Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną. Została ustanowiona 18 września 1989 roku i wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Misją FRDL jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Wypełniając swoją misję Fundacja wspiera działania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przyczyniając się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja, realizując swoje cele statutowe, dąży do wzmocnienia potencjału samorządów oraz innych instytucji demokracji lokalnej i do inspirowania samorządowej i obywatelskiej aktywności. FRDL, wspierając proces decentralizacji państwa, działa blisko samorządu poprzez sieć 17 ośrodków regionalnych i czterech Wyższych Szkół Administracji Publicznej. Jednym z nich jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie, które działa na terenie województwa Dolnośląskiego już od 1990 r. Towarzyszy samorządom od początku ich istnienia wspierając różnymi formami działalności.Wspieramy samorząd poprzez działania takie jak:

- szkolenia,

- doradztwo specjalistyczne,

- projekty europejskie,

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

- współpracę zagraniczną.SzkoleniaJedną z naszych najważniejszych form działania Fundacji jest działalność szkoleniowa.Większość szkoleń odbywa się w naszej siedzibie, aczkolwiek organizujemy również szkolenia wyjazdowe na terenie Dolnego śląska. Tematyka naszych szkoleń dotyczy wszystkich dziedzin funkcjonowania samorządu. Liczba uczestników naszych szkoleń wynosi średnio 1700 rocznie.Doradztwo specjalistyczneProwadzimy doradztwo związane z rozwojem lokalnym, a w szczególności dotyczące przygotowania: strategii rozwoju lokalnego, planu rozwoju lokalnego, studium wykonalności.Przygotowywaliśmy min. następujące dokumenty:1. Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu strzelińskiego.

2. Strategię Rozwoju miasta Bolesławiec.

3. Strategię Rozwoju Oświaty powiatu trzebnickiego.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Boguszów Gorce.

5. Strategię rozwoju miasta i gminy Lądek Zdrój

6. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta Złotoryja.

7. Strategia Rozwoju miasta i gminy Sobótka.

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju gminy Szklarska Poręba.

9. Strategia Rozwoju miasta Oleśnica.

10. Strategia Rozwoju gminy Milicz.Oferta FRDL obejmuje również usługi doradcze w zakresie poszukiwania źródeł finansowania, pomocy w aplikowaniu po zewnętrzne źródła finansowania, pomocy

w zarządzaniu projektem.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od września prowadzić będzie szkolenia w ramach programu "Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Cykl szkoleń patronuje i finansuje Ministerstwo Gospodarki i Pracy.Celem szkoleń jest pomoc potencjalnym beneficjentom ZPORR i SPO WKP w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami zgodnie z zasadami i wymogami EFRR. Szkolenia są adresowane do podmiotów, które zamierzają ponownie składać wniosek do EFRR, jak również do tych, które swój wniosek składają po raz pierwszy.Projekty Europejskie:1. Rodzic - Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczegoFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie jest liderem Partnerstwa na rzecz Rozwoju Rodzic - Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego. Główną ideą oraz celem zawiązanego Partnerstwa Rodzic - Pracownik jest wzrost możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym (OPNUW).Projekt Rodzic - Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego realizowany będzie do końca marca 2008 roku, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.2. "AKADEMIA ŻAKA"Fundacja realizuje projekt "AKADEMIę ŻAKA", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Celem "AKADEMII ŻAKA" jest sprecyzowanie ścieżek kariery zawodowej studentów poprzez doradztwo zawodowe oraz opracowywanie Planów Rozwoju Zawodowego. Każdy student wrocławskiej uczelni wyższej na stałe zameldowany na terenie dolnego śląska już jesienią będzie miał m. in. możliwość udziału: w indywidualnych i warsztatowych spotkaniach z doradcami zawodowymi; w spotkaniach z lektorami j. angielskiego i niemieckiego, podczas których przetestuje rozmowę w języku obcym; w spotkaniach z pracownikami działów kadr/HR przedsiębiorstw wielu branż oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego; w spotkaniach propagujących dobre praktyki.3. Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych - specjalistyczne kursy języków obcych dla osób pracującychCelem głównym projektu jest rozwój umiejętności uczestników szkoleń w zakresie komunikowania się w językach: angielskim i niemieckim. Realizacja tego celu przyczyni się do wzrostu ich kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych. Projekt skierowany jest do wszystkich pracujących osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.Rozwój społeczeństwa obywatelskiegoFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie realizuje program "Partnerstwo dla III sektora" a także czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi.Współpraca zagranicznaPartnerstwo miast polsko-ukraińskichFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie realizuje wraz Instytutem Transformacji Społeczeństwa z Kijowa program, w wyniku którego jest nawiązywana

i rozwijana współpraca miast Polski i Ukrainy.W ramach projektu organizujemy spotkania przedstawicieli miast ukraińskich oraz polskich

z Dolnego śląska. Współpraca ta już zaowocowała podpisaniem kilku porozumień partnerskich.


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa