Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Giełda kooperacyjna

Mirgorod (Ukraina) - Zgorzelec (Polska)
29 czerwca 2005 r. w mieście Mirgorod odbyła się giełda kooperacyjna, udział w której wzięli przedstawiciele samorządu oraz biznesu z ukraińskiego miasta Mirgorod oraz polskiego miasta Zgorzelec. Giełda odbywała się w ramach projektu pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy". Projekt ten realizowany jest przez Instytut Transformacji Społeczeństwa wespół ze swoim polskim partnerem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie.Spotkanie samorządowo-biznesowe w Mirgorodzie miało miejsce dzięki poparciu Urzędu Miast Mirgoroda i Zgorzelca, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wydziału Handlowo-Ekonomicznego przy Ambasadzie RP na Ukrainie.Cele giełdy kooperacyjnej: • Nawiązanie kontaktów między samorządami Mirgoroda i Zgorzelca z perspektywą podpisania umowy o partnerstwie;

 • Określenie korzystnych dla obu stron kierunków oraz form współpracy między przedsiębiorcami sektora MSP z obu miast;

 • Zapoznanie się z doświadczeniem miast Polski w zakresie samorządności oraz wspierania małego i średniego biznesu.  Skład polskiej delegacji ze Zgorzelca: • Krystyna Komsta - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec;

 • Yana Prystupa - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie;

 • Franciszek Wurszt - wiceprezydent Dolnosląskiej Izby Rzemieślniczej, Przewodniczący Cechu Rzemiósł Różnych oraz drobnej przedsiębiorczości w Zgorzelcu;

 • Wiesław Zoszczuk - Naczelnik Wydziału Ogólnego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, szef firmy "Gerda", Prezydent Biznes Clubu w Zgorzelcu;

 • Ryszard Miller - przedsiębiorca ("Milux");

 • Józef Owsik - przedsiębiorca ("Jow Pol").  Uczestnicy giełdy kooperacyjnej z Mirgoroda: przedstawiciele Rady Miasta oraz Urzędu Miasta Mirgorod, Dyrektorzy Połtawskiego Przedstawicielstwa Państwowego Komitetu ds. polityki regulacyjnej oraz przedsiębiorczości, Połtawskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przedstawiciele MSP, uzdrowisk, środków masowego przekazu, prywatni przedsiębiorcy.  Oficjalna część giełdy  Spotkanie rozpoczął Oleh Soskin, Dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, koordynator projektu. Dyrektor Soskin powitał polską delegację oraz uczestników spotkania, po czym określił główne kierunki i cele przedsięwzięcia oraz perspektywy współpracy między Zgorzelcem a Mirgorodem. Głównym celem spotkania, zaznaczył dyrektor, jest nawiązanie partnerskich kontaktów między miastami z Polski i Ukrainy na poziomie samorządów oraz biznesu. Do udziału w projekcie wybrane zostało Województwo Dolnośląskie, albowiem właśnie ten region bardzo dynamicznie się rowija i ma sprzyjające warunki inwestycyjne. Region ma również spory bagaż doświadczeń w dziedzinie samorządności, co ma dla Ukrainy ogromne znaczenie. Poza tym na Dolnym śląsku mieszka bardzo dużo Ukraińców, a w niedalekiej przeszłości właśnie w tym regionie stacjonowały wojska radzieckie. W związku z powyższym ukształtowanie mechanizmów współpracy między wspólnotami tego regionu i miast Ukrainy będzie zadaniem ważnym, a jednocześnie nietrudnym. Giełda kooperacyjna jest jedną z form kształtowania podobnych mechanizmów oraz stwarza podwaliny dla kontynuacji efektywnej współpracy. Właśnie taki format stosunków z Polską jest najbardziej efektywny dla Ukrainy, bowiem pozwala na wejście do wspólnoty euroatlantyckiej. Nie należy zapominać, że każde polskie miasto ma partnera w zjednoczonej Europie. Dla przykładu Zgorzelec ma partnera - miasto bliźniacze Gorlitz w Niemczech. Ma równiez podpisane umowy o współpracy z miastami z Finlandii, Francji oraz Grecji. Jeżeli Mirgorod zdoła dołączyć się do tej współpracy, ma również szansę na ukształtowanie stosunków partnerskich z tymi miastami.  Oleksandr Pautow, Mer Mirgoroda, powitał wszystkich gości w imieniu całej wspólnoty Mirgoroda. Pan Mer zorganizował historyczną i gospodarczą prezentację Mirgoroda - jednego z najstarszych (ok.1 000 lat) oraz najczystszych ekologicznie miast Ukrainy. Mirgorod okazał się dobrym miejscem do prowadzenia negocjacji między sąsiadującymi narodami i plemionami. Stąd, według wiekszości antropologów, etymologia nazwy miasta. Poza tym jest to miasto kozackie, bowiem stacjonował tu słynny pułk kozacki. Danyło Apostoł pułkownik Mirgorodzki został Hetmanem Ukrainy.  Ale najwiekszą sławę miasto zdobyło dopiero 100 lat temu, po odkryciu przez prof. Zubkowskiego głębokich źródeł leczniczych wód mineralnych oraz powstaniu na tej podstawie uzdrowiska "Mirgorod". W skład tego uzdrowiska wchodzą 4 duże sanatoria: "Połtawa", "Mirgorod", "Berezowyj Gaj", "Choroł". średnia roczna osób przyjeżdżających do Mirgoroda na leczenie stanowi 80 tys.osób. Miasto dzięki produkcji wód mineralnych jest również znane za granicą, bowiem eksportuje swą produkcję do ponad 15 państw. W mieście działają również przedsiębiorstwa z innych branż, takich jak budowlana, spożywcza, branży przetwórczej. W Mirgorodzie już od ponad 100 lat funkcjonuje jedyne na Ukrainie technikum ceramiczne. Już ponad 40 lat temu odżyła tradycja przeprowadzania Jarmarku w Soroczyńcach. 16-20 sierpnia coroku na Jarmark zjeżdżają się przedsiębiorcy z Ukrainy, Mołdawii, Polski, Rosji oraz innych krajów.  Mirgorod ma partnerów w USA, Niemczech, Estonii. Teraz zaistniała nadzieja na znalezienie partnera w Polsce. Pan Mer wyraził nadzieję, że Ukraińcy potrafią znaleźć wspólny język oraz wspólne interesy z polskimi kolegami. Z pewnością, zaznaczył Mer, przyniesie to wymierne korzyści dla obu miast.  Krystyna Komsta, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec, podziękowała Merowi Mirgoroda za gościnne przyjęcie polskiej delegacji oraz Dyrektorowi ITS za konsekwentną i sumienną pracę zorientowaną na zbliżenie się dwóch narodów oraz za organizację tego spotkania. Pani Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że Zgorzelec ma tylko 40 tys. mieszkańców, aczkolwiek bardzo dynamicznie się rowija i jest atrakcyjnym dla inwestorów miastem. Miasto znajduje się na południowo-zachodniej granicy Polski i graniczy odrazu z dwoma europejskimi państwami - Niemcami i Republika Czeską; tudzież znajduje się na autostradzie A4. Właśnie dlatego miasto uważane jest za swoistą "bramę" między Polską a Europą Zachodnią. Tuż po zakończeniu Drugiej Wojny światowej w 1945 roku jedno miasto zostało rozdielone na dwie równe części, w wyniku czego powstało 2 miasta - Gorlitz i Zgorzelec. Te miasta są do siebie o tyle podobne, że współpraca między nimi wydaje się oczywista. W związku z tym w 1998 roku nasze miasta podpisały wspólną proklamację o współpracy i od tego czasu coroku odbywają się wspólne sesje naszych Rad Miejskich. Partnerstwo między naszymi miastami jest już na o tyle zaawansowanym poziomie, że miasta wydają się tworzyć jedną całość.  Ośrodkiem przemysłowym dla miasta są dwa duże przedsiębiorstwa - elektrownia "Turów" oraz Kopalnia "Turów". Oba zakłady dają zatrudnienie wielu mieszkańcom Zgorzelca, nie patrząc na to, że znajdują się poza jego granicami, bowiem założyły swoje filie własnie w Zgorzelcu. Poza tym w mieście prężnie się rozwijają handel i sfera usług. Warto zaznaczyć, że wśród klientów dominują nie tylko Polacy, lecz również Niemcy i Czesi.  Atrakcyjnym czynnikiem dla inwestorów jest 120 ha ziemi, która znajduje się na powierzchni miasta. Tu inwestorzy mają szansę znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie, inwestując w budowę zakładów, fabryk, kompleksów mieszkalnych, etc. Na dzień dzisiejszy w Zgorzelcu realizujemy wiele projektów ekologicznych, finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  Ważnym czynnikiem rozwoju miasta jest jego przynależność do Euroregionu Nysa, który łączy terytoria trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. W związku z tym władze miast są szczególnie zainteresowane tym, by przyciągać do miasta nowych inwestorów, którym udostępnione będą różnego rodzaju ulgi podatkowe oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju biznesu. Przykładowo, władze samorządowe mogą zwolnić z podatku od nieruchomości na siedem lat te firmy, które stworzą dodatkowe miejsca pracy w sferze produkcyjnej.  Dzięki bardzo dynamicznej działalności samorządu zaczynając od roku 1995 w Zgorzelcu bardzo dobrze zagospodarowana została sfera usług komunalnych, między innymi wywóz śmieci, segregacja śmieci, oczyszczalnie ścieków, etc. System kanalizacyjny został oparty na nowoczesnych technologiach. Na chwile obecną mamy wiele projektów rowoju systemu komunalnego na przyszłość. Sprzyja temu przede wszystkim wysoki poziom działania administracji miasta, która faktycznie spęłnia wszystkie wymogi UE.  Podsumowując Pani Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że projekt ITS jest szczególnie ważny, bowiem dowodzi, że najlepsze wyniki przynoszą te inicjatywy, które wychodzą od dołu.  Franciszek Wurszt, wiceprezydent Dolnosląskiej Izby Rzemieślniczej, Przewodniczący Cechu Rzemiósł Różnych oraz drobnej przedsiębiorczości w Zgorzelcu, zwrócił się do uczestników giełdy per Szanowni Przyjaciele, przez co podkreślił swój szacunek i szczere intencje polskiej delegacji. Pan przewodniczący opowiedział o tym, jak działa rzemiosło w Polsce oraz między innymi w Zgorzelcu. Za czasów komunistycznych rzemiosło również bardzo dobrze się rozwijało, aczkolwiek zawsze obecna była presja ze strony władzy. Zaczynając od roku 1989, rzemiosło zaznało pewnych trudności, bowiem zaczęły powstawać nowe warunki dla funkcjonowania biznesu. Ale udało się przetrwać między innymi dzięki temu, że mamy talent w naszych rękach.  Dolnośląska Izba Rzemieślnicza ma strukturę wertykalną. W Warszawie działa Towarzystwo Rzemiosła, we Wrocławiu Izba Rzemieślnicza, w Zgorzelcu z kolei - jej przedstawicielstwo- Cech rzemiósł Różnych oraz Drobnej Przedsiębiorczości. Zadaniem Izby jest przede wszystkim nauczanie młodzieży rzemiosła, jak należy zorganizować działalność rzemieślniczą, pomoc przy wyborze zawodu (mechanik, stolarz, fryzjer, elektryk, sprzedawca, etc). Dyplomy wydawane przez Izbę uzanwane są w różnych krajach.  Samorząd aktywnie popiera działalność Izby i Cechu, albowiem dzięki ich działalności tworzone są nowe miejsca pracy, kształtują się nowe rodzaje produkcji oraz świadczone są nowe usługi. Oprócz tego samorządowcy reklamują rodzimą produkcję za granicą, głównie w Gorlitz. A propos, strona niemiecka jest poważnie zaniepokojona tym, że polskie usługi są lepsze i tańsze. Jest ogromna nadzieja, że w przypadku współpracy polsko-ukraińskiej nie będzie podobnych obaw.

  Po zakończeniu części oficjalnej i prezentacji miast rozpoczęła się prezentacja firm i sfer działalności.  Druga część spotkania polegała na prowadzeniu rozmów biznesowych. Polskie przedsiębiorstwa zobaczyły również firmy swych polskich kolegów.  Podsumowując, uczestnicy spotkania odnotowali skuteczność i wysoki dynamizm tego spotkania. Giełda kooperacyjna przyniosła oczekiwane efekty - pomogła w zapoznaniu się biznesu oraz miast, a także stworzyła wstępne warunki do podpisania umowy o współpracy między miastami.


  версія для друку
  версія для друку

 • © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
    
  TyTa