Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Jak dobierani byli uczestnicy projektu?
Uczestnikami projektu pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy" byli przedstawiciele samorządów oraz struktur biznesowych z trzech par miast Polski i Ukrainy.Pierwszym zadaniem Instytutu Transformacji Społeczeństwa był wybór miast Ukrainy, które miałyby wszytskie możliwości aktywnego udziału w projekcie. ITS musiał dokonać wyboru spośród 15 miast Ukrainy, kierując się kryteriami lokalizacji, liczebności mieszkańców, aktywności gospodarczej, progresywności światopoglądu samorządowców, orientacji na współpracę z Polską. W wyniku selekcji do udziału w projekcie wybrano Nikopol (Obwód Dniepropietrowski), Mirgorod (Obwód Połtawski), Svitlovodsk (Obówd Kirowogradzki). Merowie wszystkich wyżej zaznaczonych miast potwierdzili chęć uzdiału w projekcie i nawiązania współpracy z polskimi miastami. Warto odnotować, że Województwo Dolnośląskie od kilku lat prowadzi bardzo aktywną współpracę z Obwodem Dniepropietrowskim i Kirowogradzkim na Ukrainie. W zwiazku z tym, bardzo pozytywnym aspektem tego projektu jest właśnie to, że 2 miasta biorące w nim udział pochodzą z ww. obwodów.Dyrektor Soskin złożył wizytę w każdym z trzech miast Ukrainy, aby dokładnie omówić modele współpracy, formy przeprowadzenia giełd kooperacyjnych, zasad koordynacji działalności Rad Miejskich, przedsiębiorstw oraz ich polskich kolegów. Podzcas tych spotkań dyrektor przeprowadził dokładną prezentację projektu, jego cele, możliwości i wagę dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W każdym mieście omówione zostały mechanizmy przeprowadzenia giełd kooperacyjncyh.Dzięki poparciu ze strony ukraińskich władz samorządowych przeprowadzone zostało ankietowanie loklanych firm, co dało możliwość ich klasyfikacji i przydzielenia do osobnych grup.Celem dokonania wyboru uczestników ze strony polskiej kierownictwo ITS odbyło szereg spotkań z przedstawicielami władz, dyplomacji, nauki, przedsiębiorczości, samorządów Wrocławia, dzierżoniowa, Legnicy, Wałbrzycha, Kłodzka, etc. Omówione zostały perspektywy nawiązania współpracy między polskimi i ukraińskimi firmami, co ma być praktyczną podstawą formalizacji stosunków między miastami.Dyrektor Soskin wielokrotnie spotykał się z Dyrektorem Wydziału Handlowo-Ekonomicznego przy Ambasadzie RP na Ukrainie oraz Radcą Handlowo-Ekonomicznym Pani Anną Skowrońską-łuczyńską. Omawiane były kwestie zaangażowania w projekcie Agencji Rozwoju Regionalnego, Izb Handlowo-Przemysłowych. Dyskutowano również na temat mechanizmów oraz zasad organizacji giełd kooperacyjnych, tak aby przyniosły one maksymalny efekt z punktu widzenia pogłębiania stosunków polsko-ukraińskich.Po tym, jak zostały wybrane miasta polskie (Legnica, Zgorzelec, Dzierżoniów), rozpoczął się proces doboru przedsiębiorstw, które zgłosiły chęć współpracy z Ukrainą. Proces selekcji tych przedsiębiorstw również odbywał się na podstawie ankiet. Pod uwagę brano także zainteresowania ukraińksich firm, opinie których już były znane i przeanalizowane.Podczas realizacji projektu ITS stale koordynował wszystkie działania z Urzędami polskich i ukraińskich miast, Izbami handlowo-przemysłowymi, Wydziałem Handlowo-Ekonomicznym przy Ambasadzie RP na Ukrainie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie, biznesmenami z Ukrainy.W ten sposób powstały trzy pary ukraińskich i polskich miast, które dzięki udziałowi w projekcie nawiązały współpracę. Miasta te wyraziły również intencje formalizacji swych stosunków w przyszłości.


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa