Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Oficjalne kontakty między Istytutem transformacji Społeczeństwa a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zostały nawiązane jeszcze na początku 2002 roku. Urząd był partnerem ITS przy realizacji projektu pt. "Kształtowanie mechanizmów regionalnej współpracy między władzą lokalną a kołami biznesu Ukrainy i Polski" (w ramach programu PAUCI). Ww. projekt ITS realizował w latach 2000-20001. Wspólnie z UMWD Instytut przeprowadził wiele konferencji, spotkań, 2 wizyty merów ukraińskich miast do miast Dolnego śląska, 3 prezentacji książki poświęconej wynikom projektu, oraz wiele inncyh przedsięwzięć.Czym jest Dolny śląsk?Można powiedzieć po prostu, że jest to siódme co do wielkości województwo Polski, położone w jej południowo-zachodniej części. Odpowiedz ta nie oddaje jednak w najmniejszym stopniu różnorodności i wielorakiego bogactwa - naturalnego, kulturalnego i cywilizacyjnego - jakim szczycą się te ziemie. Aby bogactwu temu oddać sprawiedliwość, potrzeba dokładnej i skrupulatnej prezentacji - taki też cel przyświeca niniejszej stronie.Stolicą Dolnego śląska jest Wrocław. Każdy, niezależnie od tego, czy szuka wyrafinowanej rozrywki kulturalnej, piękna przyrody, miejsca do inwestycji czy możliwości edukacji, znajdzie tu coś dla siebie. Strona ta pozwoli państwu zapoznać się dokładnie z tym, co Dolny śląsk może każdemu zaoferować.

Dolny śląsk chlubi się nie tylko swoją terazniejszością - dumny jest również ze swojej wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej przeszłości. Patrzy także śmiało w przyszłość, pewny swojego potencjału i wartości, jakie wnosi do Zjednoczonej Europy.Geografia regionuDolny śląsk znajduje się w południowo - zachodniej części Polski i sąsiaduje z województwami: na północy z lubuskim i wielkopolskim, na wschodzie z województwem opolskim; oraz państwami: z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie. Ten region Europy już od czasów średniowiecznych znajduje się na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, biegnących z południa na północ i ze Wschodu na Zachód. Najsławniejszym szlakiem biegnącym przez te ziemie był Bursztynowy Szlak.LudnośćJednym z najważniejszych czynników stanowiących o wadze i tożsamości każdego regionu, są ludzie, którzy go zamieszkują. Dolny śląsk zamieszkuje 2907 tys. ludzi, co daje mu 5 miejsce pod względem liczby ludności wśród województw Polski (7,6% ludności kraju). O potencjale ludzkim Dolnego śląska stanowi fakt, że jego ludność, w 72% zamieszkująca miasta (2 miejsce w kraju), w przeważającej większości znajduje się w wieku produkcyjnym (61%) bądz przedprodukcyjnym (21%) - należy tutaj wspomnieć także o fakcie, że procent mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie (10,3%) przewyższa średnią krajową, która wynosi ok. 7%.AdministracjaStolicą Dolnego śląska jest Wrocław. Pozostałe większe miasta województwa to Wałbrzych, Legnica Jelenia Góra, świdnica, Kłodzko, Bolesławiec.

Województwo dolnośląskie, po reformie administracyjnej w 1999 roku:Województwo jest największą jednostką podziału administracyjnego Polski oraz samorządu terytorialnego.

Samorząd województwa - Sejmik Dolnośląski wybierany jest w wyborach bezpośrednich co cztery lata. Sejmik jest organem uchwałodawczo-kontrolnym, odpowiadającym za zadania publiczne o regionalnym znaczeniu. Do wykonywania swoich postanowień sejmik powołuje zarząd województwa, działający pod kierunkiem marszałka województwa.Kompetencje sejmiku nie naruszają samodzielności powiatów i gmin, sejmik nie stanowi wobec nich ani organu nadzoru i kontroli, ani organu wyższego szczebla w postępowaniu administracyjnym.Drugim szczeblem samorządu terytorialnego jest powiat. Rada powiatu wybierana jest w wyborach bezpośrednieh co cztery lata. Radni rady powiatu wybierają zarząd powiatu, dzialalnością którego kieruje starosta. Do zadań samorządu powiatowego należą działania z zakresu administracji publicznej wykraczające poza kompetencje gmin, takie jak edukacja, transport publiczny, zwalczanie bezrobocia itp.Podstawową jednostką samorządności terytorialnej jest gmina, której organem uchwałodawczo-kontrolnym jest wybierana co cztery lata w wyborach bezpośrednich rada gminy. Organem wykonawczym jest prezydent / burmistrz / wójt (nazwa zależna od wielkości gminy), wybierany także w wyborach bezpośrednich, który kieruje pracą administracji samorządności gminnej.Reprezentantem rządu i administracji państwowej w regionie jest wojewoda, który sprawuje nadzór prawny nad decyzjami podejmowanymi w gminach i powiatach oraz nadzoruje instytucje administracji państwowej w województwie, m.in. takie jak policja, straż pożarna, inspekcje sanitarna, epidemiologiczna i weterynaryjna itp.Marszałek województwa i wojewoda działają względem siebie niezależnie, realizując ważne zadania z zakresu administracji publicznej w województwie.GospodarkaWojewództwo dolnośląskie stoi wobec wielu wyzwań rozwojowych związanych z nową sytuacją geopolityczną Polski i formowaniem się nowych struktur europejskich. Współczesny, zróżnicowany przemysł uodparniają gospodarkę regionu na wahania koniunktur, stwarzając szerokie możliwości współpracy gospodarczej. Dolny śląsk, będąc jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, ma stały, relatywnie wysoki udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Cechą gospodarki województwa jest wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i duże zróżnicowanie branżowe firm prowadzących tutaj działalność. Dlatego też można śmiało uznać, że województwo dolnośląskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski.Ranking regionów wg jakość życia


żródło informacji: PZECZPOSPOLITA, 24-25 WREśNIA 2005W regionie bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł:

- elektromaszynowy

- elektroniczny

- maszyn elektrycznych

- pojazdów mechanicznych

- energetyczny

- budownictwo

- przemysł chemiczny i spożywczyZnaczącym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy regionu jest eksport. Od lat jego wartość (w 2003 roku 5,9 mld USD) plasuje województwo w czołówce najlepszych eksporterów w kraju.Najważniejszym rynkiem eksportowym województwa dolnośląskiego jest Rynek Niemiecki, gdzie eksportuje się ponad 53% całości eksportu województwa. Dwa kolejne Rynki to Francuski ( blisko 7%) oraz Brytyjski, Republiki Czeskiej i Belgii, na które eksport utrzymuje się na poziomie ponad 4%.Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmuje turystyka. Ze względu na szczególne walory naturalne, bogactwo zabytków i względnie dobrze rozwiniętą infrastrukturę, Dolny śląsk jest jednym z czołowych obszarów turystycznych Polski.Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski. Urodził się w 1964 r. w Zielonej Górze. Specjalista chirurg, od 1997 doktor nauk medycznych. Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Medycznej (1989 r.) oraz Międzyuczelnianego Studium Podyplomowego Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia (1999 r.) oraz Akademii Ekonomicznej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (2003 r.). Od 2002 do 2004 r. Prezes Dolnośląskiego Zarządu Regionalnego Prawa i Sprawiedliwości. Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego od 2002. 25 VIII 2004 r. objął funkcję Marszałka Województwa Dolnośląskiego.http://www.dolnyslask.pl/версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa