Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
Блоки питания PV-Link - информация на нашем сайте
 
 
 
Результати та перспективи
Упровадження проекту "Налагодження співпраці між діловими колами українських і польських міст - реальне впровадження стратегічного партнерства Польщі та України" дало змогу Інституту трансформації суспільства, який має позитивний досвід діяльності в галузі місцевого самоврядування, усталені довготривалі відносини з українськими міськими головами та польськими партнерами, спільно з усіма учасниками проекту досягти відчутних результатів у просуванні таких стратегічних завдань, як:


 • розвиток та поширення ініціатив і світоглядних позицій, які б сприяли українсько-польському стратегічному співробітництву;

 • створення клімату довіри та порозуміння між місцевими урядами і підприємницькими структурами України та Польщі, усунення взаємних упереджень і бар'єрів;

 • встановлення партнерських стосунків між українською та польською сторонами на рівні міст;

 • формування та подальше координування спільної українсько-польської бізнес-діяльності;

 • впровадження набутих у ході реалізації проекту знань і досвіду в практику українсько-польського партнерства.
Водночас, завдяки великій роботі, проведеній у ході реалізації проекту, вже сьогодні вдалося досягти конкретних результатів у царині налагодження співпраці між владою та бізнесом трьох пар українських і польських міст: Нікополь - Легниця, Миргород - Згожелець, Світловодськ - Дзержоньов та поширення набутої практики взаємовідносин на інші міста України і Польщі. Зокрема до здобутків проекту слід віднести:


 • об'єднання зусиль, встановлення довготривалих контактів і координація дій між представниками місцевої влади та бізнес-структурами українських та польських міст для вирішення проблем розвитку територій;

 • стимулювання підприємницької активності в містах-партнерах, сприяння створенню нових підприємств малого та середнього бізнесу, спільних українсько-польських структур, розширенню товарообміну;

 • досягнення домовленостей про взаємодію між українськими і польськими бізнесменами під час коопераційних бірж, проведених в Україні та Польщі;

 • формування сприятливих умов для вільного виходу українських і польських бізнес-структур на ринки України, Польщі та третіх країн;

 • сприяння створенню об'єднань підприємців, які пропагуватимуть розвиток малого та середнього підприємництва в Україні та Польщі;

 • використання в Україні польської моделі адміністративної реформи та функціонування міст;

 • активізація українсько-польського співробітництва на рівні міст, налагодження плідної співпраці між органами місцевого самоврядування Польщі та України;

 • проголошення намірів про співпрацю з подальшим укладанням угод про партнерство між трьома українськими та трьома польськими містами - учасниками проекту.
Під час пресової конференції, яка відбулася 6 жовтня 2005 р. у Вроцлаві, фактично були присутні всі партнери Інституту трансформації суспільства, які долучилися до участі в проекті. Тому логічно, що у ході цієї зустрічі йшлося про результати проекту, кожний його учасник говорив про своє бачення досягнутих результатів та перспектив.Павел Врублевський, маршалек Нижньосілезького воєводства

Ви маєте можливість спостерігати, як в дійсності виглядає процес творення реальних інвестицій та проектів. Це дійсно дуже складний процес. А у випадку таких держав, як Україна, інших країн на нашому східному кордоні він може тривати не один рік. Зв'язки Нижньосілезького воєводства з Україною почались приблизно 4-5 років тому. Перші угоди про співпрацю з Кіровоградською та Дніпропетровською областями були підписані у 2002 році. Основоположник та ініціатор тісної взаємодії Нижньої Сілезії з Україною - перший маршалек Нижньосілезького воєводства професор Ян Вашкевич. Вважалося, що налагодження контактів із Західною Україною, тобто з близьким сусідом, не належить до складних завдань. Тому основним принципом співробітництва було визнано вихід на області, розташовані на сході України, щоб пришвидшити там політичні зміни, а також наблизити ті регіони до Європи. У Польщі подібну роль відіграла свого часу Німеччина. Підписані з українськими областями угоди окреслили в загальних рисах майбутню співпрацю. Метою було створити міцну модель взаємодії у сфері культури, освіти, економічних зв'язків. З часом ми почали збирати плоди тієї співпраці. Одним із ефектів стало підписання угоди про співробітництво між торгово-промисловими палатами вищезазначених областей України та Нижньої Сілезії. В той же час відбувалися економічні зустрічі, форуми, місії, зорганізовані як польською, так і українською сторонами. Наші підприємці мали можливість ознайомитись зі специфікою функціонування української економіки, і навпаки - українська сторона мала подібні можливості під час свого перебування в Нижній Сілезії. Водночас відбувалися різні культурні заходи. У 2004 р. ми презентували наш регіон в Україні в рамках "Року Польщі в Україні". Саме так на практиці виглядає наразі процес співпраці Нижньої Сілезії з Україною. І я маю глибоку надію, що в майбутньому ця співпраця принесе немалу користь для наших народів. Ідеться не тільки про зближення і покращення контактів між нашими державами, а й про розвиток спільних інвестицій аж до повноправного залучення України до європейського механізму. Презентація здобутків проекту, який презентуватиметься сьогодні, - це наступний етап розвитку цієї співпраці.Ядвіга Зєнкєвіч, віце-президент міста Легниця

Легниця має намір співпрацювати з Нікополем. Двом фірмам з Легниці вдалось налагодити економічні контакти з бізнесменами з Нікополя. Поки що ці контакти не перетворились на конкретні угоди чи контракти, але наші підприємці з нетерпінням чекають на пришвидшення змін в українському законодавстві та податковій політиці. Тадеуш Кжаковський, президент Легниці, не виключає можливості формалізації контактів між містами, але наголошує, що економічні зв'язки між нашими і нікопольськими підприємцями повинні випередити будь-які формальні угоди між органами самоврядування.Легниця має також інших закордонних партнерів, але контакти з ними обмежуються в основному співпрацею в культурній, освітній сферах. Нікополь став першим містом, з яким Легниця будує модель економічної співпраці, що є дуже важливим моментом.Ришард Шидловський, віце-бурмістр міста Дзержоньов

Дзержоньов має надію налагодити взаємодію з українським містом Світловодськ. Великого значення ми надаємо налагодженню контактів між діловими колами. У контексті економічної співпраці на увагу заслуговує фірма Technika Szpitalna, яка займається комплексним виробництвом обладнання та облаштуванням залів для операцій. Ця фірма успішно функціонує на багатьох ринках світу і є велика надія, що буде можливість вийти також на український ринок. Ми вели конкретні розмови на цю тему вже під час нашого першого візиту в Україну в рамках коопераційної біржі в липні 2005 р.Що стосується проекту, я вважаю, що такі контакти є, безперечно, вкрай необхідними. Важливу роль у цьому відіграє самоврядування, яке виступає в ролі гаранта - бізнес матиме можливість почувати себе безпечно. Окрім цього, подібні зустрічі дозволяють змінювати менталітет і позбавлятися стереотипів.Галина Дунєц, директор департаменту з міжнародних зв'язків в уряді міста Згожелець

Завдяки візиту делегації з Миргорода нам вдалося поглянули на наше місто зовсім іншими очима - очима наших гостей. Ми постійно нарікаємо на дефекти польської економічної чи юридичної системи. А тут раптом виявилось, що не все в нас так погано і що ми живемо в чудовому містечку з великим потенціалом.

Щодо ефектів коопераційної біржі варто наголосити, що налагоджено ряд економічних контактів. Важливо зазначити, що існує великий шанс на підписання досить важливої Угоди про співпрацю між Згожельцем і Миргородом..Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства

Сьогодні ми підбиваємо підсумки фінальної фази реалізації річного проекту "Налагодження співпраці між діловими колами українських і польських міст - реальне впровадження стратегічного партнерства Польщі та України", ініційованого Інститутом трансформації суспільства. Пропонуючи ідею проекту, ми виходили з того, що нині в українських міст є величезна потреба у вивченні та застосуванні польського досвіду самоврядування, а також механізмів співпраці між місцевими урядами та підприємцями. Ставлячи за мету формування моделі партнерств між трьома парами українських та польських міст, акцент робився на її економічній складовій - створенні дієвого партнерства на рівні підприємств. І, після низки проведених в Україні та Польщі ділових зустрічей і форумів, так виглядає, що є позитивна перспектива формування такої моделі співпраці.Я хотів би щиро подякувати всім керівникам українських і польських міст, керівництву Кабінету маршалка Нижньосілезького воєводства, і особисто пану маршалку, Фундації розвитку місцевої демократії за співпрацю і величезну роботу, яка була виконана. Варто також відзначити активність українських та польських підприємців, які виявили зацікавленість у співробітництві. Коопераційні біржі, які пройшли в трьох містах України і трьох містах Польщі, показали, що взаємний інтерес стосовно економічної співпраці існує, і його потрібно реалізовувати.Дуже перспективно, на думку Інституту трансформації суспільства, будувати польсько-українсько-німецьке співробітництво на рівні міст.Сергій Старун, Нікопольський міський голова

Дозвольте подякувати керівникам проекту, що реалізується на рівні міст України та Польщі, а також польській стороні за гостинність, прийом нашої делегації і за діалог. Місто Нікополь розташоване в Дніпропетровській області України і має на своїй території два могутніх підприємства металургійної промисловості, що одночасно є і позитивним, і негативним моментом. Україна та Польща недавно були в одній політико-економічній системі. Сьогодні як українці, так і поляки будують нове життя, обираючи нову політичну та економічну модель. Тому досвід Польщі нам цікавий і корисний. Я думаю, що подальше співробітництво між містами-партнерами Нікополем та Легницею розвиватиметься у двох напрямках. По-перше, нам знадобиться досвід у галузі самоврядування, набутий за останні роки Легницею. Думаю, що наші фахівці побувають не один раз у цьому прекрасному польському місті, аби обмінятися досвідом функціонування міських систем. Але активна фаза співпраці між органами місцевого самоврядування наступить після українських виборів у березні 2006 року. По-друге, мають збільшуватися контакти між бізнесменами Нікополя та Легниці, які сьогодні вже досягли перших домовленостей. Я сподіваюся, що нам удасться розвіяти острах, поки що притаманний польським бізнесменам, відносно України, і створити якнайкращі умови для розвитку польсько-українського бізнесу та інвестування в економіку нашого міста. Чекаємо наших друзів з Легниці в Нікополі й запрошуємо польських бізнесменів бути більш сміливими й активними в Україні.Світлана Ширшова, заступник Миргородського міського голови з економічних питань

Перш за все хочу подякувати керівникові проекту Олегу Соскіну за те, що Миргород було включено до проекту, а також представникам польської сторони та уряду Згожельця за гостинність і надану можливість зустрітися з урядом та бізнесменами міста.Я переконана, що проект, ініційований Інститутом трансформації суспільства, надзвичайно корисний як для української, так і для польської сторони. Участь у проекті дала нам можливість вкотре переконатися, що тільки розвиваючи демократію в країні - розвиватиметься й економіка. Водночас ми зрозуміли, скільки ще доведеться докласти зусиль на місцях і загалом в Україні, аби влада і суспільство стали демократичними. Але в Польщі ми побачили той шлях, яким необхідно йти, щоб набути ознак цивілізованої країни. Маємо надію, що участь у проекті, перші здобутки якого сьогодні презентуються, на цьому не закінчиться, співпраця між Миргородом, Згожельцем та Інститутом продовжуватиметься далі й матиме конкретний результат.Ірина Радченко, головний спеціаліст відділу інвестицій Світловодської міської ради

Светловодськ розташований у центрі України, на березі Дніпра, у дуже мальовничому місці. Це дуже молоде місто, якому лише 50 років, але попри це місто дуже бурхливо розвивається, оскільки тут працюють високотехнологічні підприємства, продукція яких користується великим попитом. Ми з інтересом познайомилися з діяльністю підприємств Дзержоньова, які мають чимало однакових проблем зі своїми українськими колегами. І я бачу, що вони між собою швидко знайшли спільну мову, обговорюючи шляхи подолання цих проблем і можливості подальшої співпраці. А міська влада як Світловодська, так і Дзержоньова має всіляко підтримувати ініціативи підприємців. Нам було корисно ознайомитися з досвідом самоврядування, накопиченим у польських містах, і багато його елементів ми намагатимемося взяти на озброєння в нашому місті.Під час підсумкової пресової конференції у Вроцлаві представники українських та польських міст заявили про свою готовність співпрацювати й підписати відповідні Листи про наміри такого змісту:Лист про наміри

Ми,

нижчезазначені особи,

__________________, голова українського міста,

і

___________________, президент (бурмістр) польського міста,
діючи в дусі партнерських відносин,

керуючись волею внесення вкладу в процес інтеграції України та Польщі,

та принципом зміцнення прямих контактів між громадами українського міста та польського міста, а також економічного та культурного зближення,

виражаємо наміри про налагодження дружніх і партнерських стосунків між українським містом та польським містом, а також зміцнення співпраці в галузі реалізації спільних заходів,

докладемо всіх зусиль, щоб підтримати вже існуючі та майбутні форми взаємних контактів у сфері економіки, управління, програм розвитку міст та вдосконалення систем комунальних послуг,

будемо прагнути встановити регулярні контакти між адміністраціями міст з метою майбутнього підписання угоди про співпрацю між містами.Підписано "___"________2005 року у двох примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому обидва є автентичними.__________________
___________________


Голова українського міста
Президент (бурмістр) польського міста


Керівники українських і польських міст розглядали можливість у подальшому підписати Угоду про співпрацю (партнерство, поріднені зв'язки), проект якої розроблено Інститутом трансформації суспільства.Прочитати текст Угоди (для прикладу обрані два міста - Миргород (Україна) та Згожелець (Польща))


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa