Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Wywiady, wystąpienia i komentarze uczestników giełdy kooperacyjnej Mirgorod (Ukraina) - Zgorzelec (Polska)Switlana Szyrszowa, zastępca Mera Mirgoroda, dyrektor Departamentu Gospodarki- Dlaczego Mirgorod postanowił brać udział w tym projekcie?Ten projekt jest dla nas ważny, bowiem jego cele zbieżne są z priorytetetowymi kierunkami rozwoju miasta. Miasto dokłada wszystkich sił dla pomyślnego rozwoju stosunków między samorządem a biznesem. Staramy się maksymalnie pomagać nowym inicjatywom gospodarczym powstającym w mieście. Przykładowo, ostatnio otworzyliśmy biuro ds. wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Cele projektu ITS są bardzo podobne do naszych, albowiem zorientowane są na pomoc na rzecz struktur biznesowych, aby mogły wyjść na wyższy poziom rozwoju.Inetersuje nas współpraca właśnie z miastami Polski, bowiem mamy podobne problemy. Polacy przeszli długą drogę do demokracji i w ciągu 10 lat udało im się zbudować prawdziwy europejski kraj, kierujący się zasadami demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Nasz kraj również do tego dąży. Właśnie dlatego jesteśmy zainteresowani tym, by maksymalnie wykorzystać polskie doświadczenia, zwłaszcza w zakresie samorządności. Myślę, że każde miasto na Ukrainie powinno samo dążyć do samowystarczalnego rozwoju i wyprowadzenia kraju z kryzysu.Projekt ITS interesuje nas również dlatego, że miasto po raz pierwszy w tym roku rozpoczęło proces opracowania planu strategicznego rozwoju miasta. Nie mamy jeszcze doświadczeń i mamy wiele trudności w określeniu głównych interesów i potrzeb wspólnoty. Mamy się czego uczyć od naszych polskich przyjaciół, albowiem Polacy są już na wysoko zaawansowanym poziomie w tworzeniu strategii rozwoju miasta.- Jak Pani ocenia rozwój sektora przemysłowego w Mirgorodzie?Mirgorod jest typowym uzdrowiskowym miastem, co wywiera bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki. Na terenie miasta działa 11 przedsiębiorstw, z czego 93,4% działa w przetwórstwie i gałęzi spożywczej, 6,2% to budownictwo maszyn i metalurgia oraz 0,4% to poligrafia. Prężnie rozwijają się uzdrowiska, sanatoria, szpitale. Wiele przedsiębiorstw dostało certyfikat jakości JSO 2000 (przykładowo Fabryka wód mineralnych, który cieszy się ogromnym popytem na terenie całego kraju). Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwa dążą do tego, by wprowadzać nowoczesne modele zarządzania organizacją, budować relację z klientem w oparciu o wzajemne zaufanie, dużą uwagę przywiązują do ekologii i jakości własnej produkcji.Miasto stara się szczególną wagę przywiązywać ochronie środowiska. Jest to nasze główne hasło, potwierdzeniem czego jest ekologiczny paszport miasta.- Czy możemy mówić o Mirgorodzie jako o atrakcyjnym dla inwestorów mieście?Oczywiście. Na razie międzynarodowy kapitał zainwestowano w Fabrykę wód mineralnych, centrum handlowo-rozrywkowe, boisko dla golfa, etc. Szczególnie interesującą sferą dla inwestycji zagranicznych mogą być uzdrowiska. W odróżnieniu od Truskawca mamy bardzo dużo wolnych gruntów, które możemy dzierżawić lub sprzedać pod zabudowę. I już mamy kilka takich propozycji. Myślę, że przyniesie to wiele korzyści dla całej wspólnoty miasta, bowiem stwarza to nowe miejsca pracy i przyczynia się do wzrostu dobrobytu mieszkańców. Przy czym koniecznym warunkiem dla inwestowania jest rozbudowa socjalnej infrastruktury miasta. Wysuwamy pewne żądania, które inwestor