bolsos michael kors nike huarache baratas montblanc boligrafos nike outlet polos ralph lauren baratos oakley baratas michael kors bolsos new balance 574 new balance baratas boligrafos montblanc nike air force baratas polo ralph lauren baratos nike air force 1 nike huarache

Інститут Трансформації Суспільства
Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   

uggs sko louis vuitton oslo nike sko polo ralph lauren dame louis vuitton norge oakley norge parajumpers norge oakley briller polo ralph lauren salg moncler jakke ray ban solbriller canada goose norge ray ban norge woolrich jakke parajumpers salg

ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Giełda kooperacyjna

Nikopol (Ukraina) - Legnica (Polska)
26 maja 2006 r. Instytut Transformacji Społeczeństwa wespół ze swoim polskim partnerem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie przeprowadził pierwszą giełdę kooperacyjną, udział w której wzięli przedstawiciele samorządu oraz struktur biznesowych Legnicy i Nikopola.Giełda kooperacyjna odbyła się dzięki poparciu Rady Miejskiej Nikopola, Urzędu Miasta Legnicy, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Handlowo-Ekonomicznego przy Ambasadzie RP na Ukrainie.Cel giełdy kooperacyjnej: • Nawiązanie kontaktów między samorządami Legnicy i Nikopola celem podpisania w przyszłości formalnej umowy o współpracy;

 • Zdefiniowanie kierunków współpracy między przedsiębiorstwami sektora MSP;

 • Wykorzystanie na Ukrainie polskich doświadczeń w zakresie samorządności oraz poparcia inicjatyw gospodarczych.  Skład polskiej delegacji:  - Jadwiga Zienkiewicz, wiceprezydent Legnicy;

  - Yana Prystupa, pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie;

  - Adam Bresso, prezes firmy "Bresso";

  - Jan Bresso, pracownik firmy "Bresso";

  - Grzegorz Wszelaczyński, prezes A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.;

  - Igor Cylik, pracownik .T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.;

  - Grzegorz Karczewski, pracownik FPHU "KARO" IMPORT-EKSPORT;

  - Grzegorz januszczyc, kieronik P.W."ENTER".  Uczestnicy giełdy kooperacyjnej z Nikopola:  - Przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta Nikopola;

  - Deputowani Rady Miejskiej;

  - Prezesi 20 firm sektora MSP oraz przedstawiciele banków;

  - Nikopolska Filia Międzyregionalnej Szkoły Administracji Publicznej, etc.  Część oficjalną  Część oficjalną giełdy rozpoczął Oleh Soskin, Dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa. Dyrektor zaznaczył, że Polska jest partnerem strategicznym Ukrainy, przewodnikiem Ukrainy w Unii Europejskiej i jeśli nie wykorzystamy tej szansy, to znajdziemy się w szarej strefie. Musimy się integrować z krajami, które udowodniły, że potrafią osiągać sukcesy. Musimy iść drogą integracji euroatlantyckiej. Właśnie w związku z tym projekt pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy", opracowany przez Instytut Transformacji Społeczeństwa, ma szczególne dla Ukrainy znaczenie. W ramach tego projektu dążyć będziemy do stworzenia poziomych kontaktów i nawiązania długookresowej współpracy między samorządami i przedsiębiorstwami z trzech miast Polski i Ukrainy.  Selekcji miast dokonaliśmy spośród 15 miast Ukrainy kierując się kryterium lokalizacji, liczebności mieszkańców, aktywności gospodarczej oraz progresywnych poglądów władz samorządowych i chęcią podjęcia przez społeczność danego miasta współpracy z Polską. Nikopol spełnia wszystkie te kryteria, poza tym Mer miasta wyraził chęć osobistego kontrolu i udzielenia poparcia na rzecz pomyślengo przebiegu projektu w Nikopolu. Instytut Transformacji Społeczeństwa kierując się podobnymi kryteriami wybrał dla Nikopola polskie miasto Legnicę, leżące w Województiwe Dolnośląskim .  Pan dyrektor zaznaczył, że w Legnice mieszka dużo Ukraińców, funkcjonuje gimnazium ukraińskie, co znacznie ułatwia komunikację między naszymi narodami. Kiedyś w przeszłości stacjonowały tu wojska radzieckie. Polaków gnębiła wówczas straszna rzeczywistość socjalistyczna. Dziś natomiast dzieki efektywnej reformie administracyjnej i szybko wprowadzanym reformom gospodarczym Legnica uległa znacznej modernizacji, przekształciła się w nowoczesne europejskie miasto. Daje to wszystkie podstawy sądzić, że samorząd, w oparciu o czynniki finansowe, jest najważniejszym ogniwem wszelkich przemian.  Miasta Ukrainy nie są gorsze, są jedynie pasywne i nie potrafią aktywizować funkcjonowania samorządów. Projekt ten jest między innymi skierowany na to, aby społeczności miejskie na Ukrainie poczuły się w końcu pełnoprawnymi gospodarzami na własnym terytorium.  Dążyć chcemy do kształtowania systemu kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych pod warunkiem istnienia chęci podjęcia takiej współpracy. W opracowanym nami modelu współpracy władza sprzyja rozwojowi sektora MSP, a ostatni w ramach sprzężenia zwrotnego wzmacnia potencjał gospodarczy i prestiżowy samorządu. Ze strony Legnicy projekt wspierać bedą Legnicka Izba Gospodarcza oraz Fundacjia Polska - Wschód. Nie należy zapominać o konieczności rozwijania tej współpracy bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, które mogłyby świadczyć usługi kredytowe oraz ubezpieczać ryzyko gospodarcze.  W październiku delegacja z Nikopola pojedzie do Legnicy celem wzmocnienia nawiązanych już kontaktów.  Yana Prystupa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie, opowiadała o celach działalności Fundacji, która działa w Polsce od 1991 r. Fundacja realizuje cały szereg projektów, ktore zorientowane są na wzrost świadomości lokalnej mieszkańców miast i regionu w całości. Innymi słowy chodzi nie o aktywizację ludzi w życiu stricte politycznym, lecz o rozwój regionu i polepszenie własnej sytuacji życiowej. Spora część projektów fundacji finansowana jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obecnie jednym z takich projektów jest Equal, zorientowany na polepszenie statusu kobiet na rynku pracy, a więc równiez na redukcję bezrobocia, wskaźniki którego na Dolnym śląsku wcale nie są niskie. Bardzo ważnym aspektem działalności fundacji jest współpraca z ITS, bowiem wspólnie dążymy do aktywizacji świadomości obywatelskiej na Ukrainie. Wspólnie uznajemy konieczność wyjścia Ukrainy na drogę integracji euroatlantyckiej.  Prezentacja miast  Sergij Starun, Mer Nikopola, przywitał gości i wyraził nadzieję, że giełda kooperacyjna jest dobra szansą na bliższe poznanie się, stworzenie, a później zacieśnienie nawiązanych kontaktów. Nikopol znajduje się na wschodniej części Ukrainy. Ale nie patrząc na to, ma bardzo bogatą historię państwowości. W Nikopolu działała sicz kozacka, przebywali w Nikopolu takie historyczne osobistości jak Bogdan Chmielnicki i Iwan Sirko, którzy jak wiadomo mieli pochodzenie szlacheckie. Mieszkańcy Nikopola z uwagi na sytuację geopolityczną ostatnich kilkudziesięciu lat są blisko związani z Rosją, ale w szerszym aspekcie historycznym nie mniej związani są z Polską. Musimy brać pod uwagę to, że Polsce udało się osiągnąć wymierne efekty w dziedzinie samorządności i gospodarki.  Nikopol już brał udział w projektach współpracy z miastami USA, ale oczywistym faktem jest to, że doświadczenie naszych zachodnich sąsiadów jest nam o wiele bliższe, bowiem jest współmierne do problemów, z którymi się borykamy na codzień. Wybór polskiej drogi rozwoju odpowiada koncepcjom reformy administracyjnej, tudzież polityce zagranicznej państwa w sferze integracji euroatlantyckiej. Poznanie i głęboka analiza polskich doświaczeń pomoże uniknąć wielu błędów.  Biznesmenom z Nikopola udało się już nawiązać stosunki partnerskie z Polską między innymi w branży produkcji metali. Dziś z kolei dołożymy wszystkich starań, aby stworzyć nowe warunki dla rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej, co przyniesie korzyści dla obu państw i oczywiście dla obu miast, które dziś reprezentujemy. We współpracy z Legnicą rozwijać chcę współpracę zarówno na poziomie miast, jak i przedsiębiorstw.  Pani Jadwiga Zienkiewicz, wice-prezydent Legnicy, opowiedziała o własnym mieście i wyraziła nadzieję na owocną współpracę Nikopola i Legnicy w sferze gospodarki i samorządności. Pani Prezydent przekazała Merowi Nikopola i wszystkim uczestnikom giełdy serdeczne pozdrowienia od Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego. Korzystając z okazji Pani Prezydent podziękowała Dyrektorowi Soskinowi za to, że zaproponował Legnicy możliwość nawiązania współpracy z Nikopolem i co więcej - ją zainicjował. Z Legnicą bowiem warto współpracować chociażby z uwagi na jej długą tradycję współpracy z miastami europejskimi. Legnica jest jednym z dziewięciu miast Polski, które dostało bardzo prestiżową nagrodę Rady Europy w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Obecnie Legnica współpracuje z miastami Wuppertal (Niemcy), Blansko w Czechach i Drohobyczem na Ukrainie. Niestety jednak współpraca ta ogranicza się głównie do takich dziedzin, jak kultura, sport, oświata. W związku z tym Legnica ma ogromna nadzieję, że właśnie z Nikopolem uda się nawiązać współpracę o charakterze gospodarczym.  Legnica jest miastem o wysokich wskaźnikach rozwoju i modernizacji. Na początku teransformacji na 1 tysiąc mieszkańców miasta funkcjonowało ok. 58 przedsiębiorstw, dziś te wskaźniki wzrosły do 90. Na terenie miasta działa ok. 630 prawnie zarejestwowanych firm z różnych branż gospodarki. W mieście działa specjalna strefa ekonomiczna, na terenie której funkcjonuje 13 firm zatrudniających 2 tysiące osób. W strefie jest duży procent kapitału zagranicznego: japońskiego, niemieckiego, amerykańskiego, francuskiego, włoskiego, etc.  Legnica nie jest dużym miastem, mieszka w nim 106 tys. osób. Ale jednocześnie miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę i zajmuje pierwsze miejsce w kraju w zakresie spełniania wszystkich norm ochrony środowiska. W mieście funckjonują efektywne oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci. Legnica spełnia wszystkie wymogi UE w dziedzinie zarządzania sferą komunalną.  Legnica jest również miastem kultury. Od 25 lat odbywa się w nim Międzynarodowy Festiwal Srebra. Organizacja łemków co roku przeprowadza tu swoje spotkania, festiwale. Mamy równiez słynny konurs rysunku satyrycznego. Najlepsze rysunki prezentowane są później w wielu miastach UE. Legnica ma własny teatr, finansowany z funduszy Urzędu Miasta.  Pani Zienkiewicz wspomniała również o tym, że z jednej strony udane reformy gospodarcze z poczatku lat 90 przyczyniły się do pogłębienia bezrobocia. I dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat poziom bezrobocia zaczął maleć, ale w dalszym ciągu oscyluje wokół 20%. Własnie dlatego samorząd Legnicy prowadzi teraz politykę wspierania sektora MSP poprzez stworzenie systemu ulg podatkowych, ułatwienia procedur wynajęcia nieruchomości, etc. Podobne ułatwienia są nadawane firmom w zależności od stwarzanych przez nich miejsc pracy.  Pani Prezydent uważa, żę udział Legnicy w tym projekcie jest jednym z elementów polityki władz skierowanej na poparcie inicjatyw gospodarczych.  Później odbyła się prezentacja firm - uczestników giełdy kooperacyjnej, po czym ostatnie przystapiły do prowadzenia rozmów między sobą. Pani Prezydent z kolei spotkała się z przedstawiecielami organów samorządu Nikopola i omówiła z nimi kierunki przyszłej współpracy. Ropatrzona została możliwość podpisania formalnej umowy o współpracy między miastami.  Podczas wizyty do Kijowa Polska delegacja na czele z Dyrektorem ITS Olehem Soskinem spotkała się z Pani Anną Skowrońską-łuczyńską - Radcą Handlowo-Ekonomicznym przy Ambasadzie RP na Ukrainie. Omówione zostały kwestie nawiązania współpracy między włądzą a biznesem na poziomie miast z Polski i Ukrainy.


  версія для друку
  версія для друку

 • © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2017. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
    
  TyTa