Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Giełda kooperacyjna

Svitlovodsk, Kremenczuk (Ukraina) - Dzierżoniów (Polska)
20 lipca 2005 r. odbyła się giełda kooperacyjna, udział w której wzięli przedstawiciele samorządu i struktur biznesowych z ukraińskich miast Svitlovodsk (Kirowogradzki Obwód) i Kremenczuk (Połtawski Obwód) i polskiego miasta Dzierżoniów (Województwo Dolnośląskie). Giełda odbyła się w Kremenczuku, mieście leżącym 20 km od Svitlovodska, albowiem Kremenczuk również wyraził chęć udziału w projekcie.Giełda została zorganizowana przez Instytut Transformacji Społeczeństwa oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie w ramach projektu pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy". Projekt realizowany jest dzięki wsparciu PAUCI (Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa o Współpracy), finansowanej przez Amerykańską Agencję na rzecz Rozwoju Międzynarodowego. Giełda kooperacyjna odbyła się dzięki poparciu Rady Miejskiej Svitlovodska, Rady Miejskiej Kremenczuka, Urzędu Miasta Dzierżoniowa, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Handlowo-Ekonomicznego przy Ambasadzie RP na Ukrainie oraz Towarzystwa poparcia Miedzynarodowego Rzowoju i Biznesu (Kremenczuk).Cele giełdy kooperacyjnej: • Nawiązanie kontaktów między samorządami miast Polski i Ukrainy z celem podpisania w przyszłości formalnej umowy o współpracy; • Zdefiniować kierunki współpracy miedzy przedsiębiorstwami sektora MSP двох miast; • Wykorzystanie na Ukrainie polskich doświadczeń z zakresu samorządności w sferze poparcia inicjatyw gospodarczych.  Skład polskiej delegacji z Dzierżoniowa:  1. Mieczyslaw Ciurla, dyrektor Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego we Wroclawiu;  2. Ryszard Szydlowski, zastepca burmistrza Dzierzoniowa;  3. Andrzej Szydlowski, kierownik Dzialu Marketingu Rynek Polski i Europa Wschodnia Techniki Szpitalnej Sp. z.o.o. w Dzierzoniowie;  4. Marek Kozlowski, prezes Zarzadu Centrozap-Defka Sp. z o.o. w Dzierzoniowie;  5. Jacek Rudnicki, dyrektor ekonomiczny i glowny ksiegowy Centrozap-Defka Sp. z o.o. w Dzierzoniowie;  6. Stanislaw Wojtala, prezes Zakladow Mechanicznych Urzadzen Gornіczych "DEZAM Spolka z.o.o. w Dzierzoniowie";  7. Ludwik Szuszkiewicz, prezes "F.T.C. Jodlownik Sp. z o.o.".  Skład ukraińskiej delegacji: dyrektorzy Departamentu Gospodarki oraz Departamentu współpracy oraz handlu z zagranicą w Państwowej Administracji Obwodu Kirowogradzkiego, przedstawiciele miejskiego samorządu Svitlovodska i Kremenczuka, struktur biznesowych, Miejskiego ośrodka wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, Towarzystwa Polaków Obwodu Połtawskiego, Instytutu Transformacji Społeczeństwa oraz Główny koordynator PAUCI na Ukrainie.  Oficjalna część giełdy  Spotkanie rozpoczął Oleh Soskin, Dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, koordynator projektu. Dyektor przedstawił uczestników giełdy oraz określił jej główne cele, a mianowicie nawiązanie kontaktów horyzontalnych między samorządami a strukturami biznesu z miast Polski i Ukrainy, co gwarantować będzie stały rozwój stosunków polsko-ukraińskich. Nawiązanie stosunków partnerskich ze Svitlovodskiem, leżącym w Obwodzie Kirowogradzkim jest krokiem logicznym i przemyślanym, albowiem obwód ten prowadzi aktywną współpracę z Województwem Dolnośląskim.  Obecnie dzięki działalności ITS faktycznie wszystkie miasta dużej i średniej wielkości w Województwie Dolnośląskim mają swych partnerów na Ukrainie. Ale dziś mówimy o uzupełnieniu już nawiązanych kontaktów nowymi formami współpracy, a mianowicie nawiązaniem współpracy między przedsiębiorcami z miast Polski i Ukrainy. Ta współpraca powinna się kształtować nie tylko na poziomie nawiązywania kontaktów handlowych, lecz przede wszystkim przez zakładanie wspólnych firm, tworzenie wspólnych inicjatyw.  Mer miasta Kremenczuk Mykoła Głuchow serdecznie powitał wszystkich gości oraz wyraził podziękowania dyrektorowi Instytutu Panu Olegowi Soskinowi za możliwośc udziału w tym przedsięwzięciu i gościć delegację z Polski oraz miasta-sąsiada Svitlovodska. Kremenczuk ma juz partnera z Polski, jest nim Bydgoszcz z Kujawsko-Pomorskiego. Nie patrząc na to, Kremenczuk z chęcią bierze udział w organizacji dzisiejszego spotkania, albowiem nowe spotkania oraz nowi gości stwarzają nowe możliwości rozwoju nie tylko ukraińskich, lecz również polskich firm. Pan mer wyraził nadzieję, że giełda kooperacyjna przyniesie pozytywne efekty i będzie swoistą kontynuacją pomyślnego rozwoju stosunków polsko-ukraińskich.  Pani łarysa Semenowa, Zastępca dyrektora Departamentu współpracy oraz handlu z zagranicą w Państwowej Administracji Obwodu Kirowogradzkiego, powitała w imieniu Obwodu Kirowogradzkiego wszystkich gości z Województwa Dolnosląskiego, z którym od lat prowadzona jest aktywna współpraca. W wystąpieniu Pani dyrektor odnotowała kilka ważnych kwestii: "W ramach poparcia eurointegracyjnych planów naszego kraju Obwód Kirowogradzki jest szczególnie zainteresowany współpracą z państwami Unii Europejskiej. Prowadzimy współpracę prawie ze wszystkimi państwami członkowskimi UE. W roku 2004 obroty handlowe Obwodu Kirowogradzkiego z UE wzrosły o 2,7%. Udział obrotów handlowych z krajami UE w handlu zagranicznym obwodu stanowi 45,2%.  Obwód aktywnie współpracuje z krajami, które mają duzy bagaż doświadczeń z zakresu eurointegracji, m.in. jest to Polska. Oficjalną współpracę z Województwem Dolnośląskim rozpoczęliśmy w 2000 roku. Stałe kontakty, spotkania delegacji pozwalały na wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z tym, jak wyglądały przemiany demokratyczne w Polsce, a między innymi w Województwie Dolnosląskim.  Po długich negocjacjach w ramach wspólnego posiedzenia uczestników IV Forum Gsopodarczego "Polska-Ukraina" oraz II Konferencji Szefów Regionów w Odesie w czerwcu 2003 roku podpisana została Umowa o współpracy regionalnej między Obwodem Kirowogradzkim a Województwem Dolnośląskim.  W roku 2004 w ramach obchodów "Roku Polski na Ukrainie" gościliśmy samorządową i biznesową delegacje z Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu biznesowym udział wzięło ponad 100 podmiotów gospodarczych z Obwodu Kirowogradzkiego, co stało się ogromnym impulsem dla rozwoju regionu.  W ciągu ostatnich dwóch lat handel zagraniczny z Polską powiększył się dwukrotnie. Trzonem naszego eksportu do Polski są surowce mineralne, bloki granitu, części zamienne do maszyn rolnych, etc. Importujemy głównie produkcje zorientowaną na zaspokojenie potzreb przedsiębiorstw produkcyjnych, m.in. urządzenia dla przemysłu przetwórczego, automatyczne maszyny do pakowania, różnego rodzaju części zamienne, etc.  Nasz region jest szczególnie zaineteresowany prowadzeniem współpracy z Polską. Jesteśmy bardzo atrakcyjnym regionem, na terenie którego znajduje się ok 279 pokładów surowców naturalnych (złoto, uran, chrom, węgiel brunatny, różnego rodzaju kamienie, etc). Właśnie wspólne inicjatywy zorientowane na wydobycie i obróbkę surowców naturalnyh jest działaniem aktualnym i perspektywicznym.  Obwód zaliczany jest do regionów rolno-przemysłowych. W gospodarczej strukturze obwodu 45% stanowi rolnictwo, 25% - przemysł. Zarówno na Ukrainie, jak i w świecie obwód słynie z produkcji maszyn rolnych. Jest to równiez sfera, w której region chętnie by nawiązał współpracę z Polską.  Kirowograd słynie również z jakości czarnoziemu, próbki którego znajduja się m.in. w Muzeum Miar i Wag w Paryżu. Bogata ziemia sprzyja rozwojowi rolnictwa. W związku z tym naszym partnerom z Polski proponujemy stworzenie wspólnych przedsięwzięć zorientowanych na produkcję, magazynowanie oraz przetwórtswo artykułów rolnych.  Region słynie równiez z pięknych lasów (dąb, grab). Istnieje mozliwość wykorzystania naszego potencjału dla produkcji mebli.  Jesteśmy bardzo zainetersowani współpracą i dołożymy wszystkich sił, aby ją nawiązać oraz ułtawiać jej pomyślny przebieg. Oprócz wyżej wymienionych gałęzi, proponujemy nawiązanie współpracy w sferze produkcji mleka, urządzeń dostaw wody i ciepła, oczyszczalnie ścieków, utylizacji śmieci, etc.  Partnerom z Polski możemy zaoferować technikę rolną, materiały budowlane, artykuły rolno-spożywcze. Region ma również bogate doświadczenie w sferze lotnictwa.  Jestem przekonana, że w ramach dzisiejszego spotkania polscy inwestorzy znajdą uczciwych partnerów oraz dobre projekty dla inwestycji".  Pan Andrij Melnyk, Dyrektor Miejskiego ośrodka wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, omówił kilka przykładów realnej współpracy polsko-ukraińskiej, m.in. misje gospodarcze do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wyjazdy szkoleniowe i studyjne młodzieży ukraińskiej do Polski. Dzieki działalności ośrodka od ponad roku działa Polsko-Ukraińskie Centrum Informacyjne im.Jana Kazimierza, w dwóch szkołach miasta wprowadzono język polski, działa towarzystwo piosenki polskiej oraz biblioteka. W mieście aktywnie działa wspólnota polska oraz Wydział Wspólnoty Polaków na Ukrainie. Stosunki polsko-ukraińskie rozwjijają się na wielu płaszczyznach. Dzisiejsze spotkanie jest tego oczywistym przykładem, bowiem daje szanse na nawiązanie kontaktów biznesowych.  Przedstawiciele biznesu z Dzierżoniowa zaprezentowali własne przedsiębiorstwa oraz zainteresowania odnośnie współpracy z Ukrainą.  Podzcas giełdy kooperacyjnej miały miejsce rozmowy między firmami działającymi w podobnych gałęziach przemysłu. Omówione zostały ewentualne warunki nawiązania kontaktów, mechanizmy oraz formy współpracy, możliwości nawiązania krótko- i długofalowej współpracy. Polscy biznesmeni zapoznali się z zasadami funkcjonowania służby zdrowia oraz złożyli wizytę w biurze Miejskiego ośrodka wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości.  Rozmowy przedstawicieli samorządów sprowadzały się do omówienia wspólnych zainteresowań oraz płaszczyzn, w których można by było nawiązać współpracę. Nie raz zostało podkreślone, że współpraca między samorządami będzie efektywna tylko wtedy, gdy współpracować ze sobą będą przedsiębiorcy.  Swiatosław Pawliuk, Główny koordynator PAUCI na Ukrainie, odnotował, że podobne przedsięwzięcia są bardzo efektywne i perspektywiczne.


  версія для друку
  версія для друку

 • © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
    
  TyTa