musi spęłnić, aby móc realizować swoje inwestycje. Na podstawie rozporządzenia rządowego, budżet musi dostać 5-7% wartości całej inwestycji.Olena Adamowycz, Dyrektor Połtawskiego Wydziału Państwowej Komisji ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiębiorczości- Czym się zajmuje Wydział?Państwowa Komisja ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiębiorczości prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Kontrolujemy proces rejestracji podmiotów gospodarczych, sferę wydawania licenzji oraz wsparcia biznesu. Pomagamy przy opracowaniach planów rozwoju miasta, czy biznesu. Jednym z głównych celów komisji jest polityka regulacyjna. Dbamy o stworzenie sprzyjających warunków prawnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu ściągania podatków oraz sprzyjającego klimatu dla rozowju biznesu.- Czy możemy wykorzystać doświadzcenie Polski jako kraju członkowskiego UE w zakresie kształtowania efektywnej polityki regulacyjnej?Tak. Dziś rozmawiałam z samorządowcami i biznesmenami i doszłam do wniosku, że Polacy już mają za sobą to, do czego Ukraina tylko zaczyna się zbliżać. Chodzi mi przede wszystkim o reformę samorządową, wejście Ukrainy do UE, uporządkowanie systemu prawnego zgodnie z wymogami UE. Dziś zdobyłam wiele ważnych dla siebie informacji. Dla przykładu, jeden polski biznesman powiedział, że to nie władza, lecz przedsiębiorcy kształtują odpowiednie dla siebie środowisko lub zwracają się do władzy z odpowiednią prośbą to uczynić. Pod tym względem różnica między naszymi krajami jest oczywista. Myślę, że nie mamy prawa tracić czasu i musimy szybciej się zbliżać do europejskiego modelu zarządzania.Wiesław Zoszczuk, Naczelnik Wydziału Ogólnego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, prezes firmy "Gerda", Prezydent Biznes Clubu w Zgorzelcu- Jakie są cechy Województwa Dolnośląskiego?Przede wszystkim na uwagę zasługuje współpraca zagraniczna w ramach Euroregionu Nysa, gdzie nasz region współpracuje z regionami z Niemiec i Czech. Zasadą tej współpracy jest wzajemne poparcie i zaufanie. Chcemy stworzyć najlepsze środowisko dla rozwoju turystyki. Oprócz tego pojawia się wiele wspólnych inicjatyw, wspólnych wniosków o fundusze europejskie. Podobne inicjatywy najczęściej zorientowane są na okazanie wsparcia na rzecz małego i średniego biznesu.- Jak Pan ocenia działanie władz Zgorzelca w keirunku poparcia MSP?Ogólnie rzecz biorąc władza jest tu bardzo aktywna. Dobrym tego przykładem może być również Business Club, który zrzesza zarówno przedsiębiorców (zaczynając od drobnych usług aż po dyrektorów Kopalni czy Elektrowni), jak i samorządowców (na zasadzie członkowstwa honorowego). W ramach Business Clubu odbywają się cotygodniowe spotkania, podczas których biznesmeni rozmawiają z samorządowcami na ważne dla nich tematy, np. przyciągnięcia konkretnych inwestycji czy regulacji pewnych kwestii przez władze miasta. Nasze spotkania są, jak widać, regularne, co zapewnia ciągłość komunikacji i dialogu. Powiat Zgorzelecki również stara się aktywnie wspierać MSP, m.in. w tym właśnie celu powstał Ośrodek Poparcia Biznesu, działalność którego polega na oferowaniu firmom nowoczesnych w pełni urządzonych biur, sal, innego rodzaju pomieszczeń, preferujemy nawet urządzenia do tłumaczeń symultanicznych. O ile duże firmy zawsze sobie poradzą, to małe niestety nie zawsze. Ośrodek świadczy również usługi consultingowe jak założyć własny interes, jak walczyć o środki europejskie, etc.

- Pan również reprezentuje firmę "Gerda Development". Czy ma Pan jakieś konkretne propozycje dla firm z Mirgoroda?Nasza firma powstała w 2000 roku i zajmuje się logistyką w szerokim znaczeniu tego słowa, obsługą ruchu tranzytowego, przewozwów międzynarodowych. Myślę, że warto zastanowić się nad możliwością stworzenia wspólnego przedsiębiortswa, które zajmowałoby się przewozami międzynarodowymi. Oprócz tego interesuje nas wykorzystanie logistycznej bazy terminału żarska Wieś celem organizacji przwozów na trasie Ukraina-Europa.Petro Peretiat'ko, Zastępca Prezesa Połtawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej- Jak Pan ocenia efektywność i poziom organizacji giełdy kooperacyjnej w Mirgorodzie?Myślę, że jest to bardzo aktualne i niezbędne dla rozwoju stosunków z Polską. Nasza Izba regularnie organizuje podobne spotkania. Głównie współpracujemy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi lub misjami. Giełdy organizowane są na zasadach komercyjnych. W związku z tym, uważam, że pozytywną cechą jest to, że dziesiejszą giełdę organizował Instytut Transformacji Społeczeństwa we współpracy z samorządami miast.Pozytywnym wynikem giełdy jest podpisanie kontraktu, umowy o realizacji wspólnych przedsięwzięć czy omówienie zasad przyszłej współpracy. Nie powinniśmy na razie liczyć ile wyjdzie podobnych inicjatyw, ważny jest przecież dobry początek.- Z którymi województwami czy miastami współpracuje Połtawska Izba?Współpracowaliśmy z kilkoma Izbami z różnych województw z Polski. Około 5 lat temu gościliśmy misję gospodarczą z Polski. Na razie pracujemy jedynie nad realizacją bardzo specjalistycznych projektów.- W jaki sposób wykorzysta Pan zdobytą podczas dzisiejszej giełdy informację?Jestem bardzo wdzięczny organizatorom giełdy za zaproszenie. Napewno zamieścimy obszerną informację o projekcie na naszych stronach internetowych oraz w regionalnych wydawnictwach. Będę starał się informować lokalnych połtawskich przedsiębiorców o propozycjach polskich partnerów.Jurij Rudenko, dyrektor Firmy "Chlibodar"Firmy "Chlibodar", "Korowaj", "Mirgorodzki chlibzawod", "Market-group", "Prodmarket" działają w ramach brandu "Mirgorodprodukt" i zajmują się szeroko rozumianą produkcją chleba od hodowli pszenicy aż po bezpośrednią produkcję."Chlibodar" powstał w 2000 roku, jako przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ziarna. Dziś zatrudnia 76 osób. Firma ma nowoczesną technikę z mocą 100t na dobę, produkuje mąkę najwyższej jakości, pierwszej, drugiej jakości oraz krupę manną. Działamy również w rolnictwie oraz szeroko rozumianym handlu.- Czy Pana firma potrzebuje nowych inwestycji na rozwój produkcji?Oczywiście, potrzebujemy inwestycji w nowoczesne technologie. Potrzebujemy środków na materiał do posiewu, albowiem musimy wyjść na poziom europejski w zakresie oczyszczenia i stabilizacji tego materiału. Innymi słowy chodzi o mineralizację, pestydyzację, etc. Podobne firmy funkcjonują tylko w okolicach Odessy oraz w Obwodzie Sumskim. Jakiś czas temu odbyłem rozmowę z francuską firmą, która jest w stanie dostarczyć nam odpowiednich urządzeń, a nawet swoje zboże celem jego obróbki.Inwestycje są niezbędne również na fabryce produkcji chleba. Chcemy zakupić ekologiczne urządzenia na Zachodzie Europy.- Jakie projekty planuje Pan realizować z polską stroną?Podczas giełdy prowadziłem rozmowy z potencjalnym polskim partnerem, który zaprosił mnie do Zgorzelca. W Polsce działa sporo trójstronnych (Polska - Niemcy - Czechy)oraz dwustronnych przedsiębiorstw (Polska - Niemcy). Daje to pewne perspektywy wyjścia na inne rynki europejskie.Wołodymyr Marcinkowski, prywatny przedsiębiorca- Czym konkretnie zajmuje się Pana firma?Dziś mam stację benzynową oraz serwis samochodowy oraz jestem szefem ośrodka, który dostarcza rolnikom wszystkich niezbędnych w rolnictwie artykułów powstających na bazie ropy naftowej.Moja żona jest krawcową, co dało asumpt do tego, bym zaprojektował firmę krawiecką i sklep.- Jakie są Pana oczekiwania odnośnie współpracy z Polską?Chciałbym nawiązać kontakt z polskimi firmami w sferze dostaw wysokiej jakości filtrów samochodowych oraz całego systemu olejów do smarowania. Poza tym brakuje mi doświadczenia w zakresie projektowania produkcji krawieckiej. Po trzecie jestem zainteresowany organizacją staży w Polsce dla młodzieży, którą w przyszłości bym zatrudnił na firmie krawieckiej.Józef Owsik, "JowPol"- Proszę opowiedzieć o własnej firmie, jej historii i działalności?Już od ponad 16 lat prowadzę firmę transportową. Zajmujemy się przewozami zagranicznymi do Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemiec. świadczymy różnego rodzaju usługi transportowe oraz sprzedajemy części zamienne i akcesoria dla samochodów osobowych oraz ciężarówek. Z racji tego, że graniczymy z Niemcami, kupujemy tam używane TIRy i sprzedajemy je w kraju. Firma zatrudnia 31 osób. Obroty za rok 2004 wynosiły $1.100.000.- Jakie Pan wiąże nadzieje z współpracą z Mirgorodem?Przyjechałem tu, bo interesuje mnie współpraca z Ukrainą. Mam nadzieję na nawiązanie kontaktów w sferze przewozów benzyny, ropy, koksu, węgla. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, albowiem dziś mamy jedynie wizytę informacyjną.Walentyna Kibiriewa, "Kwadr"Nasza firma powstała w 1997 roku. Głównym kierunkiem naszej działalności była produkcja odzieży na jesień/zimę na zamówienia indywidualne. Później po rozszerzeniu mocy produkcyjnej dokonaliśmy reorientacji i szyjemy teraz odzież specjalistyczną na zamówienia indywidualne oraz duże partie na sprzedaż.Często braliśmy udział w akcjach reklamowych takich gigantów na naszym rynku, jak UMC czy Coca-Cola, szyliśmy ubrania na Eurowizję. Dziś firma zatrudnia 30 osób włącznie z menedżerami, fachowcami od marketingu, projektantami, technologami, krawcami (20 osób). Mamy własne pomieszczenie 120 m?. Produkujemy rocznie ok. 10 tys. jednostek.Chcemy nawiązać współpracę w sferze produkcji odzieży specjalistycznej dla Polski oraz innych krajów UE. Perspektywa tej współpracy wynika z tego, że wzrost gospodarczy naszych państw wymaga również produkcji nowoczesnego, wygodnego ubrania dla pracowników.Ryszard Miller, "MILUX"- Proszę opowiedzieć o własnej firmie, jej historii i działalności?Firma działa w branży budownictwa przemysłowego. Budujemy duże pomieszczenia z dużych bloków i konstrukcji metalowych dla fabryk oraz dużych zakładów pracy. Prowadzimy naszą działalność na podstawie współpracy międzynarodowej. Na przykład, niektóre konstrukcje metalowe sprowadzamy z Czech, niektóre z Niemiec. Aczkolwiek większa część materiałów budowlanych pochodzi z Polski.- Czy jest Pan zainteresowany stworzeniem wspólnych polsko-ukraińskich przedsiębiorstw?Jestem bardzo zainetersowany, ale będzie to możliwe jedynie pod warunkiem, że znajdziemy tu firmę podobnych rozmiarów.- W jakim celu przyjechał Pan do Mirgoroda? Jakie Pan odniósł wrażenia?Postanowiłem tu przyjechać, aby bliżej poznać miasto, jego mieszkańców oraz jego potencjał. Odniosłem bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo imponują mi ludzie, ich otwartość, szczerość i komunikatywność.Petro Morkotun, prywatny przedsiębiorcaDziałalność gospodarczą rozpocząłęm w 1997 roku, kiedy powstało wspólne przedsiębiorstwo "Ekolog". W ciągu 4 lat handlowaliśmy artykułami spożywczymi, tkaninami i materiałami budowlanymi. Pracowaliśmy z partnerami z Rosji (Iwanowo, Serpuhów, Sankt Petersburg) i Polski (Chełm, Lublin, Zamojść). Później stworzyliśmy sieć sklepów spożywczych.Teraz planujemy rozwój biznesu turystycznego zarówno w Mirgorodzie, jak i całym Obwodzie Połtawskim.Także działam na rynku ubezpieczeniowym. Reprezentuję 2 duże kampanie ubezpieczeniowe - АLIСО АІС Life oraz "Grave - Ukraina".- Jak Pan ocenia doświadczenie współpracy z zagranicznymi partnerami, m.in. polskimi?Swego czasu współpracowałem z Polakami w sferze handlu. Sprowadzaliśmy z Polski artykuły spożywcze. Dziś faktycznie nie współpracujemy z Polską. Ale mam nadzieję, że dzięki giełdzie kooperacyjnej uda nam się nawiązać współpracę ponownie. Mamy się czego uczyć od polskich przyjaciół.Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w sferze handlu artykułami spożywczymi, materiałami budowlanymi, turystyki.Sanatorium "Radużnyj"15 lipca na terytorium Snatorium "Mirgorod" otworzony został nowy ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Radużnyj". Wysoki serwis, wykwintne wnętrza, piękne komfortowe pokoje nowocześnie urządzone z klimatyzacją i wszystkimi niezbędnymi urządzeniami technicznymi z pewnością zadziwią każdego klienta. Do wyboru mamy jwdno-, dwu- i trzypokojowe apartamenty z przedpokojem, sypialniami, kuchnią, łazienką, telefonem i podlączeniem do Internetu.W styczniu 2006 r. dokończone zostanie budownictwo ośrodka leczniczego. Nasz ośrodek leczniczy oferować będzie następujące usługi: hydro-masaże, wanny mineralne, wielofunkcyjne kuszetki do masażu, nowoczesna siłownia. Planujemy otworzyć kort tenisowy, salę bilardową, saunę oraz sale gimnastyczne.Pobyt w sanatroium "Radużnyj" napewno zagwarantuje Państwu dobry wypoczynek i szybki powrót do zdrowia dzięki leczniczej wodzie mineralnej, czystemu powietrzu oraz świetnym warunkom oferowanym przez nasze uzdrowisko.Sanatorium im.Gogola Zachodnich Linii KolejowychKażdy człowiek marzy o komfortowym wypoczynku, dobrym leczeniu i pozytywnych wrażeniach. Jeżeli Państwo skarża się na schorzenia układu trawienia (żołądek, wątroba, trzustka, jelita), układów nerwowego, płciowego, narządów ruchu, to serdecznie zapraszamy do sanatorium im. Gogola.Założycielem uzdrowiska był słynny lekarz profesor Zubkowski, który już w 1915 roku zaczął wykorzystywać mirgorodzką wodę mineralną do kąpieli leczniczych, a już rok później - do picia w celach leczniczych. Mirgorodzka woda mineralna należy do słabogazowanych wód sodowo-chlorkowych z zawartością sodu chlorkowego 2,4758 gramów na litr. Za swym składem zbliżona jest do wód ze źródeł z Baden Baden, Soden, Aachen.Sanatorium im. Gogola to nie tylko unikalna woda mineralna, cudowne warunki klimatyczne i ekologiczne, lecz również nowoczesna technologia lecznicza i diagnostyczna, która bardzo intensywnie się roziwija i coraz częściej wykorzystuje najnowszą metodologię leczniczą.Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom: komfortowe pokoje, ośrodek sportowo-rekreacyjny z basenem, siłownią i salami gimnastycznymi, plażą i portem ze statkami na rzece; restauracje, dyskoteki i kina, sale konferencyjne; dom handlowo-rozrywkowy, etc.Sanatorium im.Gogola zainteresowany jest znalezieniem partnera z Polski, tudzież zaprasza turystów, których interesuje zarówno wypoczynek, jak i fachowa diagnostyka oraz leczenie.


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa