Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Nasi polscy partnerzy

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie

Szanowni Państwo,
żyjemy w krajach, w których odbywają się znaczące przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze. Na naszych pokoleniach leży obowiązek nadrobienia opóznienia w stosunku do rozwiniętych krajów świata. Każdy z nas robi to w miarę swoich możliwości i kompetencji.Przyszłość naszych Ojczyzn budujemy w każdym miejscu i na każdym stanowisku. Hasło "Wezmy swoje sprawy w swoje ręce", które pojawiło się w Polsce na początku 90-ch lat ubiegłego stulecia, okazało się słuszne i skuteczne. Projekt "Nawiązanie współpracy między kołami biznesowymi miast Ukrainy i Polski - realne wprowadzenie w życie partnerstwa strategicznego Polski z Ukrainą" jest jednym ze sposobów realizacji tego hasła. Jego realizacja stwarza warunki i stymuluje do tego, by przedsiębiorcy obu państw poznali się wzajemnie, identyfikowali dziedziny w których mogą współpracować, podzielili się doświadczeniami. Wśród tych doświadczeń ważne są też dotyczące samoorganizacji i samorządu kół biznesowych, sposobów wywierania wpływu na władze miejscowe i centralne dla osiągnięcia możliwie najlepszych warunków działalności biznesu i zasad rynkowych.Program pozwala poza tym, zapoznać się wzajemnie z obiektywnymi miejscowymi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej - warunkami naturalnymi, ludnością, kulturą i wymaganiami konsumentów, istniejącą konkurencją itp. Tylko to pozwoli na określenie z jaką propozycją towarową i usługami można trafić do miejscowych konsumentów, jaki biznes można rozwinąć na miejscu, w czym kooperować.życzę wszystkim uczestnikom Programu, Polakom i Ukraińcom, aby te możliwości wzajemnego poznania wykorzystali.Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie z zadowoleniem postrzega i wspiera wzrastające z polskiej i ukraińskiej strony zainteresowanie współpracą regionów i miast, w tym w dziedzinie gospodarki. Dotyczy to nie tylko regionów przygranicznych, dla których tradycyjnie taka współpraca jest częścią ich działalności. Regiony i miasta, które znajdują się daleko jeden od drugiego, nawiązują kontrakty, biznes próbuje trafić wszędzie. Aktywność ta czyni niemały wkład we wzrastające obroty towarowe między Polską i Ukrainą.W 2004 roku wartość polsko-ukraińskich obrotów towarowych przekroczyła 3 mld USD. Wzrost polskiego eksportu wyniósł ponad 30%, a ukraińskiego eksportu ponad 40%. Mimo że w I półroczu 2005 roku wzrost jest niższy (blisko 28% i 16% odpowiednio) ale nadal coraz więcej towarów wzajemnie sprzedaje się na naszych rynkach. Struktura towarowa obrotów niewiele się zmienia w ciągu ostatnich lat.Z Polski eksportujemy do Ukrainy następujące grupy towarowe:- maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny - 16%,

- pojazdy i urządzenia współdziałające - 14%,

- metale nieszlachetne i wyroby z nich - 13%,

- tworzywa sztuczne i kauczuk - 11%,

- produkty przemysłu chemicznego - 9%,

- artykuły rolno-spożywcze - 8,5%.Ukraińscy producenci sprzedają w Polsce głównie:- produkty mineralne - 47%,

- metale nieszlachetne i wyroby z nich - 27%,

- produkty przemysłu chemicznego - 10%,

- artykuły rolno-spożywcze stanowią - 5%.Wzrasta także wielkość ukraińskich inwestycji w Polsce i polskich na Ukrainie.Jestem przekonana, że realizacja Projektu "Nawiązanie współpracy między kołami biznesowymi miast Ukrainy i Polski - realne wprowadzenie w życie partnerstwa strategicznego Polski z Ukrainą" przyczyni się do dalszego wzrostu obrotów i inwestycji oraz przyniesie korzyści przedsiębiorcom obu krajów.Radca - Minister

Ambasady RP na Ukrainie


Anna Skowrońska-łuczyńska


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa