Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Lokalne media nt.giełdy kooperacyjnej Nikopol - LegnicaNikopolskie media-centrum

Program "Gość programu"

25 maja 2005 r.
Oleh Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, opowiada o celach i perspektywach projektu, ukierunkowanego na nawiązanie stosunków partnerskich między ukraińskimi i polskimi miastami.


- Panie Dyrektorze, proszę opowiedzieć skąd Pan przyjechał i jaki jest cel Pana wizyty?Jestem dyrektorem Instytutu Transformacji Społeczeństwa, który działa już od ponad dziesięciu lat. Jest to placówka badawcza w Kijowie, zajmująca się realizacją różnych projektów zorientowanych na wzmocnienie Ukrainy jako cywilizowanego europejskiego pańtswa. Kształtowanie mocnego systemu samorządów należy do jednego z głównych kierunków naszej działalności. Realizując to zadanie ITS współpracuje z samorządami 100 miast Ukrainy, między innymi z Nikopolem. Obecnie realizujemy potężny projekt zorientowany na nawiązanie partnerstwa między ukraińskimi i polskimi miastami. Udział w tym projekcie oprócz Nikopola biorą jeszcze Mirgorod, Svitlovodsk oraz Kremenczuk. Planujemy więc wybrać dla każdego z wymienionych miast partnera z Polski. Nikopol rozmawia z Legnicą, znajdującą się w Województwie Dolnośląskim. Celem naszej dzisiejszej wizyty jest przeprowadzenie giełdy kooperacyjnej z udziałem biznesu i samorządu Nikopola i Legnicy.- Jaki jest cel giełdy i jakie są jej perspektywy dla każdej ze stron?Nie jest żadną tajemnicą, że samorząd na Ukrainie przeżywa nie najlepszy okres, co warunkuje konieczność przeprowadzenia reformy administracyjnej. Powstaje więc pytanie jak zareaguje samorząd na planowane zmiany i w ogóle czym jest reforma administracyjna dla samorządu miejskiego. Polsce udało się już zgromadzić bardzo ciekawy bagaż doswiadczeń z dziedziny kształtowania efektywnego modelu samorządu lokalnego. De facto miasta Polski są dziś niezależne i samorządne w sensie administracyjnym i finansowym. Każda funkcja, każde zadanie wykonywane przez samorząd miejski ma własny budżet opłacany z podatków. System podatkowy ukształtował się w ten sposób, że pewna ich część trafia do budżetu centralnego, natomiast pozostała część pozostaje w mieście. Nie są tam stosowane żadne czarne mechanizmy rozdziału podatków. Uważam, że dany model jest bardzo przejrzysty, pozytywny, warto go zacząć wprowadzac w miastach ukraińskich. Właściwie zapoznanie się z systemem polskiej samorządności jest jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia. Wiceprezydent Legnicy-Pani Jadwiga Zienkiewicz zaprezentuje nam dziś pewne aspekty funkcjonowania tego systemu.Legnica jest dość dużym polskim miastem z wielobranąową gospodarką. Co do wielkości i ilości mieszkanców są to miasta podobne, ale Legnica wytwarza kilkakrotnie wyższy PKB. Ale dzisiejsze pokaźniki rozwoju ekonomicznego wcale nie świadczą o tym, że Nikopol jest gorszym miastem. Problem polega na tym, że Nikopol nie ma możliwości w pełni wykorzystac własny potencjał i aktywnie się rozwijać.Drugą, nie mniej ważną płaszczyzną naszego projektu, jest spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw celem nawiązania długofalowej współpracy.Natomiast władze miast wystepują tu w roli gwarantów bezpieczeństwa dla tej współpracy. Myślę, że za jakiś czas przyczyni się to do kształtowania wspólnych struktur biznesowych, oczywistym następstwem czego będzie podpisanie umowy o współpracy między Legnicą a Nikopolem.- Prosze opowiedziec troche więcej o programie, w ramach którego odbywa się to spotkanie. Jakich możemy sie spodziewać efektów? Kto jest inicjatorem tego projektu?W Polsce i na Ukrainie wprowadzony został program Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa o Współpracy (PAUCI), która jest finansowana z funduszy U.S. Agency for International Development. Instytut Transformacji Społeczeństwa wygrał grant na realizację tego projektu. Projekt ten w całości został opracowany przez Instytut i jest jego własnością intelektualną. Projekt finansowany jest z funduszy PAUCI oraz kosztów własnych Instytutu.Mamy ogromne doświadczenie w kształtowaniu stosunków partnerskich między Polską a Ukrainą. Najbardziej efektywne kontakty udało się nawiązać z Województwem Dolnośląskim ze stolicą we Wrocławiu, leżacym w pobliżu granicy z Niemcami i Republiką Czech. Nie należy również zapominać o tym, że Polska od maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z powyższym musimy dążyć do partnerstwa z polskimi miastami, które mają swych partnerów w Niemczech, Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji, etc. Dzięki temu ukraińskie miasta zyskują możliwość szerzej rozumianej współpracy w ramach UE.Projekt przewiduje 3 giełdy kooperacyjne, które odbędą się na Ukrainie. Pierwsza giełda odbędzie się właśnie w Nikopolu. Właśnie tu zaczynamy bezpośrednią realizację naszego projektu, która była poprzedzona długim etapem przygotowań, opracowania materiału oraz selekcji miast i przedsiębiorstw, etc. W najbliższym czasie podobne giełdy odbedą się w Mirgorodzie i Svitlovodsku. Z kolei następny etap projektu polegać będzie na organizacji wspólnej wizyty merów ukraińskich miast razem z biznesmenami do Wrocławia. Po czym delegacja podzieli się na 3 części i każda pojedzie do swojego miasta partnerskiego. Dalej planowane jest podpisanie umów lub listów intencyjnych o współpracy zarówno między miastami, jak i przedsiębiorstwami.- Na jak długi okres czasu będą podpisywane umowy?Do konca 2005 r. Myślę, że potem będziemy opracowywać plany realizacji podpisanych umów.- Czy Nikopol bierze udział w innych projektach ITS? Dlaczego ITS wybrał akurat nasze miasto?ITS wprowadza w życie ogromny projekt "Miasta Ukrainy w Internecie", w ramach którego opracowaliśmy, stworzyliśmy i podtrzymujemy działalność stron internetowych dla 32 miast Ukrainy. Od pewnego czasu działa również oficjalna strona Nikopola (www.nikopol.osp-ua.info). Obecnie pracujemy nad zamieszczeniem na tych stronach internetowych ciekawych informacji, nadchodzących z różnego rodzaju organizacji pozarządowych, struktur informacyjnych, etc. A więc zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta dołączyc się do tego projektu.Nikopol zainteresował nas przede wszystkim swoją wielowiekową historią i kulturą jako centrum ukraińskiej państwowości- państwa kozaków i twierdzy cywilizacji kijowskiej. Jest to zarazem bardzo ładne miasteczko, w którym mieszkają bardzo sympatyczni i mili ludzie. Myślę, że jest to miasto z ogromnym potencjałem i ogromnymi możliwościami rozwoju pod warunkiem, że w mieście zostawać będzie conajmniej 40% całości dochodów miasta. I to właśnie reforma administracyjna powinna stworzyć podstawy dla coraz bardziej dynamicznego rozwoju miasta i opracowania całościowej strategii tego rozwoju.Gazeta "Prawda Nikopola", №65-66, 2.06.2005Transformacja przyjaźni w biznes26 maja 2005 r. odbyła się pierwsza giełda kooperacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele struktur biznesowych oraz samorządów miejskich Nikopola i Legnicy (Polska). Wsparcie organizacyjne okazał Instytut Transformacji Społeczeństwa - organizacja mająca bogate doświadczenie wyboru partnerów międzynarodowych dla ukraińskich miast. Przy wyborze ukraińskiego miasta Instytut kierował się przede wszystkim motywami ekonomicznymi, a mianowicie potencjał gospodarczy, poziom rozwoju przedsiębiorczości, liczba mieszkańców, etc. Legnica przeżywa obecnie wzrost gospodarczy i, wg. przedstawicieli władz miasta, wzrost zainteresowania wobec Ukrainy i Rosji. Podczas spotkania wiele mówiono o tym, że Polacy chcą realizować korzystne dla obu stron projekty o charakterze gospodarczym. Opinią Mera Nikopola Sergija Staruna nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami stanowi dużą perspektywę rozwoju dla Nikopola. Pozwala to bowiem przyśpieszyć rozwój gospodarczy miasta, tudzież stworzyć nowe miejsca pracy. W związku z tym podobne spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony biznesu.


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa