Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Wizyta delegacji ukraińskiej do Województwa Dolnośląskiego
2-6 pazdziernika 2005 r. delegacja samorządowa i biznesowa z trzech miast Ukrainy: Nikopola, Mirgoroda, Svitlovodska odbyła wizytę do Województwa Dolnośląskiego. W skład delegacji ukraińskiej weszły 22 osoby: 3 - samorządowców, 17 - przedstawicieli struktur biznesowych, 2 - przedstawicieli Instytutu Transformacji Społeczeństwa. Wizyta została organizowana i przeprowadzona przez ITS w ramach projektu PAUCI pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy". Polskimi pratnerami ITS były: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Loklalnej - Centrum Dolnośląskie oraz Urzędy trzech polskich miast (Legnica, Zgorzelec, Dzierżoniów).Cel wizyty: zacieśnienie kontaktów biznesowych, które zawiązane zostały podzcas giełd kooperacyjnych w okresie maj-lipec 2005 r.; stworzenie konkretnych mechanizmów współpracy; wymiana pozytywnych doświadczeń z zakresu samorządności i przedsiębiorczości; omówienie możliwości podpisania umów o wsółpracy między miastami. Przewidujemy, że umowy zostaną podpisane między trzema parami miast: Legnica - Nikopol, Zgorzelec - Mirgorod, Dzierżoniów - Svitlovodsk.Ukraińska delegacja rozpoczęła swój pobyt w Polsce ze spotkań we Wrocławiu. Potem przedstawiciele każdego z ukraińskich miast pojechali do swojego miasta-partnera celem prowadzenia rozmów o przyszłej współpracy. Strona ukraińska chciała zwiedzić polskie przedsiębiorstwa, banki. Szczególnie interesujące dla ukraińskich samorządowców były zasady funkcjonowania polskiego systemu komunalnego, zasady działania samorządów, proces decyzyjny, a szczególnie decyzje wpływające na warunki działalności sektora MSP.Legnica - NikopolDo składu delegacji z Nikopola weszli: Sergij Starun - Mer Miasta, Stanisława Pranik -dyrektor Niezależnego Centrum Badań Ekologicznych i Ekspertyz Spożywczych "NIKSEPRO", Wołodymyr żydenko - pszczeliarz, Oleksij Sanduł - dyrektor "JUTAR".W trakcie wizyty odbyło sie wiele ciekawych przedsięwzięć: • Giełda kooperacyjna, udział w której wzieli ukraińscy i polscy biznesmeni (nie tylko z Legnicy, lecz równiez z Lubina, Polkowic, Kamiennej Góry); • Spotkanie z Prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim oraz przedstawicielami Rady Miejskiej; • Zwiedzanie Legnickiej Spejclanej Strefy Ekonomicznej, gdzie działają firmy z niemieckim, francuskim i holenderskim kapitałem; • Spotkanie na "Masters" S.A.; • Podsumowująca konferencja prasowa z udziałem lokalnych środków masowego przekazu. Na konferencji nie raz podkreślono, że podstawą nawiązania współpracy są aktywne kontakty między przedsiębiorcami Legnicy i Nikopola.  GAZETA WYBORCZA, 03-10-2005  Ukraińscy przedsiębiorcy i samorządowcy z wizytą na Dolnym śląsku  Ponad dwudziestu ukraińskich przedsiębiorców i przedstawicieli trzech miast przyjechało w poniedziałek do Wrocławia. Przez trzy dni będą podpatrywać, jak działają u nas samorządy lokalne, i szukać partnerów w biznesie  Wcześniej Polacy pojechali na Ukrainę, teraz przyszła kolej na rewizytę. Dolny śląsk jest jedynym regionem, z którym ukraiński Instytut Transformacji Społeczeństwa zdecydował się na taką współpracę. Goście pochodzą z trzech różnych miast, a każde z nich nawiąże współpracę z jednym polskim - Legnicą, Dzierżoniowem i Zgorzelcem.  Sergija Staruna, mera 131-tysięcznego Nikopola, interesuje przede wszystkim to, jak działają samorządy lokalne w Polsce: - Chcemy wprowadzić taką samą reformę administracyjną, jak Polska w 1999 roku, jednak z większym rozdzieleniem kompetencji wojewody i marszałka.  Pieniądze na ten cel mają pochodzić między innymi z amerykańskiego funduszu RITA, a partnerem Ukraińców w Polsce jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie.  Głównym tematem rozmów ma być jednak nie administracja, a wymiana gospodarcza. - Przedsiębiorcy, którzy przyjechali, działają we wschodniej Ukrainie, bardziej rozwiniętej gospodarczo od zachodniej części. Są zainteresowani wymianą handlową, ale i podpatrzeniem rozwiązań technologicznych, które są na Ukrainie na ogół bardzo przestarzałe - mówi Jana Prystupa z Fundacji.  Dzięki tzw. giełdom korporacyjnym, na których spotykają się polscy i ukraińscy przedsiębiorcy, obie strony mają nawiązywać ze sobą interesy. - Wcześniej ci przedsiębiorcy byli zorientowani tylko na Rosję, teraz chcą współpracować z Polakami. Już są zainteresowani inwestycjami w Dzierżoniowie. Mam nadzieję, że ich wizyta przyniesie jeszcze więcej konkretów, przełamie wśród Polaków pewne stereotypy i przekona ich do inwestycji na ukraińskim rynku - mówi Szymon Gawryszczak, dyrektor Fundacji.  Michał Kokot
  Zgorzelec - Mirgorod  Do składu delegacji z Mirgoroda weszli: Switlana Szyrszowa - zastępca Mera Mirgoroda, dyrektor Departamentu Gospodarki Rady Miejskiej; Kostiantyn Borsuk - dyrektor miejskiego zakładu usług komunalnych, radny; Jurij Rudenko - dyrektor przedsiębiorstwa "Chlibodar"; Walentyna Kibiriewa, prezes przedsiębiorstwa "Kwadr"; Wołodymyr Taranenko - prezes "Hefest" Ltd; Wołodymyr Marcinkowski, prywatny przedsiębiorca; Petro Morkotun, prywatny przedsiębiorca.  W trakcie wizyty odbyło się wiele ciekawych przedsięwzięć, takich jak giełda kooperacyjna, na której biznesmeni prezentowali własne możliwości, potencjał i projekty oraz wizytacja przedsiębiorstw, elektrowni, ważnych objektów działających w sferze społecznej i komunalnej. Wizyta okazała się szczególnie skuteczna, albowiem fimry działające w piekarnictwie, krawiectwie, budownictwie (materiały budowlane) zawiązały bardzo udane kontakty biznesowe i stworzyły wstępne warunki do prowadzenia współpracy gospodarczej.  Przedstawiciele samorządów również prowadzili negocjacje dotyczące kierunków i form współpracy. Zaprezentowane zostały możliwości i potencjały miast, tak aby maksymalnie zainteresować swego potencjalnego partnera. Uznano, iż współpracę prowadzić należy w następujących sferach: funckjonowanie systemów miejskich, zarządzanie majątkiem komunalnym, udział w programach transgranicznych UE.  KROK W DOBRYM KIERUNKU  Wizytę delegacji władz Mirgoroda wraz grupą przedstawicieli biznesu oceniam ze wszech miar pozytywnie. Pozwoliła ona nie tylko na wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie funkcjonowania struktur samorządowych i administracyjnych, ale przede wszystkim stała się podstawą do rozwoju kontaktów biznesowych.  Mam nadzieję, iż wizyta delegacji ukraińskiej w Zgorzelcu stała się również ważnym impulsem dla rozwoju miasta Mirgorod oraz dalszej współpracy w obszarach, które w moim odczuciu wymagają zagospodarowania.  Jej wymiernym efektem jest zgłoszenie gotowości do współpracy w branżach produkcji materiałów budowlanych, piekarnictwa oraz konfekcji lekkiej. Myślę, że nawiązane kontakty będą miały charakter długofalowy i przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne obu miastom i regionowi.  Burmistrz Miasta Zgorzelec,

  Mirosław Fiedorowicz
  Dzierżoniów - Svitlovodsk  Do składu delegacji ze Svitlovodska weszli: Iryna Radczenko - specjalista wydziału inwestycji Rady Miejskiej Svitlovodska; Anatolij Koczerga - zastępca szefa zarządu "Banku wschodnioeuropejskiego", Wiktor Terban - prezes zarządu Svitlovodskiego Przedsiębiorstwa "Czystych Metali"; Sergij Wołohow - Dyrektor Przedsiębiorstwa "Silikon", Oleh Nesyn - dyrektor Svitlovodksiej Huty, Mychajło Burjanskyj dyrektor "Naftatrade". Delegacja ze Svitlovodska spotkała się z przedstawicielami samorządu Dzierżoniowa na czele z panem Burmistrzem Markiem Piorunem. Delegacja zwiedziła również specjalną strefę ekonomiczną oraz takie przedsiębiorstwa jak Technika Szpitalna, Dezam, Galwanizer, Centrozap Defka, Orion, Ostroszowicka Fabryka Mebli. Podzcas spotkań prowadzono rozmowy o możliwościach współpracy, inwestowania i stworzenia wspólnych przedsiębiorstw.  WSPÓłPRACA Z ZAGRANICą: SWITłOWODSK - DZIERżONIÓW  Delegacja przedsiębiorców i samorządowców z Ukrainy gościła tym tygodniu w Dzierżoniowie. Głównym celem wizyty było inicjowanie kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami z Dzierżoniowa i prawdopodobnie partnerskiego miasta Switłowodsk, położonego w środkowej części Ukrainy. Goście przyglądali się funkcjonowaniu takich przedsiębiorstw jak Technika Szpitalna, Dezam, Galwanizer, Centrozap Defeka, Orion i Ostroszowicka Fabryka Mebli. Dyrektor Wydziału Inwestycji urzędu w świetłowodsku i dyrektor Instytutu Transformacji Społecznej z Kijowa poznawali natomiast zasady, na jakich funkcjonuje u nas gospodarka mieszkaniowa, komunikacja miejska czy zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną. Osoby, które przyjechały do naszego miasta, stanowiły tylko część delegacji z Ukrainy. W ramach tej wizyty naszych sąsiadów przyjmowały również Legnica i Zgorzelec. Polskie miasta zostały wybrane przez Instytut Transformacji Społecznej w Kijowie, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu. Spotkania z przedsiębiorcami odbywały się zarówno w zakładach, jak i w Urzędzie Miasta. O ile współpraca pomiędzy samorządami jest już właściwie ustalona, to na owoce kontaktów gospodarczych trzeba trochę poczekać.  www.um.dzierzoniow.pl, 07.10.2005 r.
  6 pazdziernika 2005r. członkowie delegacji ukraińskiej wrócili do Wrocławia, aby podsumować wizytę oraz projekt w całości. W tym właśnie celu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowali konferencję prasową w Hotelu Radisson. W konferencji udział wzieli: Paweł Wróblewski -Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lucyna Morawska - główny specjalista w Departamnecie Współpracy z Zagranicą, Jadwiga Zienkiewicz - Zastępca Prezydenta Legnicy; Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa; Halina Duniec - główny specjalista Urzędu Miejskiego Zgorzelca; Sergij Starun - Mer Nikopola; Switlana Szyrszowa - Zastępca Mera Mirgoroda; Iryna Radczenko - specjalista wydziału inwestycji Rady Miejskiej Svitlovodska; ukraińscy i polscy przedsiębiorcy.  Konferecnję prasową rozpoczął Dyrektor ITS Pan Oleh Soskin oraz Dyrektor FRDL-CD Szymon Gawryszczak.  Podczas konferencji lokalne media mogły się dowiedzieć o osiągnięciach i wynikach projektu, jego perspektywach, konkretnych mechanizmach rozwoju stosunków między przedsiębiorcami i samorządowcami z miast Polski i Ukrainy.  Treść konferencji prasowej we Wrocławiu zamieszczona została w rozdziale IV "Wyniki i perspektywy" niniejszej książki.


  версія для друку
  версія для друку

 • © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
    
  TyTa