними ризиками
6.2. Можливості трансформації економічної моделі України в умовах загострення національних ризиків


ВИСНОВКИ

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa